Стоил Алипиев: Проверките за цените на храните не трябва да спират, а да има постоянен контрол. Снимка БТА

Подходът "има жалба - има реакция" е грешен

Стоил Алипиев: Проверките за цените на храните не трябва да спират, нужен е постоянен контрол

4483 | 15 март 2023 | 09:31

Има 239 доклада, които са представени на Комисията като нелоялни търговски практики - това, което е предпоставката за изкуствено завишаване на цените, обясни председателят на КЗП


Проверките на Комисията за защита на потребителите (КЗП), свързани с цените на храните, не трябва да спират. Това каза в интервю за БТА председателят на контролния орган Стоил Алипиев.

 

"Дори да усетим очаквания от нас ефект от тях в посока намаляване на цените, трябва да се извършва постоянен контрол. Със сигурност действията на Комисията трябва да са проактивни и в никакъв случай реактивни, каквито са били досега - следвайки подадените жалби", коментира той.

 

Към 13 март са извършени 681 проверки, като са констатирани 573 нарушения. "Една част от тях са леки административни нарушения, които не са свързани с голям размер на финансова санкция, но има 239 доклада, които са представени на Комисията като нелоялни търговски практики - това, което е предпоставката за изкуствено завишаване на цените", обясни той.

 

Според председателя на КЗП предвидените санкции в Закона за защита на потребителите за прилагане на нелоялни търговски практики са несъизмерими с колективната щета, която се нанася. Стоил Алипиев смята, че глобата трябва да е процент от оборота на търговеца, за да има възпиращ ефект.

 

В Световния ден на потребителя той открои три предизвикателства пред потребителската защита - неравноправното положение на потребителите спрямо търговците в договорите с общи условия, нелоялните търговски практики и възможността потребителят да намира реални и работещи способи за решаване на своите проблеми с търговците при потребителски спорове. 

 

Следва пълният текст на интервюто:

 

- Как Комисията за защита на потребителите ще отбележи Световния ден на потребителя 15 март?

 

- За нас това е нормален работен ден, в който ще изпълняваме нашите задължения и извършваме обичайната си дейност. Потребителите са най-голямата социална маса и правата им трябва да бъдат защитени не само днес. Да не забравяме, че търговците, когато пазаруват, също са в тази роля.

 

- Кои са най-големите предизвикателства пред потребителската защита с днешна дата според Вас?

 

- Три са основните проблеми, които дефинирахме с встъпването на новия състав на Комисията в длъжност. Първият е неравноправното положение на потребителите спрямо търговците в договорите, които подписват. Обичайно тези документи са едностранно изготвени от търговците и предназначени за неопределен брой потребители, които нямат реална възможност да влияят върху тяхното съдържание и са поставени в ситуацията или да подпишат договора и да се съгласят с условията, които са им представени, или да не ползват услугата. Но когато говорим за комунални услуги като ток, вода, за мобилни услуги, които не е възможно да не използваме в днешно време, нещата не са толкова лесни като избор и потребителите подписват тези договори. Именно поради това на Комисията е вменено да има механизми, с които да влияе върху съдържанието на договорите, така че те да бъдат справедливи и потребителят да бъде в равноправно положение с търговците в условията, които уреждат техните взаимоотношения до края на изпълнението на договора.

 

Вторият проблем са нелоялните търговски практики, които видно от изнесените данни от Комисията в последния един месец се оказа, че присъстват силно на пазара. Още с встъпването в длъжност на новия състав на Комисията констатирахме, че това е един трайно наложил се проблем, който изкривява като цяло пазара, явява се като предпоставка за изкуствено завишаване на цени и трупа недоволство, което расте в социално напрежение у потребителя.

 

Третият проблем и предизвикателство е възможността потребителят да намира реални и работещи способи за решаване на своите проблеми с търговците, що се отнася до оперативното решаване на потребителски спорове. Със сигурност обаче ще е необходимо наличието на действащ парламент, за да можем да намерим политическа воля да се извърши корекция в действащото законодателство, за да се даде възможност на потребителите да използват този способ, така че да решава реално техните проблеми.

 

- А има ли нужда от промяна на санкциите за нелоялни търговски практики или пък от други възпиращи механизми в тази връзка?

 

- Да, на мнение съм, че предвидените санкции в Закона за защита на потребителите за прилагане на нелоялни търговски практики са несъизмерими с колективната щета, която се нанася на потребителите.

 

Санкция в размер на до 50 000 лева за използване на нелоялна търговска практика в никакъв случай не може да възпроизведе наказателната и възпитателна функция, тъй като икономическите ползи, които търговците ползват от прилагането на такива практики, са в пъти по-големи. Ако не се обърне сериозно внимание и не се синхронизира националното законодателство със законодателството в Общността - санкцията да бъде процент от оборота, смятам, че много трудно ще можем да се възползваме от тези функции на административното наказание - да може търговецът да почувства наказанието и да има възпиращ и възпитаващ ефект за останалите търговци, които да избягват прилагането на нелоялни търговски практики.

 

Освен пряк икономически ефект върху търговците, санкциите имат още един, който се отнася до тяхната търговска репутация. Предвижда се от догодина големи търговски компании да прилагат и одити в тази връзка, като наличието на голям брой такива практики в техните отчети би било пречка за достъп до капиталови пазари и банково финансиране. В тази насока санкциите имат също възпитателна функция.

 

- По най-актуалната към момента тема за проверките, свързани с цените на храните, какво е установила Комисията до момента? Докога ще продължат проверките?

 

- Тези проверки със сигурност не трябва да спират. Дори да усетим очаквания от нас ефект от тях в посока намаляване на цените, трябва да се извършва постоянен контрол. Действията на Комисията трябва да са проактивни и в никакъв случай реактивни, каквито са били досега - следвайки подадените жалби. Подходът "има жалба - има реакция" е грешен. Той, разбира се, е задължителен за Комисията, но така обхваща само проблемите на тези, които са се обърнали към нея, което не означава, че са решени основният процент от проблеми на даден пазарен сегмент. 

 

Извършени са 681 проверки към 13 март, като са констатирани 573 нарушения. Една част от тях са леки административни нарушения, които не са свързани с голям размер на финансова санкция, но има 239 доклада, които са представени на КЗП като нелоялни търговски практики - това, което е предпоставката за изкуствено завишаване на цените.

 

Когато например потребителите дават съгласието си вследствие на неинформиран избор или защото са били подведени с информация от търговеца, се получава изкривяване на пазара и предпоставки за изкуствено завишаване на цена.

 

- Какво следва след това, тоест колко от тези нарушения могат да бъдат санкционирани, има ли наложени глоби вече?

 

- Към момента наложените глоби са за по-леките административни нарушения. Когато говорим за нелоялни търговски практики, има административен ред, който се следва - решенията трябва да бъдат взети от колегиален орган, председателят да издаде заповед, с която да се забрани тази практика, след това има административни срокове, които са за обжалване и при всички положения очакваме над известна част от заповедите да има съдебен контрол. Поради тази причина ни е необходимо малко повече време за правилна и прецизна обработка на документацията, за да се произнесем със заповед, която да издържи на последващ съдебен контрол.

 

- За какво най-често се оплакват потребителите в жалбите и сигналите, които получавате? Каква част от тях са основателни?

 

- В момента, следвайки действията на контролния орган, е нормално по-големият процент жалби, които пристигат при нас, да са за хранителни стоки. Имахме и жалби, свързани с мобилните оператори и обичайните проблеми за рекламации и гаранции, които са част от ежедневието. 

Има и жалби, които не съдържат някакво нарушение, или не са от нашите компетенции, но има и такива, които съдържат изцяло състава на нарушението. За миналата година общият брой жалби е 29 000.

 

- Повишава ли се потребителската култура у нас, какви са впечатленията Ви?

 

- Хубаво е да се повишава, защото контролният орган, каквато и численост да следва, няма как да обхване всички пазарни проблеми.

Будният потребител при всички положения е в полза и на себе си, и на контролния орган, защото той е този, който сезира контролния орган и извършва превантивни действия в желанието си да се самосъхрани. От друга страна в никакъв случай не можем само и единствено да се осланяме на потребителите и техните действия по самоконтрол. Комисията трябва да е проактивна в своите действия, особено що се отнася до договори с общи условия или типизирани договори, когато търговците работят с тях при своите взаимоотношения с потребителите. Там потребителят реално няма никаква възможност да влияе върху съдържанието на договорите.

 

- Какви други проверки предстои да извършва КЗП?

 

- Считано от днес започваме засилен контрол по отношение безопасността на стоките, които влизат в държавата. Това е нещо, което е от изключителна важност, защото веднъж пуснати на пазара, контролът върху такива стоки става доста труден. Те са опасни не само за нас, а и за Общността, защото сме външна граница на ЕС.

 

- Този контрол ще се осъществява още на границата като постоянни проверки, така ли?

 

- Да, постоянни проверки по безопасност на стоките в компетенциите на Комисията. Работим съвместно с Агенция "Митници". Освен при стоките, темата за безопасността ще бъде засегната и в традиционните летни проверки, свързани с туризма, за да няма инциденти при предлаганите услуги.

 

- Доста работа имате и ви предстои като комисия - има ли достатъчно кадри да обезпечават дейността и привлекателна ли е КЗП за работа за млади хора?

 

- Надяваме се да е привлекателна, има кадри. За моя голяма радост, когато встъпих в длъжност като председател, заварих много добре подготвени хора с високи морални ценности. Откъм експертност на кадровия състав не смятам, че може да има някакви претенции. Естествено при този голям обем работа, при положение че имаме компетенция по толкова много наредби и закони, всяка допълнителна административна помощ никога не би била излишна.

 

Последвайте Епицентър.БГ вече и в Телеграм и Туитър!    

 


Еврохолд

От категорията

Габриел Вълков: Нинова бе избрана пряко, но никой не й дава право да тропа по масата, прави циркове

Габриел Вълков, председател на Младежкото обединение в БСП-Gabriel-Valkov--lider-na-Mladezhkoto-obedinenie-v-BSP_1718103174.jpg

Стефан Данаилов е казал - при един провал председателят благодари и се ...

14 юни 2024 | 15:11

Politico: Споразумението между САЩ и Украйна няма да продължи и десет месеца, ако Тръмп се завърне

Politico: Споразумението между САЩ и Украйна няма да продължи и десет месеца, ако Тръмп се завърне-Politico--Sporazumenieto-mezhdu-SASht-i-Ukrayna-nyama-da-prodalzhi-i-deset-mesetsa--ako-Tramp-se-zavarne_1718358110.jpg

Пактът не задължава Съединените щати да изпратят войски в Украйна и да я ...

14 юни 2024 | 12:38

Христо Панчугов: Ниската избирателна активност постави ДПС в ситуация на незаобиколим фактор

Христо Панчугов: Ниската избирателна активност постави ДПС в ситуация на незаобиколим фактор-1599315950.jpg

Необходимо е да видим кабинет с ясна политическа отговорност. Същевременно ...

13 юни 2024 | 09:09

Георги Киряков: Правило е водещата партия да предложи политически кабинет, не експертен

Георги Киряков: Правило е водещата партия да предложи политически кабинет, не експертен-1559660172.png

ПП-ДБ няма легитимност като коалиционен субект заради срива в резултата си, ...

13 юни 2024 | 18:05

Най-важното

Не всички депутати, избрани от два района, са обявили от кой от тях влизат в Народното събрание

Кои са новите 240 народни представители (пълен списък)

Ясен е списъкът на новите депутати-Plenarna-zala_1718288345.jpg

Централната избирателна комисия обяви окончателно мандатите за депутатските ...

14 юни 2024 | 16:13

Западното лицемерие означава, че сме близо до точката, от която няма връщане, заяви президентът във Външното министерство в Москва.

Путин: Спирам войната, ако Украйна се откаже от НАТО и от завзетото от Русия

Путин: Западното лицемерие означава, че сме близо до точката, от която няма връщане-Putin--Zapadnoto-litsemerie-oznachava--che-sme-blizo-do-tochkata--ot-koyato-nyama-vrashtane_1718362123.jpg

Ако Украйна и Западът отхвърлят най-новото ни предложение за мир, ситуацията на ...

14 юни 2024 | 13:47

Войната в Украйна показа, че най-важният фактор е човешкият

Президентът в Стара Загора: Трябва да осигурим военна подготовка за младите

Президентът: Трябва да осигурим военна подготовка за младите-Prezidentat--Tryabva-da-osigurim-voenna-podgotovka-za-mladite_1718358829.png

Съюзниците ни в НАТО вече връщат наборната военна служба и ние трябва да водим ...

14 юни 2024 | 12:53

Те разполагат с много пари и трябва да се провери откъде идват, смята той

Проф. Николай Радулов: Срам ме е, че гарантирах за Николай Марков, "Величие" е пълна с измамници
(Видео)

Проф. Николай Радулов-Prof--Nikolay-Radulov_1718368411.jpg

Експертът по национална сигурност заяви, че има информация за полицейски ...

14 юни 2024 | 15:33

БСП има нужда от диалогичен лидер, който да обедини лявото, категоричен е председателят на Младежкото обединение

Габриел Вълков: Нинова бе избрана пряко, но никой не й дава право да тропа по масата, прави циркове

Габриел Вълков, председател на Младежкото обединение в БСП-Gabriel-Valkov--lider-na-Mladezhkoto-obedinenie-v-BSP_1718103174.jpg

Стефан Данаилов е казал - при един провал председателят благодари и се ...

14 юни 2024 | 15:11

След като на мнозинството от народа му е все едно, защо тогава да не бъде товарен с всякакви абсурдни данъци?

Костадинов: "Възраждане" ще се противопостави на въведената от КЕВР такса електромер

Костадинов: "Възраждане" ще се противопостави на въведената от КЕВР такса електромер-Kostadinov---Vazrazhdane--shte-se-protivopostavi-na-vavedenata-ot-KEVR-taksa-elektromer_1718354876.jpg

Не бих се учудил следващото да е такса водомер, после такса бизнес (може да ...

14 юни 2024 | 11:47

По думите му трябва да има много ясен разговор за лявото

Александър Симов: 150 000 гласа е политически фалит, БСП да се яви на поканата на ГЕРБ

Александър Симов: 150 000 гласа е политически фалит, БСП да се яви на поканата на ГЕРБ-Aleksandar-Simov--PP-i-DB-napraviha-Boyko-Borisov-da-izglezhda-razumen-politik_1683476123.png

Този вот е катастрофален. Даже катастрофален не е точно. Това е историческото ...

14 юни 2024 | 15:22

За България е важно управлението да има идеологически облик, а то няма от много време

Георги Киряков: Правило е водещата партия да предложи политически кабинет, не експертен

Георги Киряков: Правило е водещата партия да предложи политически кабинет, не експертен-1559660172.png

ПП-ДБ няма легитимност като коалиционен субект заради срива в резултата си, ...

13 юни 2024 | 18:05

От някогашната синя карта на България, дясното е останало в три общини, две от които са Хитрино и Грамада

Валерия Велева: Десницата - изхабена и провалена, по пътя на Костов

Валерия Велева-1638786584.jpg

Този драматичен цикъл на дясното у нас завършва през 2024-а с една брутална ...

13 юни 2024 | 19:42