Проф. Пламен Киров: Водят се пунически войни около съдебната власт

Конституционните промени са нужни, за да се сложи край на критиките и на напрежението

Проф. Пламен Киров: Водят се пунически войни около съдебната власт. Мир вече не може да има!

17742 | 8 февр. 2022 | 18:14

Войната се води с променлив успех и от двете страни. Виждате на какво беше подложена България в Брюксел – разпит на министър-председателя, правосъдния министър, главния прокурор пред една парламентарна комисия на ЕП. Унизително за нацията и държавата!


ДПС изненада със свой проект за промени в Конституцията, които представи в Брюксел и на политическите сили в Народното събрание. В изготвянето му са участвали бившият конституционен съдия проф. Пламен Киров, преподавател в Софийски университет, и неговият екип, както и други бивши членове на КС.
Проектът разделя Висшия съдебен съвет на два висши съвета – на прокурорите и на съдиите, и изважда от състава им досегашните членове по право – главният прокурор и председателите на ВКС и ВАС. Орязват се и правомощия на обвинител №1, предвижда се възможност за разследване от страна на независим прокурор, който да бъде излъчен след случаен подбор от магистрати от ВКП с дълъг стаж в системата.


Епицентър.бг представи част от предложенията. Обръщаме се за коментар и към проф. Пламен Киров, един от консултантите на проекта.

 

- Проф. Киров, прогнозирахте и познахте решението на Конституционния съд, който единодушно постанови днес, че правосъдният министър има правото да иска оттегляне на главния прокурор пред ВСС. Сега накъде?

- Сега се открива възможност министърът на правосъдието Надежда Йорданова да изпълни отдавнашната си закана да внесе сигнали във ВСС за нарушения на главния прокурор. Изненадан съм от това, че тя заяви официално, че все още няма готовност, макар че решението на КС се чака от шест месеца. Разбира се, решението на КС ще влезе в сила след обнародването му в Държавен вестник, най-вероятно в петък, и следващия вторник министърът на правосъдието спокойно може да сезира ВСС.

- Свидетели сме на война между изпълнителна власт и държавното обвинение, които в последните дни се разгоря много силно. Как ще свърши тази престрелка? Очаквате ли нови пикове? Възможно ли е да приключи с някакъв вид примирие?

- Струва ми се, че точката на незавръщане е премината. Мир не може да има. Не може да има мир между този състав на Министерски съвет, правосъдния министър и сегашното парламентарно мнозинство и главния прокурор. Намесва се и все още председателят на КПКОНПИ.
Войната се води с променлив успех и от двете страни. Виждате на какво беше подложена България в Брюксел – разпит на министър-председателя, правосъдния министър, главния прокурор пред една парламентарна комисия на ЕП. Унизително за държавата!

Още повече, че всички предложения през годините, които се правят от европейските институции, също не могат да се приемат еднозначно. Често пъти са разнопосочни. Ние трябва да изпълняваме волята на нашите европейски „началници“ и да си променяме Конституцията непрекъснато. Да бъдем съвсем откровени – идеите тръгват от България минават през Европа и ни се връщат като изисквания на нашите европейски партньори за върховенство на закона.

- В Плана за възстановяване и устойчивост, който служебното правителство депозира през октомври пред ЕК, присъстват ангажименти за постигане на върховенство на правото, включително въвеждане на ефективен механизъм за търсене на отговорност от главния прокурор. Вашият проект отговаря и на това обещание?

- Ако промяна в Конституцията е цената да получим 12 милиарда, предложението е унизително за държавата и нацията. Ако ще се молим за 12 милиарда, защото няма откъде да ги вземем, за да закърпим икономическото положение и раздаваме обещания, не е проблем да предвидим такава процедура.
Но това няма да реши големите проблеми и да запълни големите дефицити на съдебната власт. В момента, в който въведем лелеяното съдийско самоуправление, ще се сблъскаме с много по-различна груба действителност, която сега не виждаме, защото сме се фиксирали върху прокуратурата.

- Каква е тази действителност?

- Нека се сблъскаме с нея и тогава ще я анализираме.
Силно подкрепям идеите на министъра на правосъдието с изменение в НПК всеки отказ на прокурор да образува преписка и да предприеме наказателно преследване да може да бъде обжалван пред съд и съдията да прецени дали е бил основателен и законосъобразен този отказ от възбуждане на наказателно преследване.

- Призивите за оставка на главния прокурор, репликите, контра репликите, хвърлянето на имена публично, викането на разпити, всичко, което нарекохме война, накърнява ли според Вас независимостта на властите? Доколко това са инструменти в битката за общественото мнение?

- Струва ми се, че моментът за разгаряне на войната с пълна сила не е подбран случайно. Имаме големи проблеми и с енергийната криза, и с ковид-кризата, и с инфлацията, и със социалното изключване, когато все по-големи групи от българското общество остават без социална алтернатива. Известно е, че нашето обществото е най-бедното в рамките на Европейския съюз и се очертава задълбочаване на проблема. Необходими са много сериозни и бързи антикризисни мерки. Но когато общественото внимание се насочва към друга посока, човек донякъде забравя ежедневните си проблеми и нужди.

- Дълбокото усещане за несправедливост обаче не е свързано с текущите кризи, а се наслагва вече 30 години. Откъде идва то?

- То се наслагва по много причини. Една от тях са големите очаквания на българското общество, че със смяната на политическата и икономическата система в България ще се възцари всеобщо доволство и богатство. Пазарната икономика такава, каквато беше съградена у нас, не предполага да има висок дял от богати хора и богатството да бъде разпределено равномерно. Бандитската и полукриминална приватизация доведе до съсипия предприятия, които можеха да работят.
Съсипията на селското стопанство – ето ви още една причина.

След членството ни в Европейския съюз отправихме поглед към европейските фондове, които отново бяха ограбени по най-безобразен начин. Те не постигнаха своето предназначение – да се стигне до кохезия, тоест нашата икономика да си стъпи на краката и да се развие до степен, че да осигури приличен стандарт на българския народ. Нашите европейски партньори си затваряха очите пред кражбите от тези фондове. Това е истината. По този начин се държаха на власт политици, които бяха захранвани непрекъснато с пари отвън, но те бяха нужни на определени среди в Европа, за да може България да бъде една от послушните членки на Евросъюза. Това пък доведе дотам да продължим да бъдем най-бедното общество в този съюз.

- КПКОНПИ покани Надежда Йорданова да даде данни за сигналите, които има в правосъдното министерство. Законен ли е отказът й да се яви пред Комисията?

- КПКОНПИ не е прокурорски орган. Освен това те я викат да даде информация като гражданин, но всъщност искат информация, която тя има като министър на правосъдието. Спорен е въпросът.

- Вие сте част от екипа, участвал в изготвянето на проекта за промени в Конституцията, представен от ДПС в Брюксел и пред парламентарните сили в Народното събрание. Как проектът решава основния въпрос, около който текат горещи дискусии – за фигурата на главния прокурор и неговата недосегаемост, както гласят критики от европейски институции, Венецианската комисия и др.?

- Основните критики към модела на съдебната власт наистина са концентрирани около прокуратурата и най-вече около главния прокурор.
Дали отговаря на действителността или не, но битува едно насадено обществено мнение, че над главния прокурор е само Господ. Че главният прокурор може да разпореди на всеки друг прокурор как да действа, като въпросният обвинител е длъжен да изпълни волята му, в противен случай може да се прости със своето място в магистратурата.
Толкова всесилен главният прокурор не е.

Кои са обаче текстовете в Конституцията, които създават въпросното убеждение за изключителното място на главния прокурор?
Това е преди всичко текстът, който гласи, че той осъществява надзор за законност върху дейността на всички прокурори и методическо ръководство. Методическото ръководство засяга начина на организиране на прокурорската дейност и не е свързано с налагане на определена воля по отношение на конкретен казус. Но този върховен надзор за законност върху всички прокурори, както и неговата дейност в прокурорската колегия във ВСС, като че ли му дават особено място и предимство.

Наложилото се мнение, острите критики, които прерастват в откровена война между институциите, която изнесохме и на европейско ниво, обосновават виждането, че трябва да се отиде към конституционни промени. В противен случай всичко изброено ще продължи.
През последните 30 години от Иван Татарчев до Иван Гешев тези критики непрекъснато се възпроизвеждат, изключение беше само Борис Велчев. Явно трябва се премине към конституционни промени. Още повече, че ние успяхме да насадим това убеждение и в нашите европейски партньори - като се започне с Европейската комисия, Европарламента, Венецианската комисия, Съвета на Европа и се стигне и до прословутото решение на Европейския съд за правата на човека по делото „Колеви“.

- Какво предлага проектът, за да се неутрализират критиките?

- Предложението е да отпадне правомощието за надзор за законност, който се осъществява по отношение на всички прокурори, да се извади главният прокурор от Съвета на прокурорите, като предлагаме юридическа симетрия – председателите на ВКС и ВАС също трябва да излязат от Съвета на съдиите.

- ВСС се разделя на два напълно самостоятелни съвета – на съдиите и на прокурорите. Защо и ще имат ли взаимодействие помежду си?

- Видя се, че колегиите, които бяха замислени от Христо Иванов и бяха прокарани при последните изменения от 2015 година, не вършат никаква работа. Председателите на съдилища в съдийската колегия и главният прокурор в прокурорската оказват своето влияние при осъществяването на кадровия подбор и на дисциплинарната отговорност на магистратите – съответно на съдии, прокурори и следователи. Затова трябва да се премине радикално към изключването им от състава.
Двата съвета – на съдиите и на прокурорите, осъществяват съвместно само четири функции, които са общи за съдебната власт и това ще става под формата на Висш съвет на магистратурата.

- Кои са тези четири функции?

- Да приеме бюджета на съдебната власт, защото очевидно той е единен бюджет.
Да организира квалификацията на магистратите. Да решава общи за съдебната власт организационни въпроси – например, за съдебните райони. Да управлява недвижимите имоти на съдебната власт, защото в повечето случаи имаме съдебни палати, където са разположени и съответните прокуратури.

Всички останали въпроси – кадрови, финансови, дисциплинарни и организационни ще се решават в самостоятелните Съвет на съдиите и съвет на прокурорите.
Квотите са подбрани така, че да няма влияние на политическата квота, излъчвана от Народното събрание, върху дейността на професионалната. Въвежда се квалифицирано мнозинство за вземане на решение.
Друг важен момент – при избора на професионалната квота на двата съдебни съвета се въвежда териториално представителство. Това означава да не се избират както сега от всички съдии, а избраните да се оказват само от върховните съдилища. Нека се избират по райони, например на апелативните съдилища. Така забъркваме състава на двете колегии в момента, че от тях се получава само „шопска салата“. Принципът на териториалното представителство ще разбие блоковете, които се получават в професионалните квоти на съответните съвети.

- Според проекта прокуратурата остава в съдебната власт. Защо?

- За извеждането й от съдебната власт трябва Велико народно събрание. Проектът е в зададената конституционна рамка и баланс на властите. Тоест, в съзвучие на решение №3 на КС от 2003 година, така че не се налага за измененията в основния закон да бъде свиквано Велико народно събрание.

- В парламента бе създадена временна комисия за промени в Конституцията, която ще се ръководи от Христо Иванов. Но внесен проект няма. От публични изявление – на премиера, правосъдния министър и др., се разбра, че се обсъжда възможността съдия да може да води независимо разследване срещу главния прокурор, ако има сигнал. Вие предлагате не съдия, а прокурор от ВКП. Защо?

- Функциите на прокуратурата са описани в член 127 от Конституцията. Само прокурор може да привлича под отговорност лица, които са извършили престъпление. Може да извършва разследване, може да ръководи разследване и да извършва надзор за законосъобразното му провеждане. Как да го прави съдия? Кой ще го назначи за прокурор? Съветът на прокурорите?

Затова предлагаме прокурор след случаен подбор. Дали ще бъде от ВКП или от по-широк състав, но се предвижда да има минимум 25 години стаж като магистрат. Предвиждат се и още допълнителни гаранции, че той ще бъде безпристрастен. И освен това – когато приключи неговата работа, ако той пожелае, се назначава във ВКС, респективно, ако желае – във ВАС. Така че по-нататък в кариерата си да не зависи от който и да е главен прокурор – независимо дали е този, който е разследвал, или от неговия приемник.

Представете си също, че, не дай Боже, председателят на ВКС или на ВАС трябва да бъдат разследвани. Кой да ги разследва? Прокурор от районната прокуратура в Силистра?
Трябва да има юридическа симетрия. Може би всеки нормален гражданин ще сподели мнението ми, че поначало висшите магистрати не вършат престъпление под път и над път.

- Критериите за независимия прокурор, които предвиждате, са високи. Това не стеснява ли кръгът от потенциални кандидати, между които ще се избира на случаен принцип?

- Въпрос на преценка е. Проектът първо трябва да бъде внесен по съответния начин, подписан от една четвърт от народните представители. Второ, ще бъде обсъждан в парламентарна комисия. Проектът е покана да се мисли и да се излиза от ситуацията. Защото сегашната не може да продължава повече. Ние сме свидетели на пунически войни срещу главния прокурор, между прокурори и съдии, между председатели на съдилища и т.н.


От категорията

Юлий Павлов: Няма да се състави редовно правителство след 2 октомври, вървим към серия от избори

Юлий Павлов: Редовно правителство трудно ще има след 2 октомври, вървим към серия от избори-1660803152.png

В следващото НС ще влязат шест политически сили, „Български възход“ е под ...

18 авг. 2022 | 09:01

Стойчо Стойчев прогнозира 800-850 хиляди гласа за ГЕРБ на вота на 2 октомври

Стойчо Стойчев-1645174598.jpg

Електоратът на ПП е коренно променен в сравнение с този от ноември миналата ...

19 авг. 2022 | 18:25

Доц. Гълъбов: С избора си на кабинет Радев оказва натиск върху предизборната ситуация

Доц. Гълъбов-1627572228.jpg

Само че ако 48-ото Народно събрание не успее да излъчи правителство, служебният ...

19 авг. 2022 | 16:52

Ниските нива на Дунав разкриха потънали германски кораби от Втората световна война

Ниските нива на Дунав разкриха потънали германски кораби от Втората световна война-1660914807.png

Месеците на суша и рекордно високи температури затрудниха речния трафик

19 авг. 2022 | 16:10