Стоил Алипиев: Проверките за цените на храните не трябва да спират, а да има постоянен контрол. Снимка БТА

Подходът "има жалба - има реакция" е грешен

Стоил Алипиев: Проверките за цените на храните не трябва да спират, нужен е постоянен контрол

2999 | 15 март 2023 | 09:31

Има 239 доклада, които са представени на Комисията като нелоялни търговски практики - това, което е предпоставката за изкуствено завишаване на цените, обясни председателят на КЗП


Проверките на Комисията за защита на потребителите (КЗП), свързани с цените на храните, не трябва да спират. Това каза в интервю за БТА председателят на контролния орган Стоил Алипиев.

 

"Дори да усетим очаквания от нас ефект от тях в посока намаляване на цените, трябва да се извършва постоянен контрол. Със сигурност действията на Комисията трябва да са проактивни и в никакъв случай реактивни, каквито са били досега - следвайки подадените жалби", коментира той.

 

Към 13 март са извършени 681 проверки, като са констатирани 573 нарушения. "Една част от тях са леки административни нарушения, които не са свързани с голям размер на финансова санкция, но има 239 доклада, които са представени на Комисията като нелоялни търговски практики - това, което е предпоставката за изкуствено завишаване на цените", обясни той.

 

Според председателя на КЗП предвидените санкции в Закона за защита на потребителите за прилагане на нелоялни търговски практики са несъизмерими с колективната щета, която се нанася. Стоил Алипиев смята, че глобата трябва да е процент от оборота на търговеца, за да има възпиращ ефект.

 

В Световния ден на потребителя той открои три предизвикателства пред потребителската защита - неравноправното положение на потребителите спрямо търговците в договорите с общи условия, нелоялните търговски практики и възможността потребителят да намира реални и работещи способи за решаване на своите проблеми с търговците при потребителски спорове. 

 

Следва пълният текст на интервюто:

 

- Как Комисията за защита на потребителите ще отбележи Световния ден на потребителя 15 март?

 

- За нас това е нормален работен ден, в който ще изпълняваме нашите задължения и извършваме обичайната си дейност. Потребителите са най-голямата социална маса и правата им трябва да бъдат защитени не само днес. Да не забравяме, че търговците, когато пазаруват, също са в тази роля.

 

- Кои са най-големите предизвикателства пред потребителската защита с днешна дата според Вас?

 

- Три са основните проблеми, които дефинирахме с встъпването на новия състав на Комисията в длъжност. Първият е неравноправното положение на потребителите спрямо търговците в договорите, които подписват. Обичайно тези документи са едностранно изготвени от търговците и предназначени за неопределен брой потребители, които нямат реална възможност да влияят върху тяхното съдържание и са поставени в ситуацията или да подпишат договора и да се съгласят с условията, които са им представени, или да не ползват услугата. Но когато говорим за комунални услуги като ток, вода, за мобилни услуги, които не е възможно да не използваме в днешно време, нещата не са толкова лесни като избор и потребителите подписват тези договори. Именно поради това на Комисията е вменено да има механизми, с които да влияе върху съдържанието на договорите, така че те да бъдат справедливи и потребителят да бъде в равноправно положение с търговците в условията, които уреждат техните взаимоотношения до края на изпълнението на договора.

 

Вторият проблем са нелоялните търговски практики, които видно от изнесените данни от Комисията в последния един месец се оказа, че присъстват силно на пазара. Още с встъпването в длъжност на новия състав на Комисията констатирахме, че това е един трайно наложил се проблем, който изкривява като цяло пазара, явява се като предпоставка за изкуствено завишаване на цени и трупа недоволство, което расте в социално напрежение у потребителя.

 

Третият проблем и предизвикателство е възможността потребителят да намира реални и работещи способи за решаване на своите проблеми с търговците, що се отнася до оперативното решаване на потребителски спорове. Със сигурност обаче ще е необходимо наличието на действащ парламент, за да можем да намерим политическа воля да се извърши корекция в действащото законодателство, за да се даде възможност на потребителите да използват този способ, така че да решава реално техните проблеми.

 

- А има ли нужда от промяна на санкциите за нелоялни търговски практики или пък от други възпиращи механизми в тази връзка?

 

- Да, на мнение съм, че предвидените санкции в Закона за защита на потребителите за прилагане на нелоялни търговски практики са несъизмерими с колективната щета, която се нанася на потребителите.

 

Санкция в размер на до 50 000 лева за използване на нелоялна търговска практика в никакъв случай не може да възпроизведе наказателната и възпитателна функция, тъй като икономическите ползи, които търговците ползват от прилагането на такива практики, са в пъти по-големи. Ако не се обърне сериозно внимание и не се синхронизира националното законодателство със законодателството в Общността - санкцията да бъде процент от оборота, смятам, че много трудно ще можем да се възползваме от тези функции на административното наказание - да може търговецът да почувства наказанието и да има възпиращ и възпитаващ ефект за останалите търговци, които да избягват прилагането на нелоялни търговски практики.

 

Освен пряк икономически ефект върху търговците, санкциите имат още един, който се отнася до тяхната търговска репутация. Предвижда се от догодина големи търговски компании да прилагат и одити в тази връзка, като наличието на голям брой такива практики в техните отчети би било пречка за достъп до капиталови пазари и банково финансиране. В тази насока санкциите имат също възпитателна функция.

 

- По най-актуалната към момента тема за проверките, свързани с цените на храните, какво е установила Комисията до момента? Докога ще продължат проверките?

 

- Тези проверки със сигурност не трябва да спират. Дори да усетим очаквания от нас ефект от тях в посока намаляване на цените, трябва да се извършва постоянен контрол. Действията на Комисията трябва да са проактивни и в никакъв случай реактивни, каквито са били досега - следвайки подадените жалби. Подходът "има жалба - има реакция" е грешен. Той, разбира се, е задължителен за Комисията, но така обхваща само проблемите на тези, които са се обърнали към нея, което не означава, че са решени основният процент от проблеми на даден пазарен сегмент. 

 

Извършени са 681 проверки към 13 март, като са констатирани 573 нарушения. Една част от тях са леки административни нарушения, които не са свързани с голям размер на финансова санкция, но има 239 доклада, които са представени на КЗП като нелоялни търговски практики - това, което е предпоставката за изкуствено завишаване на цените.

 

Когато например потребителите дават съгласието си вследствие на неинформиран избор или защото са били подведени с информация от търговеца, се получава изкривяване на пазара и предпоставки за изкуствено завишаване на цена.

 

- Какво следва след това, тоест колко от тези нарушения могат да бъдат санкционирани, има ли наложени глоби вече?

 

- Към момента наложените глоби са за по-леките административни нарушения. Когато говорим за нелоялни търговски практики, има административен ред, който се следва - решенията трябва да бъдат взети от колегиален орган, председателят да издаде заповед, с която да се забрани тази практика, след това има административни срокове, които са за обжалване и при всички положения очакваме над известна част от заповедите да има съдебен контрол. Поради тази причина ни е необходимо малко повече време за правилна и прецизна обработка на документацията, за да се произнесем със заповед, която да издържи на последващ съдебен контрол.

 

- За какво най-често се оплакват потребителите в жалбите и сигналите, които получавате? Каква част от тях са основателни?

 

- В момента, следвайки действията на контролния орган, е нормално по-големият процент жалби, които пристигат при нас, да са за хранителни стоки. Имахме и жалби, свързани с мобилните оператори и обичайните проблеми за рекламации и гаранции, които са част от ежедневието. 

Има и жалби, които не съдържат някакво нарушение, или не са от нашите компетенции, но има и такива, които съдържат изцяло състава на нарушението. За миналата година общият брой жалби е 29 000.

 

- Повишава ли се потребителската култура у нас, какви са впечатленията Ви?

 

- Хубаво е да се повишава, защото контролният орган, каквато и численост да следва, няма как да обхване всички пазарни проблеми.

Будният потребител при всички положения е в полза и на себе си, и на контролния орган, защото той е този, който сезира контролния орган и извършва превантивни действия в желанието си да се самосъхрани. От друга страна в никакъв случай не можем само и единствено да се осланяме на потребителите и техните действия по самоконтрол. Комисията трябва да е проактивна в своите действия, особено що се отнася до договори с общи условия или типизирани договори, когато търговците работят с тях при своите взаимоотношения с потребителите. Там потребителят реално няма никаква възможност да влияе върху съдържанието на договорите.

 

- Какви други проверки предстои да извършва КЗП?

 

- Считано от днес започваме засилен контрол по отношение безопасността на стоките, които влизат в държавата. Това е нещо, което е от изключителна важност, защото веднъж пуснати на пазара, контролът върху такива стоки става доста труден. Те са опасни не само за нас, а и за Общността, защото сме външна граница на ЕС.

 

- Този контрол ще се осъществява още на границата като постоянни проверки, така ли?

 

- Да, постоянни проверки по безопасност на стоките в компетенциите на Комисията. Работим съвместно с Агенция "Митници". Освен при стоките, темата за безопасността ще бъде засегната и в традиционните летни проверки, свързани с туризма, за да няма инциденти при предлаганите услуги.

 

- Доста работа имате и ви предстои като комисия - има ли достатъчно кадри да обезпечават дейността и привлекателна ли е КЗП за работа за млади хора?

 

- Надяваме се да е привлекателна, има кадри. За моя голяма радост, когато встъпих в длъжност като председател, заварих много добре подготвени хора с високи морални ценности. Откъм експертност на кадровия състав не смятам, че може да има някакви претенции. Естествено при този голям обем работа, при положение че имаме компетенция по толкова много наредби и закони, всяка допълнителна административна помощ никога не би била излишна.

 

Последвайте Епицентър.БГ вече и в Телеграм и Туитър!    

 


От категорията

Иван Стамболов-Сула: Костов каза на десните: "Васил Терзиев не е вашият човек!" Ами сега?...

Иван Стамболов-Сула: Костов каза на десните: "Васил Терзиев не е вашият човек!" Ами сега?...-1620807193.jpg

Днес побелелият Васко отново се бори за идеалите си, а комунизмът - онзи, дето ...

30 септ. 2023 | 10:40

Боян Чуков: Прекалено много косвени признаци показват, че държавността ни е в предсмъртна агония

Боян Чуков Снимка: БНР Бургас-Boyan-Chukov-Snimka--BNR-Burgas_1695927981.jpg

"Службите се превърнаха в инструменти за забавление на управляващите, ...

28 септ. 2023 | 22:05

Росен Йорданов: Терзиев и Хекимян са огледални кандидатури

Росен Йорданов: Терзиев и Хекимян са огледални кандидатури-1613124507.jpg

По думите му Ваня Григорова показва емоционално поведение. "Тя се е ...

30 септ. 2023 | 19:09

Софиянски: Вили Лилков ще отиде на балотаж, Васил Терзиев не е логична дясна кандидатура

Софиянски: Вили Лилков ще отиде на балотаж, трудно е да се каже срещу кого-1642923282.png

Не е въпросът да спечелиш изборите, а след това как работиш, обясни бившият ...

30 септ. 2023 | 17:04

Най-важното

„За да направим каквото и да е, трябва да говорим”, категоричен е Румен Радев

Разделени от мантинелите: Енергийният министър говори пред протестиращите. Викат му„Оставка“
(Видео)

Разделени от мантинелите: Енергийният министър говори пред протестиращите-Razdeleni-ot-mantinelite--Energiyniyat-ministar-govori-pred-protestirashtite_1696088011.png

Недоволните обясниха, че гражданското неподчинение няма да спре. И започнаха да ...

30 септ. 2023 | 18:33

Денят на отворените врати на МВнР бе посетен от над 600 гости

Габриел: Няма по-голямо удовлетворение от това да си допринесъл за защита на националния интерес

Денят на отворените врати на МВнР бе посетен от над 600 гости-Denyat-na-otvorenite-vrati-na-MVnR-be-poseten-ot-nad-600-gosti_1696091452.jpg

Всички знаем, че имаме светли моменти в историята, в които в най-тежки ситуации ...

30 септ. 2023 | 19:29

В противен случай страната ни ще изгуби 3,5 млрд. лева, подчерта тези дни премиерът Николай Денков

Въпреки протестите! Пращаме в Брюксел трите плана за преход за Стара Загора, Кюстендил и Перник

Въпреки протестите! Пращаме в Брюксел трите плана за преход за Стара Загора, Кюстендил и Перник-Nikolay-Denkov-Snimka--Pravitelstvena-informatsionna-sluzhba_1695988109.jpg

Крайният срок за предаването им на Европейската комисия изтича, като ...

30 септ. 2023 | 09:35

Забраната обхваща леки автомобили и други превозни средства за превоз на до 10 души

Пеевски: Правителството незабавно да приложи европейската забрана за влизане на руски автомобили

Пеевски: Правителството незабавно да приложи европейската забрана за влизане на руски автомобили-Peevski--Pravitelstvoto-nezabavno-da-prilozhi-evropeyskata-zabrana-za-vlizane-na-ruski-avtomobili_1696061751.jpg

Министрите на вътрешните работи и финансите да разпоредят на гранична полиция и ...

30 септ. 2023 | 11:15

Президентът е в Маджарово за Националното поклонение „Ден на тракийската памет“

Радев: Компромиси с нашата сигурност не трябва да допускаме

Радев: Компромиси с нашата сигурност не трябва да допускаме. Снимка БТА-Radev--Kompromisi-s-nashata-sigurnost-ne-tryabva-da-dopuskame_1696066957.jpg

Политиците в България трябва да работят за съхраняване и развитие на ...

30 септ. 2023 | 12:42

По думите му дефектните ракети са неизползваеми

Тагарев: България е получила отказ за ремонт на ракетите за С-300 още преди войната в Украйна

Тагарев: България е получила отказ за ремонт на ракетите за С-300 още преди войната в Украйна-Tagarev-razkri--Do-Sofiya-shte-se-sazdade-mnogonatsionalen-divizionen-shtab-na-suhopatni-voyski-na-NATO-_1694678322.png

Военният министър изрази надежда, че в последната седмица преди ваканцията ...

30 септ. 2023 | 12:55

Това ще спре стигматизирането на българските граждани, посочи евродепутатът от "Обнови Европа"/ДПС и лидер на европейските либерали

Илхан Кючюк: Влизането в Шенген е държавна цел

Илхан Кючюк: Влизането в Шенген е държавна цел. Кадър БНТ-Ilhan-Kyuchyuk--Vlizaneto-v-Shengen-e-darzhavna-tsel_1696017327.png

Къде иска да бъде България до голяма степен зависи от самата България. Дали ...

29 септ. 2023 | 22:54

Фарма-олигарсите плащат големи суми, за да се случват задачите на Сербезова и целите им

Илко Семерджиев: Хинков се събуди, да се освободи от прокситата на Асена Сербезова!

Илко Семерджиев: Хинков се събуди, да се освободи от прокситата на Асена Сербезова!-1513068511.jpg

Ще добавя извън тези проверими факти и една неформална група, чийто състав ...

30 септ. 2023 | 10:21

Няма обаче как да избяга от изводите в разследването на ДАНС

Проф. Ангелов: Словесната плява и лъжи на Асена Сербезова подсказват опит за бягство от правосъдието

Проф. Ангелов: Словесната плява и лъжи на Асена Сербезова подсказват опит за бягство от правосъдието-Parlamentarnata-komisiya-po-zdraveopazvane-shte-izslusha-kandidata-za-upravitel-na-NZOK-na-izvanredno-zasedanie-v-ponedelnik--saobshti-predsedatelyat-na-komisiyata-i-deputat-ot-GERB-SDS-prof--Kostadin-Angelov--Snimka-BTA_1689673951.jpg

Ще разберете как работи фармамафията и октоподът от висши публични ...

30 септ. 2023 | 18:42