Сн. http://conferenceroad.bg/

Документът съдържа 12 точки, съдържащи конкретни мерки за подобряване на транспортната ни инфраструктура

Участниците в XII Национална конференция по пътна инфраструктура с декларация за безопани пътища

4490 | 16 окт. 2019 | 14:30

Експертите се обединиха около тезата, че процесът по създаване и актуализиране на нормативната уредба трябва да стане постоянен, като за целта се използват възможностите на науката и бизнеса и се отчитат световните тенденции


Участниците в XII Национална транспортна конференция по инфраструктура с международно участие излязоха с финална декларация /Финална декларация Конференция 2019/ в 12 точки, съдържащи конкретни мерки за подобряване на транспортната ни инфраструктура. 

 

Предложенията са на базата на изнесените 35 доклада от лектори от 12 държави по изключително актуални за обществото теми. Експертите се обединиха около тезата, че процесът по създаване и актуализиране на нормативната уредба трябва да стане постоянен, като за целта се използват възможностите на науката и бизнеса и се отчитат световните тенденции. 

 

Някои от най-важните в тази насока са:


1. Подкрепяме инициативата на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ за транспониране на Директива 2008/96 и разширяване на приложното и поле върху цялата пътна мрежа, като по този начин ще се гарантират нужните нива на безопасност

2. Необходимо е да се създаде система за мониторинг и анализ на приложените мерки за повишаване на пътната безопасност.

3. Отново става ясно, че сцеплението на настилките е величина, която има пряко влияние върху пътната безопасност и се променя с времето и по дължината на различните пътни участъци. Съществуват множество уреди за измерване, които дават глобална, а не локална представа, за неговата стойност. Крайно време е въвеждането на норматив, както и нормативен уред за измерване на сцеплението.

 

4. Определяне нивото на безопасност за пътните участъци се осъществява на база на наличие на „необходим брой ПТП“. Това не съответства на основното понятие за „безопасност“ - превенцията. В този смисъл е редно да се насочи вниманието на вече работещи методи, известни от практиката на други държави, като например регистриране и отчитане на конфликтните ситуации и разработките в този контекст.

5. При подготовката на техническите задания и последващото оценяване следва да се вземе предвид не най-ниска цена, а НАЙ-ДОБРА СТОЙНОСТ на даденото предложение, което включва и реална оценка на пътната безопасност, качеството и иновациите.

6. Дигитализацията на строителния сектор е необратим процес. Необходимо е разглеждането на проблема на национално ниво и задълбочаване на работата в тази посока, с цел подобряване качеството на бъдещите проекти, както и минимизиране на грешките при възлагане, проектиране и изпълнение.

7. Необходимо е да се регламентира технологията за лазерно сканиране в процеса на възлагане, проектиране, строителство и рехабилитация на транспортна инфраструктура.

8. Обществените обсъждания на даден инвестиционен проект трябва да се провеждат и преди съставянето на задание , за да може то да отговаря в най-висока степен на нуждите и потребите на заинтересованите лица, както и да се гарантира съответното ниво на пътна безопасност.

9. Необходимо е при формирането на стойността на таксата за преминаване в нововъведената ТОЛ система да се вземе предвид конкретното влияние върху пътната инфраструктура, отчитайки реалното тегло на ос.

10. Необходимо е да се направи цялостен анализ на нормативната ни уредба за проектирането на асфалтови настилки и изготвянето на рецепти, включително материалите и продуктите, които се влагат в тях.

11. Общинските пътища като цяло са в лошо състояние. Считаме, че техническите спецификации на АПИ следва да прераснат в национални актове (наредби), тъй като сега имаме различно качество на Републикански и общински пътища.

 

12. Научният потенциал в областта на развитието на транспортната инфраструктура се свежда до няколко личности. Наложително е Министерският съвет да изисква от съответните министерства и университети програми за развитието на научноизследователската работа в тази сфера.


Чрез документа участниците в конференцията настояват мнението на експертите да бъде взето предвид при въвеждането на бъдещи мерки и да се сформират работни групи към съответните министерства, които да потърсят конкретни отговори на горе поставените проблеми.

 

Ето и пълният списък на участниците в XII Национална транспортна конференция по инфраструктура:

 

- Университет по архитектура, строителство и геодезия 
- Университет по национално и световно стопанство 
- Български форум за транспортна инфраструктура 
- Национален комитет на България към Световната пътна асоциация 
- Българска браншова асоциация „Пътна безопасност“ 
- Браншова камара „Пътища“ 
- Световна банка 
- Европейска инвестиционна банка 


Гореизброените институции и организации изразиха готовност за подпомагане на процеса и приветстваха инициативата на Агенция „Пътна инфраструктура“ за промените в нормативните актове, свързани с подобряване безопасността на движението по пътищата. 

 


ОЗК

От категорията

Проверката срещу шефа на НАП тече, но все още няма резултати

Проверката срещу шефа на НАП тече, но все още няма резултати-1624168764.jpg

Премиерът Стефан Янев определи като нормално политическо говорене плановете на ...

20 юни 2021 | 08:58

Тихомир Безлов: Законът "Магнитски" може да изтрие до 50% от приходите на някои клубове

-1616048946.png

По повод на ситуацията във ФК "Левски" и обещанията на ...

19 юни 2021 | 19:25

Финансовото министерство предлага закон за покритите облигации

-1422538798.jpg

БНБ ще бъде институцията, която ще надзирава пазара на покрити облигации, става ...

19 юни 2021 | 17:31

Отново скок на цените на тока и парното - до 14%

-1621058347.jpg

По-високите цени на енергоносителите може да оскъпят хранителните стоки и ...

19 юни 2021 | 08:48