ВАС отмени решението, което забраняваше на "Инерком" да купи ЧЕЗ

Съдът връща преписката на антимонополния орган за ново произнасяне. .

ВАС отмени решението, което забраняваше на "Инерком" да купи ЧЕЗ

4273 | 14 май 2021 | 07:40

Върховните съдии приемат, че пазарният дял на обединената група на "Инерком“ и ЧЕЗ не би бил достатъчен, за да обоснове евентуално господстващо положение.


Върховният административен съд отмени решението на Комисията за защита на конкуренцията, с което беше забранена сделката между "Инерком България" и предприятията от групата на ЧЕЗ-България.

 

Съдът връща преписката на антимонополния орган за ново произнасяне.

Решението на Комисията за защита на конкуренцията беше във връзка с готвената сделката за придобиване на активите на ЧЕЗ България от "Инерком".

Върховните съдии приемат, че пазарният дял на обединената група на "Инерком“ и ЧЕЗ не би бил достатъчен, за да обоснове евентуално господстващо положение.

 

Междувременно КЗК допусна продажбата на активите на CEZ Group на "Еврохолд България" в края на 2020 година. Зелена светлина на сделката даде и енергийният регулатор.

В своето решение през 2018 година от КЗК посочиха, че обединени двете компании ще имат господстващо положение на пазара. Върховните съдии обаче приемат, че пазарният дял на обединената група на "Инерком“ и "ЧЕЗ България" не би бил достатъчен, за да обоснове евентуалното наличие на господстващо положение.

Установява се, че общият пазарен дял на участниците през 2016 г. и 2017 г. след осъществяване на сделката - на база произведено количество електрическа енергия спрямо общо произведените количества от фотоволтаични централи и на база инсталирани мощности от фотоволтаични централи, би бил в нисък размер и това не би попречило на ефективната конкуренция на пазара.

Според назначена и приета съдебно-икономическа експертиза делът на обединената група на база инсталирани мощности във фотоволтаични централи е 2,517%. Този размер е много по-нисък от изискването на Методиката за общ пазарен дял поне над 15% на предприятията-участници на съответния пазар.

Като следва да се посочи, че според същата методика притеснителен общ пазарен дял на дружества - участници в концентрацията би могъл да бъде този, който надхвърля 40%, пишат от ВАС. В случая делът на обединената група е много по-нисък дори от 15-те процента, за които се приеме, че пазарният дял на предприятията-участници на съответния пазар не е притеснителен и концентрацията не би възпрепятствала съществено конкуренцията.

Затова нотифицираната сделка не може да доведе до установяване или засилване на господстващо положение според условието на чл.26, ал.1 (изм.) от Закона за защита на конкуренцията. При този извод е безпредметно обсъждането на условията по чл.26, ал.2 (изм.) от ЗЗК, при наличието на които КЗК може да разреши концентрация дори и да има налице установяване или засилване на господстващо положение.

Неправилен е изводът на КЗК, че въз основа на други обстоятелства с нотифицираната сделка са се създавали предпоставки до установяване или засилване на господстващото положение на обединената група. Върховните магистрати приемат, че КЗК неправилно е взела предвид като такова обстоятелство, че производителите на електрическа енергия от фотоволтаици имат съществено предимство пред останалите производители на електрическа енергия, тъй като формират по-ниска цена поради "нулевия" разход за производствен ресурс.

КЗК неправилно е отчела като „друго обстоятелство“ участието на групата на ЧЕЗ на вертикално свързаните пазари. А именно - на пазара на разпределение, пазара на снабдяване/доставка на електроенергия и пазара на търговията с електрическа енергия. За да се отрази съществено на тези пазари е необходимо обединената група да има силни позиции на засегнатия от концентрацията пазар на производство и доставка на едро на електрическа енергия от фотоволтаични централи.

Необходимо е засягането да е толкова съществено, че да промени конкуренцията на другите незасегнати пазари. А в случая участието на обединената група на засегнатия пазар на производство и доставка на едро на електрическа енергия от фотоволтаични централи, е толкова малко, че то не се отразява на самия засегнат пазар. Още по-малко то може да повлияе на другите три много по-големи и значими пазари.

Противно на доводите на оспорващия, "ЧЕЗ Електро България" е и координатор на „специална балансираща група“ въз основа на решение на КЕВР, с което лицензът му за дейността "доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция" е разширена с правата и задълженията на координатор на специална балансираща група.

Но с обжалваното решение на КЗК няма анализ на тази дейност на "ЧЕЗ Електро България" – какъв пазарен дял има това дружество на този пазар, дали възможността за включването на предприятията от групата на "Инерком“ може да се отрази на този пазар, дали това може да има отражение и върху засегнатия пазар на производство и доставка на едро на електрическа енергия от фотоволтаични централи и най-важното – дали това засягане може да се отрази на конкуренцията.

При липса на данни и анализ в тази насока не може да се приеме, че дейността на "ЧЕЗ Електро България" като координатор на „специална балансираща група“ е фактор, който води до установяване на господстващо положение на обединената група на засегнатия пазар на производство и доставка на едро на електрическа енергия от фотоволтаични централи, което значително би попречило на ефективната конкуренция на последния пазар.

Поради тези причини, както и поради допуснати процесуални нарушения, решението на КЗК е незаконосъобразно. Решението по административно дело № 10391 от 2018 г. може да бъде обжалвано през петчленен състав на ВАС


ОЗК

От категорията

Проверката срещу шефа на НАП тече, но все още няма резултати

Проверката срещу шефа на НАП тече, но все още няма резултати-1624168764.jpg

Премиерът Стефан Янев определи като нормално политическо говорене плановете на ...

20 юни 2021 | 08:58

Тихомир Безлов: Законът "Магнитски" може да изтрие до 50% от приходите на някои клубове

-1616048946.png

По повод на ситуацията във ФК "Левски" и обещанията на ...

19 юни 2021 | 19:25

Евростат: Потреблението в България е под средното в ЕС

-1605283135.jpg

В Кипър, Литва и Ирландия нивата са били с 10 процента и по-надолу от средното ...

21 юни 2021 | 17:25

МРРБ очаква вписване на ръководството на „Автомагистрали“ ЕАД в четвъртък

-1616059169.png

Новото ръководство заяви, че незабавно ще възстанови графика на плащанията на ...

21 юни 2021 | 16:54