Александър Николов, зам. изпълнителен директор на АЕЦ „Козлодуй“: Положението с парите става фатално

35701 | 27 февр. 2013 | 09:11

Интервю на Весела ВАНЕВА за черните сценарии, удължаването на срока на реакторите и цената на тока от атомната централа


Александър Николов работи в АЕЦ „Козлодуй“ от 1986 г. От 2001 г. ръководи последователно направленията „Инженерна поддръжка“ и „Инженерно осигуряване“, а от 2005 г. оглавява управление „Инженерно-техническо осигуряване“. В периода 2007-2008 г. е директор на дирекция „Производство“, след което до април 2010 г. е ръководител на управление „Експлоатация“. От септември 2011 г. до май 2012 г. е изпълнителен директор на централата.

- Как може да се опише финансовото състояние на АЕЦ „Козлодуй“ в момента? Какви месечни постъпления са необходими на централата за нормалната й работа и какви са реалните?

- От много време насам АЕЦ „Козлодуй“ не се управлява добре.

Конкретно на въпроса - приходите от продажба на продукция (електроенергия и топлоенергия) за 2011 г. са 837 120 000 лв., а за 2012 год. - 807 656 000 лв. Печалбата е съответно 114 192 000 лв. и 158 418 000 лв. и забележете, това не се дължи на доброто управление, а напротив - на недоброто и дори бих си позволил да кажа на изключително лошото управление на АЕЦ в последните 9-10 месеца.

Основните приходи на АЕЦ „Козлодуй“ са от продажба на електроенергия - 99,5%. Произведената през 2012 г. електроенергия е с 530 000 000 квтч по-малко от произведената през 2011 г. Приходите са с 30 000 000 лв. по-малко. Печалбата обаче е с 45 000 000 повече. Как става това?

- Какви ще са последиците за АЕЦ, ако сегашното състояние се запази? Какъв е най-черният сценарий?

- Фатални. И това го казвам без всякакви емоции. Отново се връщам към печалбата. 45 000 000 лв. повече печалба при 30 000 000 лв. по-малко приходи. Единственото обяснение на този феномен е рязко намалените разходи. Бих казал необосновано, авантюристично намалените разходи. АЕЦ „Козлодуй“ се намира на кръстопът в своето развитие, кръстопът с единствен правилен изход и много грешни, фатални.

На 5.11.2017 г. изтича проектният експлоатационен срок на 5-и блок. На 6-и блок е по-късно, през 2021 г. Съгласно лицензията за експлоатация, издадена от Агенцията за ядрено регулиране, до 5.11.2013 г., т.е. до есента на тази година, трябва да представим в АЯР „Програма за подготовка на съответния блок за продължаване на срока на експлоатация“. Тя по същество ще представлява една нова програма за модернизация на блоковете, целяща привеждането им в съответствие с непрекъснато нарастващите изисквания за безопасност към действащите атомни централи. Особено след събитията във „Фукушима“.

А това са пари, не много за мащабите на една атомна централа с два блока от по 1000 мвт, но и не малко в разбиранията на обикновения човек, от порядъка на 200 милиона евро.

Ние, отчитайки тези факти, сме разработили дългосрочна програма за непрекъсната модернизация, чиято основна цел е регулярно, ежегодно усвояване на средства за поддържане на високото ниво на безопасност, надеждност и разполагаемост на АЕЦ „Козлодуй“. И тази програма в края на тази година ще бъде допълнена с нови теми и задачи, които ще произтекат от проекта за оценка на остатъчния ресурс на 5-и и 6-и блок, които стартирахме с фанфари на 20.04.2012 г. Казвам с „фанфари“, защото лично аз тогава бях изпълнителен директор на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД, докладвах на премиера и обществото беше уведомено за това от пресцентъра на Министерския съвет.

Черният сценарии - за да поддържа високото ниво на безопасност, надеждност и разполагаемост, АЕЦ „Козлодуй“ ежегодно харчи милиони лева за инвестиции, ремонт, логистика, управление на ядрено-горивния цикъл, заплати на персонала и за различни фондове. Общо разходите за ремонт и инвестиции са в размер на 180-200 милиона лева. Не са много, нормално са. Между 20 и 25% от приходите.

Какво направихме през 2012 г. - 38 милиона лева за ремонт, вместо планираните 70 милиона и 62 милиона лева за инвестиции, вместо необходимите съгласно бизнес плана на АЕЦ - 130 милиона. Е как няма да е голяма печалбата, как? Има една българска поговорка, която гласи „Таман научих магарето да не яде и то взе, че умря“. Именно затова мисля, че последиците от това управление ще са фатални освен за АЕЦ „Козлодуй“, и... не искам да отивам по-нагоре. (Б. р. - сега изп. директор на централата е Валентин Николов, бивш депутат от ГЕРБ и бивш зам.-министър на икономиката, енергетиката и туризма. Николов е специалист в областта на двигателите с вътрешно горене и във финансовия мениджмънт).

- Гарантирани ли са поне средствата, от които зависи осигуряването на безопасната експлоатация на АЕЦ?

- Нямам право на друг отговор, освен ДА!!! Нека читателите да четат между редовете.

- Знаем, че НЕК има огромни задължения към АЕЦ „Козлодуй“. Това проблем ли е?

- Задълженията на НЕК към АЕЦ „Козлодуй“ са от порядъка на 310 милиона лева. Благодарение на регулярните средства, които постъпват от свободния пазар, АЕЦ „Козлодуй“ се справя засега. Мисля, че особен проблем е задължението на АЕЦ към БЕХ, респ. държавата, в съответствие с ПМС № 367/29.12.2011 г. Доколкото имам информация, сумата е аналогична.

- Съществува ли риск за предстоящата ремонтна кампания в централата? Или казано направо, колко месеца ни делят от принудителното спиране на АЕЦ заради липса на пари?

- Риск за предстоящата ремонтна кампания има, и то немалък. Организацията по провеждането на процедурата за възлагане на ремонта през 2013 г. бе меко казано недобра. Структурата, за която аз отговарям, подготви техническото задание и доклада за стартиране на 1.11.2012 г. Няколко дни по-късно пакетът документи бе внесен в Съвета на директорите на АЕЦ за одобрение. И така до 4.02.2013 г., когато я обявихме на сайта на Агенцията за обществени поръчки. Сега чакаме заявления за участие, не оферти, на 7.03.2013 г. А 5-и блок от 1.04.2013 г. влиза в т.нар. мощностен ефект и мощността му започва да намалява с 10 мвт на денонощие. По план трябва да спрем на 20.04.2013 г. за 40 денонощия. И за тази организация, или по точно казано дезорганизация, отговорен е експертът в нашия съвет на директорите, бившият мой колега Владимир Уручев. Попитайте го него за коментар...

Иначе на втората част на въпроса ви бих отговорил, че се намираме в особена ситуация, свързана и с обстановката в страната, с натиска от улицата, с грешно създадения мит, че АЕЦ „Козлодуй“ продава евтиния ток навън, а скъпия - в страната.

- Има ли централата пари за заплатите и социалните плащания на персонала?

- Засега ДА. Не ми се мисли какво би се случило, ако се създаде проблем в тази сфера. Моля следващия въпрос...

- Правили ли сте анализи какво увеличение на квотата на АЕЦ за регулирания пазар може да понесе дружеството и при каква изкупна цена?

- През последните няколко години количеството електроенергия, която АЕЦ „Козлодуй“ предоставя на обществения доставчик НЕК ЕАД, непрекъснато нараства. През 2009 г. - 8 330 000 000 квтч, през 2010 - 8 600 000 000 квтч, през 2011 - 8 800 000 000 квтч, през 2012 - 9 100 000 000 квтч. Цената се променя през годините, като се движи между 42,00 и 45,00 лв./мвтч. За 2012 г. е 44,00 лв/мвтч, или 4,4 ст/квтч.

Както вече казах, при приходи в порядъка на 800-850 милиона лева и нормална печалба от около 100 милиона, следва, че разходите за нормалното съществуване на АЕЦ „Козлодуй“ са от порядъка на 700-750 милиона лева годишно. При производство 14,5-15,0 милиарда квтч годишно следва простата сметка, че ако реализираме това производство единствено на регулирания пазар, то цената трябва да е 50-52 лв/мвтч. Не мисля, че това ще помогне за сваляне на средната цена (микса) на НЕК. А ако цялата енергия я предоставяме при сегашната цена от 44,00 лв./мвтч - съвсем скоро ще се наложи ускорено да изграждаме АЕЦ „Белене“ поради края на АЕЦ „Козлодуй“. Нима това е целта... Мисля, че има резерви за намаляване на цената на енергията до крайния потребител и те са на друго място, но това е и друга тема.

- Спазва ли се графикът за подготовка на програмата за удължаване на живота на пети и шести блок?

- Ооо... болната тема!!! Ще бъда по-откровен, отколкото трябва. В началото вече казах няколко думи за проекта за оценка на остатъчния ресурс на 5-и и 6-и блок. Какво обаче се случи преди това. Процедурата по оценка на остатъчния ресурс и продължаване на срока на експлоатация стартира с решение на БЕХ, като принципал на АЕЦ „Козлодуй“, на 21.12.2010 г. Заданието е утвърдено доста преди това, като в него е предвиден срок за изпълнение 18 месеца. Тежка, сложна процедура, която е финализирана през февруари 2012 г. Забележете - 14 месеца по-късно, с избора на изпълнител - консорциум, съставен между големите в европейската ядрена енергетика Роенергоатом и Електрисите дьо Франс. „Да ама не“, както казваше един ваш колега. На свое заседание от 16.02.2012 г. Съветът на директорите на БЕХ взема следното единодушно решение: „Предвид участието само на един кандидат препоръчва на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД да прекрати процедурата при условията на чл. 391 ал. 1, т. 3 от ЗОП и да стартира нова процедура със същия предмет.“ „Шок и ужас.“ Два месеца безвремие, в което се чудихме как да не стартираме „началото на края“ на АЕЦ „Козлодуй“. И тук без някаква куртоазия благодарение на премиера Борисов, по-скоро на неговия интерес към финализирането на „най-важния за енергетиката проект“, както се казваше тогава, аз и тогавашният съвет на директорите на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД пренебрегнахме решението на БЕХ и на 20.04.2012 г. подписах договора. Напомням на читателите, че по това време председател на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД беше бъдещият министър Делян Добрев, който бе и човекът, който по-късно ме освободи от поста изпълнителен директор на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД. Защо - отговорете си сами!!!

Иначе в момента договорът се изпълнява в срок, както се казва всичко е ОК, но докога? Докато АЕЦ „Козлодуй“ разполага с необходимите средства да изпълнява програмата за продължаване срока на експлоатация...

- Какво трябва да се предприеме сега - дайте къс план за действие в няколко точки?

- Не зная, не зависи от нас. Ние работим усилено, но коефициентът на полезно действие ни е доста нисък. Може би трябва да се закрие БЕХ или нещо още по драстично. Да мислят държавните мъже. Ние ще дадем всичко от себе си.

- Смятате ли, че има опасност от режим на тока?

- Изключено. Няма никаква опасност от режим на тока в този момент.

- И накрая, докъде стигна разследването на случая, свързан с нападението върху вас?

- За мен този случай приключи в хода на ранното разследване. Аз казах каквото имах да казвам, на който трябваше да го кажа. Отговорът още тогава беше, че случаят няма да приключи с разкриване на поръчителите. Защо ли? Изпълнителите не ме интересуват, момчетата са били „на работа“. Но след като сте ми задали въпроса, мога да кажа, че вече има предпоставка случаят да се разкрие и умолявам съответните служби да си свършат работата. Нямам претенции към изпълнителите, а поръчителят е повече от ясен...

(в. Преса, печатно издание, брой от 408 от 27 февруари 2013) 


От категорията

Джефри Сакс: Вашингтон е в шок. 80% от населението на земята не подкрепя позицията на САЩ в Украйна

Джефри Сакс: Вашингтон е в шок. 80% от населението на земята не подкрепя позицията на САЩ в Украйна-1636791503.jpg

Според него е много вероятно САЩ да преосмислят политиката си за Украйна във ...

4 юни 2023 | 15:45

Дъглас Макгрегър: Руската кауза е дълбоко справедлива

Дъглас Макгрегър: Руската кауза е дълбоко справедлива-Globalistite-i-neokonservatorite-yavno-iskat-direkten-vaorazhen-konflikt-s-Rusiya--iztakva-Daglas-Makgregar_1667070909.png

Съединените щати навлязоха в екзистенциална война, защото руснаците, с ...

4 юни 2023 | 15:23

Христо Иванов пред Дойче веле: Задачата на този парламент е да рестартира парламентарната република

Христо Иванов пред Дойче веле: Задачата на този парламент е да рестартира парламентарната република-Hristo-Ivanov--Nyama-da-vrashtame-darenieto-na-Nexo_1673772823.jpg

Трябва да бъде преразгледан и Изборният кодекс, така че да имаме консенсус как ...

4 юни 2023 | 14:28

Първанов: Да не си помислят да пращат жива сила в Украйна! Ще съм от първите, излезли на площада

Първанов: Да не си помислят да пращат жива сила в Украйна! Ще съм от първите, излезли на площада. Снимка БНР-Parvanov--Da-ne-si-pomislyat-da-prashtat-zhiva-sila-v-Ukrayna--Shte-sam-ot-parvite--izlezli-na-ploshtada_1685791880.jpg

Когато се формираше тройната коалиция пак имаше барикади пред трибуната на ...

3 юни 2023 | 14:20

Най-важното

Не всички в партията са щастливи, но различното мнение обогатява партийния живот, смята зам.-шефът на ГЕРБ

Томислав Дончев за кабинета ПП-ГЕРБ: Това е конструкция с голямо напрежение, но е правилното решение

Томислав Дончев: Ако работи добре, правителството може да има и 4 г. живот-Tomislav-Donchev--Ako-raboti-dobre--pravitelstvoto-mozhe-da-ima-i-4-g--zhivot_1685893386.jpg

Важен е резултатът, има състав, има и мнозинство, което има воля да подкрепи ...

4 юни 2023 | 18:37

Седмица за седмица трябва да има ясен отчет за дейностите на новия кабинет, изтъква бившият депутат от ПП - ДБ

Лена Бориславова: Между ПП и ГЕРБ няма доверие, но правителството трябва да заработи

Лена Бориславова: Това е окончателният вариант на кабинета Денков-Габриел-Lena-Borislavova--Tova-e-okonchatelniyat-variant-na-kabineta-Denkov-Gabriel_1685889157.jpg

Виждаме атаки от шефа на ДАНС, от президента. Те не желаят да има правителство, ...

4 юни 2023 | 17:29

Радев можеше да бъде част от решението на кризата, а се оказа част от проблема, каза той

Христо Иванов: Докато Гешев е на поста си обективно разследване по "Барселонагейт" не може да има

Христо Иванов: Докато Гешев е на поста си обективно разследване по "Барселонагейт" не може да има-Hristo-Ivanov--Namirame-se-v-poluprezidentski-rezhim_1674645406.jpg

Ние от "Демократична България“ сме създадени, за да осигурим ...

4 юни 2023 | 19:25

Хамид Хамид е изразил личното си мнение

ДПС: Ще вземем решение за гласуване по кабинета „Денков” след отчитането на втория мандат при Радев

Движението за права и свободи ще вземе решението как ще гласува за кабинета „Денков” след отчитането на втория мандат пред президента Румен Радев-1652800940.png

Това ще стане на заседание на ЦОБ на ДПС и на Парламентарната група на ...

4 юни 2023 | 13:03

Вижда се неувереност при съставянето на редовен кабинет, посочи икономическият министър

Никола Стоянов: Предложеният за министър на икономиката e част от моя екип

Никола Стоянов: Предложеният за министър на икономиката e част от моя екип-Nikola-Stoyanov--Predlozheniyat-za-ministar-na-ikonomikata-e-chast-ot-moya-ekip_1685898715.jpg

Инфлацията за май със сигурност ще бъде под 10%, твърди той

4 юни 2023 | 20:07

Няма данни лице с това име да е преминало границата

Демерджиев: Ангел Христов може да е вкаран мъртъв в България. ДНК тест потвърди самоличността му

Иван Демерджиев: Ангел Христов може да е вкаран мъртъв в България
Снимка БТА-Ivan-Demerdzhiev--Angel-Hristov-mozhe-da-e-vkaran-martav-v-Balgariya-Snimka-BTA_1685884952.jpg

Смъртният му акт е издаден от служител на Община Дупница без да бъде уведомена ...

4 юни 2023 | 16:11

Бившата барета посъветва лидера на ГЕРБ Бойко Борисов да не си дава имунитета за "Барселонагейт"

Алексей Петров готов да работи в ДАНС: Не трябва да бъде позволено на Гешев да се гаври с политиците

Алексей Петров: Познавах добре братя Галеви, участвах и в задържането им-Aleksey-Petrov--Poznavah-dobre-bratya-Galevi--uchastvah-i-v-zadarzhaneto-im_1685862478.jpg

Петров посочи, че не е получавал предложение за публична служба, но ако е за ...

4 юни 2023 | 10:06

И за да стане пародията пълна, не е ясно кога и къде е настъпила смъртта на Ангел Христов, както и на какво основание е издаде смъртен акт

Службите ни станаха за смях през цял свят! Трупът на Брат Галев - символ на разградената държавност!

Мистерия около завръщането и смъртта на Ангел Христов! -Misteriya-okolo-zavrashtaneto-i-smartta-na-Angel-Hristov--_1685902292.jpg

Държава, която неистово иска да влезе в Шенген, повече от 48 часа не може да ...

4 юни 2023 | 21:10

САЩ изгубиха вече повече от 100 милиарда долара за някаква работа, която американският народ не разбира и не подкрепя

Джефри Сакс: Вашингтон е в шок. 80% от населението на земята не подкрепя позицията на САЩ в Украйна

Джефри Сакс: Вашингтон е в шок. 80% от населението на земята не подкрепя позицията на САЩ в Украйна-1636791503.jpg

Според него е много вероятно САЩ да преосмислят политиката си за Украйна във ...

4 юни 2023 | 15:45