Строежът на емблематичната сграда "Златен век" окончателно е потвърден от ВАС

Екипът на АРТЕКС е удовлетворен, че има зелена светлина и вече може да продължи своята истинска работа.

Строежът на емблематичната сграда "Златен век" окончателно е потвърден от ВАС

84036 | 23 февр. 2024 | 09:54

Ще построим "Златен век", защото вярваме в съзиданието и закона, казва младият арх. Пламен Мирянов

Строежът на емблематичната сграда "Златен век" окончателно е потвърден от ВАС-Stroezhat-na-emblematichnata-sgrada--Zlaten-vek--okonchatelno-e-potvarden-ot-VAS_1708674924.jpg"Златен век" е сграда, подобаваща на европейска столица с поглед в бъдещето--Zlaten-vek--e-sgrada--podobavashta-na-evropeyska-stolitsa-s-pogled-v-badeshteto_1708675293.jpg"Златен век" е сграда, подобаваща на европейска столица с поглед в бъдещето--Zlaten-vek--e-sgrada--podobavashta-na-evropeyska-stolitsa-s-pogled-v-badeshteto_1708675266.jpgЩе построим "Златен век", защото вярваме в съзиданието и закона, казва младият арх. Пламен Мирянов -1613038885.png

"При преглед на документите, съдържащи се в образуваната по казуса "Златен век" административна преписка, се  установи наличието на съставени Костативен акт за установяване на съотвенствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устойствен план е приложен от отношение на застрояването.

Съобрязавайки се със задължителната съдебна практика на ВАС и становището на председателя на ВАС, изразено в писма 20-162 от 24.11. 2023 г. следва,че не е налице визираните в разпоредбата на чл. 224, ал. 2, от ЗУТ предпоставки, поради което няма правни основания за административна намеса на органите на ДНСК по случая".

Това пише министърът на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков до народния представител Любен Иванов в отговор на негово питане за състоянието на строителствто на сградата "Златен век". Документът е качен на сайта на Народното събрание.

Писмото на министър Цеков е на базата на писменото становище, получето от  Председателя на ВАС Георги Чолкавов, в което окончателно е подвърдена правомерността на всички действия на АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ АД, свързани със строителството на сградата "Златен век". В документа  са посочени подробните мотиви на Върховния административен съд и Звеното за анализи и тълкувателна дейност към ВАС.

Така решението на казуса "Златен век", една емблематична по своя замисъл, архитектурни и проектантски решения сграда, вече е факт.

От АРТЕКС заявяват, че вярват във върховенството на закона. И са решени да служат със страст на истината и красотата, за да поставят основите на "стабилния и честен бизнес в България, от който да се извиси новият „Златен Век“ у нас".

Интересното, че развитието на този казус дойде именно след подаденото от министъра на регионалното развитие и благоустройството искане до Върховния административен съд (ВАС) за образуване на тълкувателно дело във връзка с прилагането на законови разпоредби, свързани със срока на валидност на разрешенията за строеж и действието на заповедите за допълване на разрешения за строеж.

В искането си министърът постави за тълкуване от ВАС три въпроса:

1. Заповедите за допълване на разрешението за строеж, издадени преди промените в ЗУТ 2021 г., подновяват ли срока на валидност на разрешението?

2. От какъв вид е срокът на валидност на разрешението за строеж и прилагат ли се правилата за прекъсване или спиране на срока?

3. При презаверено разрешение за строеж от кой момент се счита подновен срокът за завършване на строежа?

Въпреки че след анализ на цялата съдебна практика по въпросните законови текстове формално съдът отказа да образува тълкувателно дело, понеже не намери противоречива практика по поставените от министъра въпроси, в подробните мотиви към отказа всъщност съдът даде съвсем ясни отговори на два от тях.

На първо място, заповедите по чл. 154 от ЗУТ за допълване на разрешенията за строеж, издадени преди промените в ЗУТ от 2021 г., подновяват срока на валидност на разрешенията за строеж, т.е. от влизането им в сила започва да тече нов срок на валидност на разрешението, което допълват.

По този въпрос ВАС категорично приема, че практиката на съдилищата е
непротиворечива. Намира я и за правилна, защото едва през 2021 г. законодателят решава да въведе ново правило, което обаче има действие занапред и не се отразява върху вече издадените заповеди по чл. 154 от ЗУТ и произведеното от тях правно действие.

Ако това принципно положение бъде отнесено към конкретните факти по случая "Златен век", излиза, че разрешението за строеж за сградата е валидно до 6 август 2028 г.
Това е така, защото последната заповед по чл. 154 от ЗУТ за строежа е издадена на 6 август 2018 г., към датата на издаването строежът е започнал и следователно от датата на влизането в сила започва да тече нов 10-годишен срок за завършване на грубия строеж, който ще изтече едва през 2028 г. А грубият строеж на сградата "Златен век" фактически беше завършен още в самото начало на 2022 г. (т.е. много преди крайния срок), като на 11 октомври 2022 г. инвеститорът успя да се снабди и с официално удостоверение за завършен груб строеж.

На следващо място, ВАС приема, че при наличието на обективни предпоставки, които съставляват пречка за извършването на строителството, срокът на валидност на разрешението не тече.

В случая със "Златен век" строителството на сградата беше спряно в периода от 14 април 2019 г. до 13 май 2021 г. (общо над 2 години) със
заповед на ДНСК, която съдът отмени като незаконосъобразна.

Издаването на заповед за спиране на строежа от компетентен орган безспорно се явява обективна пречка за извършване на строителни дейности. Тъй като разрешението за строеж на сградата "Златен век" е презаверено на 19 ноември 2012 г., ако не беше незаконното спиране на строителството, грубият строеж е трябвало да бъде завършен до 19 ноември 2022 г.


Като се отчете обаче времето в съда, в което инвеститорът обективно е бил поставен в невъзможност да строи (24 месеца и 28 дни), срокът за завършване на грубия строеж, съгласно възприетото от ВАС становище, би се удължил до 17 декември 2024 г. (без дори изобщо да се отчита отделното основание за подновяване на срока, което дава заповедта по чл. 154 от ЗУТ - до 6 август 2028 г.).

Като се съобразява с мотивите на ВАС и в отговор на продължаващите по темата питания, отправени от народен представител от 49-ото народно събрание, МРРБ само преди дни (15 февруари 2024 г.) излезе с отговор, публикуван на сайта на парламента, който разсейва и най-малките съмнения, останали във въпросния народен представител.

След толкова перипети и тромави процедури, след драматични години, в които "Златен век" беше предмет на тежки съдебни битки и дори стана заложник на политически интереси, като по неволя се превърна в медийна сензация, екипът на АРТЕКС е удовлетворен, че има зелена светлина и вече може да продължи своята истинска работа.

"Хубавите градове са богатите градове", казва кметът Васил Терзиев, а "Златен век" допринася за това самочувствие на София.

С всяка своя сграда АРТЕКС показва размаха и креативността на съвременната българска архитектура. Компанията строи с прецизността и качеството, които трябва да бъдат стандарт у нас.

А "Златен век" е сграда, подобаваща на европейска столица с поглед в бъдещето.


"Ще построим "Златен век", защото вярваме в съзиданието и закона, каза още през 2021 година младият арх. Пламен Мирянов, от чието творческо вдъхновение изниква знаковата за столицата ни сграда.

Със своя Музей на българската духовност и култура, с белезите на най-добто от българската традиция сградата ще остане като символ на Златния век на съвременната българска архитектура, убедени са от АРТЕКС.


Еврохолд

От категорията

Георги Марков: Комунизмът се завърна, освен в Брюксел, и в Ню Йорк

Георги Марков: Комунизмът се завърна, освен в Брюксел, и в Ню Йорк-1614159340.jpg

"Срамувам се, че съм белгиец" - Това са думи на Александър де Кро - ...

17 апр. 2024 | 10:48

"Политико": Шамар за Шолц в Пекин и "четири принципа" за разрешаване на конфликта в Украйна

Си Дзинпин и Олаф Шолц в Пекин-Si-Dzinpin-i-Olaf-Sholts-v-Pekin_1713341116.jpg

Китайският лидер каза на Шолц, който е в Китай на четиридневно посещение, че ...

17 апр. 2024 | 11:04

"Уолстройт джънръл": Следващите месеци може да променят драстично хода на войната в полза на Русия

-Ruskata-armiya-efektivno-izpolzva--ubiystvena-kombinatsiya--sreshtu-ukrainskite-vaorazheni-sili--koyato-vklyuchva-ednovremennoto-izpolzvane-na-dronove-i-artileriya_1710497627.jpg

Сега Русия атакува на няколко фронта. Критичната цел е град Часов Яр, на запад ...

17 апр. 2024 | 12:48

"Ню Йорк таймс" забрани "геноцид, етническо прочистване и окупирана територия" в материалите за Газа

"Ню Йорк таймс" забрани "геноцид, етническо прочистване и окупирана територия" в материалите за Газа--Nyu-York-tayms--zabrani--genotsid--etnichesko-prochistvane-i-okupirana-teritoriya--v-materialite-za-Gaza_1713342303.jpg

За сметка на това се препоръчва да се използват „тероризъм“ и „терорист“ при ...

17 апр. 2024 | 11:24

Най-важното

Управител на НЗОК става подуправителят проф. Момчил Мавров,

Парламентът освободи управителя на НЗОК Станимир Михайлов

Парламентът освободи управителя на НЗОК Станимир Михайлов-Stanimir-Mihaylov-e-podlozhen-na-krastosan-razpit-za-imotni-sdelki-i-prane-na-pari_1690579762.jpg

Точката беше включена за разглеждане по предложение на председателя на ...

17 апр. 2024 | 12:10

Щом е решил така Главчев, Даниел Митов трябва да бъде външен министър, обяви председателят на ДПС.

Пеевски: България не може да стои без външен министър. Президентът веднага трябва да подпише указа

-Peevski--Tsyalata-otgovornost-za-tova--koeto-se-sluchva-v-mitnitsite--e-na-Asen-Vasilev_1712218317.jpg

"Никога не съм казвал, че подкрепям земеделския министър. Никога не съм ...

17 апр. 2024 | 09:35

От първия ден не съм съгласен не само с външния министър, а и с много други назначения, посочи той

Борисов: Чиста случайност е искането за смяна на външния министър след моето изказване

Борисов: Чиста случайност е смяната на външния министър след моето изказване--_1712240194.jpg

Нека колегите Кирил Петков, Христо Иванов и Делян Пеевски да не се отмятат от ...

17 апр. 2024 | 09:28

Подлагаме абсолютно на съмнение честността на изборите, заяви лидерът на БСП

Нинова: С „Възраждане“ внасяме вот на недоверие срещу служебния кабинет, ако Радев не смени Главчев

Подлагаме абсолютно на съмнение честността на изборите, заяви лидерът на БСП Корнелия Нинова
Снимка БТА--_1713345151.jpg

"Служебният кабинет на Главчев е фалшиво служебен. Получихме ...

17 апр. 2024 | 11:13

67 подписа са положени под предложения от "Възраждане" и подкрепен от БСП и "Има такъв народ" вот на недоверие

Костадинов: И ИТН подкрепиха искането за вот на недоверие към служебния кабинет

Костадинов: И ИТН подкрепиха вота на недоверие към служебния кабинет на ГЕРБ и ДПС-Kostadinov--I-ITN-podkrepiha-vota-na-nedoverie-kam-sluzhebniya-kabinet-na-GERB-i-DPS_1713347309.jpg

Истината е, че ние не можем да имаме доверие на служебния кабинет, но те поне ...

17 апр. 2024 | 12:48

В сряда в Брюксел Главчев ще присъства на прием при крал Филип I

Премиерът Димитър Главчев ще участва в извънредното заседание на Европейския съвет

Премиерът Димитър Главчев ще участва в извънредното заседание на Европейския съвет-Premierat-Dimitar-Glavchev-naznachi-trima-zamestnik-ministri---v-MVR-i-Ministerstvoto-na-pravosadieto_1712904306.jpg

Държавните и правителствените ръководители ще обсъдят новия пакт за ...

17 апр. 2024 | 08:16

Депутатите ще обсъдят доклад за състоянието на въоръжените сили

Народното събрание изслушва служебните министри Людмила Петкова и Виолета Коритарова (НА ЖИВО)
(Видео)

Народното събрание ще изслуша служебните министри Людмила Петкова и Виолета Коритарова-Deputatite-othvarliha-vetoto-na-prezidenta-za-BTR-ite-Snimka-BTA_1702048400.jpg

В дневния ред е и второто четене на законопроект за изменение на Закона за ...

17 апр. 2024 | 08:08

Направихте Конституцията мръсна дрипа и я съсипахте, ПП-ДБ влязохте в сглобката, за да ви дадат нещо от каналите

Гешев пред комисията "Нотариуса": Използваха ви като полезните идиоти. Участвам в предизборно шоу

Гешев пред комисията за Нотариуса: Използваха ви като полезните идиоти. Участвам в предизборно шоу-Geshev-pred-komisiyata-za-Notariusa--Izpolzvaha-vi-kato-poleznite-idioti--Uchastvam-v-predizborno-shou_1713270771.jpg

Будна кома и насипно състояние остави управлението на Бойко Рашков ...

16 апр. 2024 | 15:24

Предстоят важни решения в ЕС, трябва да се върви към интеграция на отбраната и на сигурността

Илия Лазаров: Стефан Димитров е с леви убеждения и може би това е продиктувало някои негови действия

Илия Лазаров за смяната на служебни министър: Промените в конституцията не трябва да са конюнктурни-1632461916.jpg

Правителството на Европа трябва да се занимава с глобалните неща, за да се чува ...

16 апр. 2024 | 18:18