Рашков пише на Гешев: Упражнете правомощията си в борбата с Covid-19

Прокуратурата прояви неоправдана толерантност към нарушител на правилата за карантиниране

Рашков пише на Гешев: Упражнете правомощията си в борбата с Covid-19

7558 | 29 юли 2022 | 15:41

Народният представител е поставен в привилегировано положение от Вас, няма да търпи наказателни последици, въпреки признанието на прокурорите, че е извършено квалифицирано престъпление


Вътрешният министър в оставка Бойко Рашков разпространи до медиите отворено писмо, адресирано до главния прокурор на Република България.

 

Ето какво гласи съдържанието му:

"Появата на COVID-19 принуди законодателя да приеме адекватни решения за предотвратяване разпространението му и защита живота и здравето на гражданите, едно от които са измененията на чл.355, ал.1 и ал.2 НК. Още тогава Вие публично декларирахте, че това ще бъде Ваш приоритет: „Мога да уверя, че прокуратурата ще направи всичко възможно, за да подведе под отговорност всички, които поставят в риск здравето не само на околните, но и на близките си...Вярвам, че българският съд в най-скоро време ще постанови първите си осъдителни присъди“.

 

Пандемията беше ежедневно във фокуса на общественото внимание, вкл. предмет на изследване, a данните за броя заразени и починали предизвикваше тревога. Същевременно анализът за 2020 г. показва, че за престъпления по чл. 355 НК са постановени 1000 съдебни акта, от които: 389 осъдителни и 11 оправдателни присъди; 346 споразумения. По 7 дела е наложено ефективно, а по 146 - условно лишаване от свобода на подсъдими, болшинството от които са работили в европейски страни и са се завърнали в България заради пандемията.

 

От страницата на прокуратурата станаха известни множество конкретни случаи, като следните: - лице на 41 г. е осъдено на 3 месеца лишаване от свобода и глоба от 10 000 лева за нарушаване на карантината, като пазарувал от хранителен магазин в с. Христо Даново;

 

- На 15.05.2020г. Районният съд (РС) - Варна е осъдил лице на 3 месеца условно лишаване от свобода за нарушаване на карантината, като бил открит също в магазин. Смъртоносната опасност на заразата е причина в периода 31.03.2020г. – 31.03.2022г. МВР да извърши 1 707 274 проверки дали лица с предписания от Регионална здравна инспекция (РЗИ) спазват задължителната изолация или карантина, и да се образуват 4885 досъдебни производства (ДП).

 

В противоречие със заявеното от Вас г-н Гешев, прокуратурата прояви неоправдана толерантност към нарушител на правилата за карантиниране. На 21.02.2022 г 5 . Вие, а на 01.03. т. г. и Софийска градска прокуратура (СГП), сте сезиран от МВР за преценка да започне ли разследване за престъпление по чл. 355, ал. 2 НК и да се снеме ли имунитета на Б.Н.Б. - народен представител от ПП „ГЕРБ“. На 26.01.2022 г. той е диагностициран с COVID-19 и РЗИ – Варна го е поставила под 10-дневна изолация за лечение в домашни условия до 04.02.2022 г., за което е уведомен.

 

На 27.01.2022 г. в Първо РПУ - Варна е подаден списък от РЗИ с карантинирани лица, сред които и г-н Б. При проверка е установено, че в срока на карантина той е участвал като адвокат в съдебни заседания от 26.01.2022 до 04.02.2022г. на РС – Варна, ОС – Варна и АС – Варна. Въпреки че е бил заразен, г-н Б. е нарушил законовите правила и съзнавайки, че е носител на болест с тежки последици, е контактувал с неограничен брой граждани и е поставил в риск живота и здравето им, като: Първо, посещавал е публични мероприятия : - на 31.01.2022 г. в гр. Варна е присъствал на пресконференция на народни представители от ПП ГЕРБ – СДС; Второ, участвал е като адвокат в открити съдебни заседания (о.с.з.) по дела в РС – Варна, Окръжен съд (ОС) – Варна, Административен съд – Варна:

 

- На 27.01.2021 г. – в о.с.з. по н.а.х.д. № 2085/2021 г. на Административен съд – Варна, първи тричленен състав;

 

- На 31.01.2022 г. – в о.с.з. по гр.д. № 20213100502655 на ОС – Варна, IV- ти състав; - На 01.02.2022 г – 09:30ч., в о.с.з. по гр.д. № 3937/2020г. в РС – Варна, 17-ти състав, продължило от 9:30ч. до 10:11ч., заедно със страните, процесуалните им представители, вещо лице;

 

- На 01.02.2022 г. - 10:45ч. - в о.с.з. по н.о.х.д. № 28.2021 г. на РС – Варна, 2-ри състав;

 

- На 01.02.2022 г. – 13:30ч. - в о.с.з. със свидетели по н.ч.х.д. № 2039/2020 г. на РС – Варна, 2-ри състав;

 

- На 01.02.2022 г. - 14:30ч. в о.с.з. по нохд. № 20213110201916 на РС – Варна, 5-ти състав.

 

Видно от протокола, изрично заявил: „Аз бях болен от COVID-19 до вчера”; - На 02.02.2022 г. – 15:00ч. се явил в о.с.з. по н.ч.х.д. № 2021310201230 на РС – Варна, 32-ри състав заедно със свидетели. Трето, на 03.02.2022 г., той не се е явил в с.з. в 14:30 ч. по н.о.х.д. № 2514/2019 г. на РС – Варна, 36-ти състав. В молба до съда е посочил като уважителна причина „влошено здравословно състояние” и е приложил лабораторно изследване с положителен тест за COVID-19.

 

Очевидно прокурорите са приели, че е осъществено престъпление по чл. 355, ал. 2 НК, но са прекратили преписката на 28.03.2022 г. на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 НПК, като са оценили деянието за малозначително (чл. 9, ал. 2 НК). Те са игнорирали основни обстоятелства, рефлектиращи върху обществената опасност на деянието, а други са изтълкувани превратно и едностранчиво. Превръщайки се в „защитници” на г-н Б., те са приравнили многократните и демонстративни нарушения на карантината като ,,инцидентна проява”. Затова ,,услужливо“ не коментират, че г-н Б. се е явил на седем съдебни заседания; премълчават, че на 31.01. е участвал в пресконференция; пренебрегнали са проверката на ОДМВР и изпратените им материали.

 

Ако тези факти бяха обсъдени, изводът за малозначителност на деянието би бил невъзможен. За да обосноват на всяка цена липса на обществена опасност, прокурорите са приели, че:

 

- с нарушаване на закона народният представител от ГЕРБ е преследвал „общественополезната цел“ - да не се отлагат и бавят съдебните дела! - „отрицателното засягане на обществените отношения с това деяние е явно незначително“, не оправдава наказателна репресия, а действията му са „в полза на правосъдието“!

 

Повече от ясно е, че:

 

- многократното нарушаване на предписанията за изолация от заразоносител не е поведение в полза на правосъдието, още по-малко на обществото, и е извън обхвата на чл. 9, ал. 2 НК (явна незначителна обществена опасност);

 

- на публични места г-н Б. е поставил в риск от заразяване депутати, граждани, служители, магистрати, адвокати, участниците в съдебни дела, журналисти. Изводът за липса на вредни последици противоречи на закона, защото по чл. 355 НК е инкриминирано нарушението на правила, мерки и др., свързани с пандемия със смъртни случаи; - аргументът, че при пандемия „общественополезната цел” не е свързана със запазване на здравето и живота на гражданите от зараза със смъртоносна болест, а с неотлагане и бързо разглеждане на делата от съдилищата, е очевидно тенденциозен, противоречи на здравия разум, логиката и закона;

 

- личността и характеристичните данни на г-н Б. са бонифицирани за сметка на много по-висши човешки блага – живота и здравето на хората, които са основни права и обект на засилена защита (чл. 28 и чл.52, ал.3 КРБ).

 

Г-н Гешев, Вашите изявления противоречат на пасивното Ви поведение и актовете на прокурорите. За сайта ,,Епицентър“ /14 април 2020 г./ също заявявате: ,,…За мен водещо в тази ситуация е… борбата за здравето и живота на гражданите, като паралелно се вземат всички възможни…икономически мерки за времето, когато заразата ще отмине. Войната сега е за живота и здравето…“. Вие очевидно сте се съгласили с отказа да се образува ДП, въпреки липсата на обстоятелства, изключващи престъпния характер и обществената опасност на деянието на г-н Б., а следва да отмените неправилния акт по силата на чл. 126, ал. 2 КРБ. В противен случай юридическата общност и гражданите остават с впечатление, че прокуратурата не познава законите или в противоречие с чл.6, ал.1 и 2 КРБ не ги прилага еднакво спрямо всички граждани.

 

Специалното отношение към г-н Б. в сравнение с други вече осъдени нарушители на карантината е ярък пример за потъпкване принципа на равенство, който Ви задължава да третирате всички еднакво без оглед конкретната личност и членство в партия. Народният представител е поставен в привилегировано положение от Вас, няма да търпи наказателни последици, въпреки признанието на прокурорите, че е извършено квалифицирано престъпление.

 

Видно е, че прокуратурата не е изпълнила основната си функция да привлича към отговорност извършители на престъпления (чл. 127, т. 3 КРБ), независимо дали са депутати от ГЕРБ. Постановените актове са несъвместими с принципите на правовата държавата (справедливост, върховенство на правото и закона), след като се толерират правонарушители, вкл. заради политическа принадлежност. Ето защо, г-н Гешев, апелирам да упражните законните си правомощия и постъпите като Главен прокурор!", призовава Рашков.

 
 

Последвайте Епицентър.БГ вече и в Телеграм!


От категорията

Прокуратурата обвини Димитър Любенов в умишлено причиняване на смърт

Димитър Любенов в съда Снимка: БТА-Dimitar-Lyubenov-v-sada-Snimka--BTA_1664549731.jpg

При инцидента на 25 септември на Околовръстното шосе на София загина един ...

30 септ. 2022 | 17:55

Прокуратурата: Заведени са 44 дела за купуване на гласове

-1655145487.jpg

Образувани са 333 преписки, по 181 от които е постановен отказ от образуване на ...

30 септ. 2022 | 11:28

Подготвя се саботаж на машинното гласуване в ромските махали

Подготвя се саботаж на машинното гласуване в ромските махали-1637481396.jpg

Схемата е няколко последователни гласоподаватели да твърдят, че машината е ...

1 окт. 2022 | 19:48

Сийка Милева: Разследването на тежкото ПТП в Шумен отива в националното следствие

Сийка Милева: Разследването на тежкото ПТП в Шумен отива в националното следствие-1618392330.png

Прокуратурата е започнала разследване по случая със самозапалилия се автомобил, ...

1 окт. 2022 | 19:07

Най-важното

Освен конвенционални, те могат да носят и тактически ядрени заряди

Става опасно! Руски тактически ракети "Искандер-М" се придвижват към района на Херсон

-1448532907.jpg

Отбелязва се, че далекобойността на ракетите е 300-500 км. Най-вероятните цели ...

2 окт. 2022 | 12:45

Страната ни има нужда от силни и легитимни институции, заяви той

Румен Радев: Надявам се да не се стигне до служебен кабинет
(Видео)

Радев: Гласувах преди всичко в подкрепа на демократичния процес в България--_1663664820.jpg

Същинските преговори за членство, съгласно преговорната рамка, не са започнали. ...

2 окт. 2022 | 11:07

Гласувах, за да може този хаос, този рекет върху българите да престане, заяви той

Борисов: Моето его отдавна съм го надживял. А пък реваншизъм мога да обещая, че няма да има!
(Видео)

Гласувах, за да може този хаос, този рекет върху българите да престане, заяви той.-Glasuvah--za-da-mozhe-tozi-haos--tozi-reket-varhu-balgarite-da-prestane--zayavi-toy-_1664699690.jpg

Светът е война, ясно позиционирана. Аз разбирам колегите полици, които избягват ...

2 окт. 2022 | 11:31

С ГЕРБ и ДПС няма да правим коалиция, добави тя

Нинова: Очаквам БСП да сме в управлението. България има нужда от социален стълб
(Видео)

Нинова: Очаквам БСП да сме в управлението. България има нужда от социален стълб-Ninova-dade-svoya-vot--Ochakvam-BSP-da-sme-v-upravlenieto--Balgariya-ima-nuzhda-ot-sotsialen-stalb_1664696080.jpg

Гласувах за сигурност и спокойствие във всеки български дом, за повишаване на ...

2 окт. 2022 | 10:17

Два са пътищата на България - или кардинална промяна, или Бог да пази България, добави той

Костадинов: Довечера ще има изненада. Резултатите ще са различни от тези, които ни дават социолозите
(Видео)

Костадинов: Довечера ще има изненада. Резултатите ще бъдат различни от тези, които ни ги казват-Kostadinov--Dovechera-shte-ima-iznenada--Rezultatite-shte-badat-razlichni-ot-tezi--koito-ni-gi-kazvat_1664695415.jpg

Той допълни, че ще влезе в коалиция само с хората, с които се среща по улиците ...

2 окт. 2022 | 10:20

България в момента има нужда от сигурност и стабилност, каза той

Карадайъ гласува в десет и 1 минута: Трябва да възстановим диалога и демокрацията

Мустафа Карадайъ гласува: Трябва да възстановим диалога и демокрацията-Mustafa-Karadaya-glasuva--Tryabva-da-vazstanovim-dialoga-i-demokratsiyata_1664694962.jpg

В България не бива в 22-ра година на 21 век българските граждани да се третират ...

2 окт. 2022 | 10:14

В 15 секции е преминато от машинен към хартиен вот

„Галъп”: 10,3% избирателна активност към 11 ч.

„Галъп”: 10,3% избирателна активност към 11 ч.-Izborite-v-chuzhbina---v-Dubay-mazh-glasuva-s-dve-mashini--v-Turtsiya-ochakvat-100-000-izbirateli_1664698287.jpg

Гласуването се осъществява предимно чрез машини, а в по-малките секции и с ...

2 окт. 2022 | 11:56

Миналата година са гласували малко над 2 600 000 души, което е най-ниската избирателна активност от демократичните промени в България.

Евелина Славчева, Тренд: Към 10.00 ч. избирателната активност 6.2% - по-малко от миналата година

Евелина Славчева, Тренд: Към 10.00 ч. избирателната активност 6.2% - по-малко от миналата година-Evelina-Slavcheva--Trend--Kam-10-00-ch--izbiratelnata-aktivnost-6-2----po-malko-ot-minalata-godina_1664697489.jpg

2 окт. 2022 | 10:55

Миналите избори завършиха с около 2 700 000 избиратели, отбеляза Първан Симеонов

"Галъп": 3,6% избирателна активност към 9 часа – по-малка към този час на вота през ноември

"Галъп": 3,6% избирателна активност към 9 часа – по-малка към този час на вота през ноември-1654234477.png

Симеонов призова избирателите да не обръщат внимание на "никакви класации ...

2 окт. 2022 | 10:18