Бисер Иванов: Във времена на инфлация доброволното пенсионно осигуряване е една от най-печелившите стратегии

Поради дългите години на дефлация съхраняването на парите в банка става все по-неизгодно, добавя той

Бисер Иванов, "ДаллБогг": Във времена на инфлация пенсионното осигуряване е печеливша стратегия

17945 | 7 юни 2022 | 15:06

Пазарът се развива и все повече българи следва да се отнасят отговорно към себе си и близките си, с мисъл за времето след пенсионирането, заявява Иванов


Във връзка с очакваното пошение на инфлацията и евентуалните предстоящи трусове в икономическия сектор се свързахме за коментар с експерта Бисер Иванов, изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на най-младото пенсионноосигурително дружество - „ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД.

 

Дружеството е регистрирано в средата на 2021 г. и от края на годината управлява три фонда – универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд.

 

Поради дългите години на дефлация съхраняването на парите в банка става все по-неизгодно – лихвите са около нулата, банковите такси се увеличават непрекъснато. Цените на имотите скачат главоломно. А инвестициите в криптовалути, злато или акции понякога носят твърде висок риск.

 

Поради дългите години на дефлация съхраняването на парите в банка става все по-неизгодно, категоричен е Бисер Иванов и добавя, че във времена на инфлация доброволното пенсионно осигуряване е една от най-печелившите стратегии.

 

Ето го и цялото интервю с експерта:

 

- Г-н Иванов, какво е мнението Ви за последните пенсионни реформи, които предстоят да се случат у нас?
- В последно време пенсиите са във фокуса на вниманието на цялото българско общество. Говори се непрекъснато за увеличението им, а не за реформа в системата за пенсионно осигуряване. Прокламираната цел е да се вдигне минималната пенсия, за да няма хора, които да съществуват под линията на бедност. Като че пенсията е механизъм за изчистване на социални неравенства, средство за социална подкрепа, а не компенсация за прослужено професионално време. В цялата тази дискусия една част от населението се вълнува от това колко повече пари ще получава следващия месец. А огромното мнозинство си казва: „Какво ще му мисля? Аз едва ли ще доживея до пенсия!“.

Ние, от ,,Пенсионноосигурително дружество ДаллБогг: Живот и Здраве“, считаме че тази философия е пагубна. Неглижирането на времето след пенсия в интерес на по-свободното съществуване днес може да има сериозни негативни последствия в бъдеще.

- Какъв е процентът на българите, достигнали пенсионна възраст?
- По отношение на идеята, че едва ли ще дочакаме пенсията, има аргументи, които доказват, че вероятността да се стигне до този момент е много по-голяма от обратната. Средната продължителност на живота за България, според НСИ, е 74 години. Доказано е, че повечето жени, които достигат пенсионна възраст, живеят 20 години след това, а мъжете – над 15 г. Това е значителен период от време, за който е добре да се мисли в перспектива. Днес трябва да се предприемат действия и да се направят инвестиции за достоен, щастлив и свободен живот след пенсия, за да може утре човек да изживее старините си спокойно.

Въпреки че националната статистика отчете намаляване на средната продължителност на живота в България през последната година, ако се погледне по-далеч назад във времето и в по-големи периоди, тенденцията към по-дълъг живот е ясна. С напредването на технологиите и с развитието на медицината дълголетието става по-скоро правило, отколкото изключение.

Затова една от най-печелившите стратегии за осигуряване на бъдещето след пенсионирането е инвестицията в доброволен пенсионен фонд.

- Г-н Иванов, защо смятате, че е по-добре хората да внасят средства в доброволен пенсионен фонд, вместо да ги държат в банка?
- Във времена на сериозна инфлация всеки, който има скътани бели пари за черни дни, търси начин да ги запази и умножи. Поради дългите години на дефлация съхраняването на парите в банка става все по-неизгодно – лихвите са около нулата, банковите такси се увеличават непрекъснато. Цените на имотите скачат главоломно. А инвестициите в криптовалути, злато или акции понякога носят твърде висок риск.

През 2021 г. номиналната доходност на доброволните пенсионни фондове сериозно надхвърля нивото на лихвите по банковите депозити. За последните 5 години тя е много пъти над тях. От Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване считат, че към края на 2021 г. доходността на пенсионните фондове за период от 10 г. назад изпреварва инфлацията за същия период, което е известен резерв.

- Как се отрази COVID-кризата и войната в Украйна на бранша?
- COVID-кризата и последвалата веднага след нея война в Украйна влошават ситуацията за световната икономика и съответно за компаниите, занимаващи се с пенсионно осигуряване у нас. От началото на годината резултатите на фондовете са негативни. Но браншът смята, че все още има надежда, че до края на годината ще има компенсация на постигнатата доходност от първото тримесечие.

- Какви предимства на доброволните пенсионни фондове бихте откроили?
Осигуряването в доброволен пенсионен фонд може да бъде подходяща алтернатива на животозастраховането, например. За да обясня какво е преимуществото от тази инвестиция, ще изброя няколко факта:

• За направените вноски в доброволен пенсионен фонд се ползва данъчно облекчение в размер до 10% от годишната данъчна основа.

• Управлението на средствата в пенсионните фондове се регулира от държавата.

• Доброволните фондове имат сериозни ограничения в какви активи (ценни книжа) да инвестират. Не се допускат инвестиции във високорискови финансови инструменти. Портфейлът им е консервативен, двугодишното стандартното отклонение се движи между 3 и 9%. С парите на осигурените лица не могат да се предоставят заеми или гаранции.

• Парите на всеки осигурен се съхраняват в индивидуална партида.

• Натрупаната сума се унаследява. При смърт законни наследници или посочени от осигурения лица имат право да получават наследствена пенсия или да изтеглят средствата от неговата индивидуална партида.

• Средствата в индивидуалната партида не подлежат на принудително изпълнение и не могат да бъдат отнети от съдебни изпълнители.

• Информацията за средствата по индивидуалната партида на фонда се предоставя на всеки осигурен от управляващото дружество ежегодно.

• Колкото по-навреме започне спестяването, толкова повече средства се натрупват и съответно допълнителната пенсия се повишава.

• Пенсиите, отпускани от фондовете за допълнително пенсионно осигуряване – задължителни и доброволни, не подлежат на данъчно облагане.

• Натрупаните средства по индивидуална партида могат да бъдат изтеглени, включително и преди придобиване на право на пенсия, при определени условия.

Към края на март 2022 г. нетните активи на пенсионните фондове в България възлизат на 19,23 млрд. лв., което представлява ръст от 7,8% спрямо същия период на 2021 г., сочат данни на Комисията за финансов надзор. Към края на 2021 г. общият брой на осигурените лица в пенсионни фондове е 4 849 754 души – това представлява ръст от 0,64% спрямо 2020 г.

Според нашите експерти всичко това показва, че пазарът се развива и все повече българи следва да се отнасят отговорно към себе си и близките си, с мисъл за времето след пенсионирането.


ОЗК

От категорията

МВФ понижи прогнозите си за ръста на американската икономика

Кристалина Георгиева заяви, че възможността за избягване на рецесия в САЩ се смалява-1635917299.png

Кристалина Георгиева заяви, че възможността за избягване на рецесия в САЩ се ...

25 юни 2022 | 10:07

МВФ предвижда средна инфлация от 12,2% у нас за 2022-ра

МВФ предвижда средна инфлация от 12,2% у нас за 2022-ра-1650377214.jpg

В становището на фонда е записано, че редуцираната ДДС добавка трябва да бъде ...

25 юни 2022 | 08:24

Германия се приближава към ограничения в потреблението на природен газ

Германия се оплака от намалените доставки на руски природен газ-1654149646.jpg

"Стратегията на Путин е да провокира несигурност, да увеличава цените на ...

23 юни 2022 | 20:21

Кремъл смята за странни оплакванията от Германия за газовите доставки

Дмитрий Песков-1648837035.jpg

Берлин е бил информиран за "циклите на обслужване" на газопровода ...

23 юни 2022 | 20:30