Гроздан Илиев, зам.-председател на ВКС: Грабежите ще стават все по-жестоки

25265 | 14 май 2012 | 17:32

Интервю на Елена Енчева за престъпленията, наказанията и държавносттаГроздан Николов Илиев е роден на 1 септември 1948 г. в гр. Елин Пелин, Софийска област. Завършил е право в СУ „Св. Климент Охридски“ през 1972 г. От 1974 до 1983 г. е бил районен прокурор в районната прокуратура в гр. Елин Пелин и зам. окръжен прокурор в Софийската окръжна прокуратура. От 1983 г. е съдия в Софийския военен съд, а през 1989 г. е избран от Народното събрание за съдия във Върховния съд.

От 1998 г. е съдия във Върховния касационен съд. През 1993 г. е повишен в ранг „председател на отделение“. На 29 април 2009 г. е избран от Висшия съдебен съвет за зам.-председател и ръководител на наказателна колегия.

Участвал е като съавтор в монографията „Съдебна практика на военните съдилища“ и има публикации в областта на наказателното право. Владее руски език.

- Емблематичните Братя Галеви бяха осъдени, но изчезнаха и не влязоха в затвора. Има ли виновен и кой е той, г-н Илиев? Кой не си свърши работата?

- В действащите закони няма срок, в който органите, отговарящи за изпълнение на влезлите в сила присъди, да си свършат работата. Какво имаме в случая „Галеви“? Имаме влязъл в сила съдебен акт на ВКС, връщане на делото на първоинстанционния съд и изпращането му на прокуратурата, чието задължение е да приведе присъдата в изпълнение. Това са стъпките и те не са обвързани с конкретни срокове. Разбира се и тук, както навсякъде, важи правилото за разумния срок. Разбира се и тук ще важи правилото за разумния срок. Едно бавене в безкрайността обаче ще е нарушение, а не престъпление. Дали се укриват осъдените или не, аз не мога да кажа, нямам информация.
 

- Можеше ли все пак съдът да направи нещо?

- Съдът е изпълнил задълженията си с постановяване на решението. Принципът е - след постановяване на окончателния акт наказателният процес приключва и ролята на съда в него.
 

- Главният прокурор Борис Велчев видя законодателен луфт в случая. На заседание на кабинета премиерът и министри предложиха решения.

- И забравиха, че до влизане в сила на окончателния съдебен акт действа презумпцията за невинност. Съдът няма правомощие в последната фаза на процеса, предугаждайки един или друг изход от него да промени мярката за неотклонение. Това ще е и необосновано, щом подсъдимите досега са били безупречни, явявали са се на делата, не са пречели на правосъдието. Предвиждането на възможност, ако съдът на втора инстанция остави в сила наложено наказание „лишаване от свобода“, да изменя и мярката за неотклонение ще е предопределяне на крайния изход на едно дело. Къде тогава отиват обективността и справедливостта?

- При отчета за работата на ВКС за 2011 г. очертахме тревожна тенденция - увеличаване на броя на въоръжените грабежи. Според вас, като съдия с дългогодишен опит, каква диагноза издава това? Какви са причините, къде е проблемът?

- Престъпленията срещу собствеността нарастват обикновено тогава, когато има проблеми в обществото на полето на социално-икономическите отношения.

- Когато хората обедняват?

- Да, процесите на обедняване, безработица, безперспективност. При постепенното изпадане от социалните ниши тези престъпления нарастват. За сравнение ще ви кажа, че в средата на 70-те години на миналия век грабежът бе екзотика в България. В началото на 90-те години кривата на грабежите започна да нараства.
 

- Защото се загуби сигурността в утрешния ден ли?

- Да. И оттогава тези престъпления стават все по-дръзки, по-безцеремонни, по-жестоки. Стига се до убийства и осакатявания на жертвите дори за дребни суми и имущества. Това сочи срив в задръжките, обръщане в ценностната система, преобръщане на мисленето. За съжаление имам усещането, че занапред те все повече ще се ожесточават и нарастват.

- Но у хората нараства и усещането за дефицит на справедливост, за ненаказуемост. Съдиите ли съдят криво... или?

- Престъпленията са социален феномен, имат социално-икономически причини. А справедливостта е относително понятие. Да въздадеш справедливо всекиму заслуженото е мечта на обществата отпреди Христа и ще продължи да съществува и след нас. Няма как да я отмериш с точността на аптекарските везни. Но законодателят все пак се е постарал да даде границите за санкционирането на престъпните деяния според тяхната тежест и обществена опасност. Разбира се, има и случаи, когато съдът е бил твърде снизходителен или прекалено жесток. Ще ви дам пример за една крайност. Четирима души откраднали няколко кокошки, изнесли ги на поляната край селото, запалили огън и ги изпекли. Задържани са от полицията, докато ги ядат. Те бяха осъдени на 8-9 г. лишаване от свобода за птиците, които като обща стойност преди години възлизаха на 85-90 лв., че и по-малко. Стигна се дотам главният прокурор да направи искане за намаляване на наказанията. Но то не бе уважено от Върховния съд. Моя милост остана на особено мнение, но искането бе отхвърлено. Тогава бе в апогея си поредната кампания срещу съда за снизходителност, а и пострадалата беше възрастна жена, въпросните кокошки бяха цялото й имущество. Влияние оказа и фактът, че в околностите имаше и други кражби. И за да не се накърни чувството за справедливост, наказанията си останаха такива, каквито бяха определени от първата инстанция. За мен обаче справедливостта беше накърнена. Разбира се, има и много обратни примери. Но ако съдът е бил прекалено снизходителен, обвинението разполага със силния инструмент на протеста пред по-горните инстанции, така че да се отстрани несправедливостта. Налице е и друг проблем - сега рядко ще намерите дела, в които на досъдебното производство да са събрани пълни данни за личността на обвиняемия извън конкретното деяние. Никой не събира данни за неговото семейство и обкръжение, за социалната му среда. А това е изключително важно при преценката на наказанието. Не е без значение дали прекрачването на закона е нещо естествено, или случайно е извършил престъпление.
 

- И какво, отсъждате на сляпо?

- Не, мъчим се в съдебното следствие да съберем такива данни.

- Т.е. вършите работата на полицията и прокуратурата?

- Именно. Има и друг проблем - нежеланието на гражданите да  съдействат на органите на правосъдието. Отстрани всеки ни подлага на яростна критика, но когато бъде поканен като свидетел да участва в наказателния процес, мнозина отказват. А свидетелските показания са основен инструмент за доказване.

- По настояване на почернените майки на деца, загинали на пешеходни пътеки, парламентът предприе драстични мерки и забрани споразуменията за всички случаи на смърт, причинена по непредпазливост. Това ще намали ли смъртните случаи, г-н Илиев?

- Като законодателна техника възприетите разрешения не противоречат на принципите, заложени в Закона за нормативните актове, и в тази част трудно можем да направим възражения. В полето на законодателната целесъобразност те също са трудно оборими. Но моето виждане все пак е друго. Споразумението бе един от основните процесуални инструменти за ускоряване на процеса, то доказа своята ефективност и бързина. А за неговото усъвършенстване по отношение на санкциите могат да се използват и други ресурси. Прокуратурата все пак е основна страна в споразуменията. По йерархичен ред - от горе надолу по веригата - тя би могла да излезе с методически указания и да сведе до минимум дефекта с твърде ниските наказания, съзрян от законодателя. Честото прибягване до законодателни промени не е най-доброто разрешение. В крайна сметка какво печелят жертвите на катастрофи, лекарски грешки и т.н. или техните близки от премахването на споразумението? Нищо. Процесите им ще траят с години, справедливостта ще се отлага, след приключването на наказателните производства тепърва ще завеждат граждански дела. Е, това ли ще промени усещането за дефицит на справедливост?!
 

- Каква оценка по шестобалната система бихте поставили на проекта за нов Наказателен кодекс, предложен от Министерството на правосъдието?

- Не съм учител, за да давам такива оценки. Но както вече съм казвал, за нов наказателен закон можем да говорим само тогава, когато се предлагат фундаментални промени. За мен нов НК ще има тогава, когато се направи разграничението между престъпления и административни нарушения, т.е. когато държавата ясно каже кои деяния за нея са обществено опасни и ще се преследват със средствата на тежкия наказателен процес. Останалите също няма да останат ненаказани, но по един далеч по-облекчен ред на административното производство. За това се говори от години, но никой не го прави. Няма го и в сегашния проект за нов НК.

- Одобрявате ли закона за гражданската конфискация, конфликтно приет от парламента?

- Той може да нанесе както тежки поражения, така и да е полезен инструмент за решаване на натрупани проблеми. Но така или иначе, законът е факт. Оттук нататък от приложението му зависи дали ще стане оръжие в битката с голямата престъпност, както се афишира, или ще се превърне в инструмент за разчистване на сметки и унищожаване на конкуренти, както твърдят опонентите му. Приложението е решаващо.

- Не беше ли по-разумно предложението на Михаил Миков да се засили конфискацията, налагана от наказателните съдилища при постановяване на осъдителни присъди?

- Наказанието конфискация е тежко, рефлектира не само върху осъдените, но и върху техните близки. Факт е, че след 1989 г. то изключително рядко се използва и налага заради трудността още по време на досъдебното производство да се установи размерът на конкретното имущество. Спънката идва и от факта, че НК позволява конфискация не на конкретни имоти, а на идеални части от тях. Понякога това означава, че нищо не можеш да отнемеш. Една от алтернативите на гражданската конфискация бе поправка в НК, която да определи, че се отнемат конкретни имущества, свързани с престъплението.


 


Еврохолд

От категорията

И в Аржентина четат Епицентър.бг - PERSPECTIVAINTERNACIONAL препечата интервю на Велева с Чуков

И в Аржентина четат Епицентър.бг-I-v-Arzhentina-chetat-Epitsentar-bg_1718624078.png

Медия Епицентър, чрез своя журналист Валерия Велева, интервюира българския ...

17 юни 2024 | 14:27

Вижте кои са депутатите в 50-ото Народно събрание. Пълен списък

Вижте кои са депутатите в 50-ото Народно събрание. Пълен списък-Vizhte-koi-sa-deputatite-v-50-oto-Narodno-sabranie--Palen-spisak_1718604412.jpg

Вече са ясни имената на 240-те избраници, които в 9.00 часа ще прекрачат прага ...

17 юни 2024 | 09:05

Радан Кънев: ПП-ДБ няма политическо бъдеще в сегашния си вид, ние сме на пързалкята надолу

Радан Кънев: ПП-ДБ няма политическо бъдеще в сегашния си вид-Radan-Kanev--PP-DB-nyama-politichesko-badeshte-v-segashniya-si-vid_1718529359.jpg

Идеята, че защото сме в опозиция и някакви избиратели ще започнат да се връщат ...

16 юни 2024 | 12:15

Боян Чуков: Белоусов е разкрил огромни кражби в руското МО от времето на Шойгу

Боян Чуков-Boyan-Chukov_1713172948.jpg

Новият министър е погнал и наплодилите се по времето на Кожугетович крадливи ...

17 юни 2024 | 13:27

Най-важното

Заради удължения разговор с германците времето за подготовка на помещението за българската делегация се е оказало недостатъчно

Шамар! Премиерът на Черна гора не се появи на среща с Радев, той напусна след 4-минутно чакане

Президентът Радев отказал среща с премиера на Черна гора след 4-минутно чакане-Prezidentat-Radev-otkazal-sreshta-s-premiera-na-Cherna-gora-sled-4-minutno-chakane_1718687374.jpg

Премиерът Милойко Спаич имаше голямо желание да се срещне с президента Радев. ...

18 юни 2024 | 08:08

Днес се събира ИБ на партията, за да реши дали все пак да не се отиде на разговорите.

ГЕРБ-СДС продължава консултациите с партиите, предлагат правителство на споделената отговорност

ГЕРБ-СДС продължава консултациите с партиите, предлагат правиителство на споделената отговорност-GERB-SDS-prodalzhava-konsultatsiite-s-partiite--predlagat-praviitelstvo-na-spodelenata-otgovornost_1718686162.png

След срещата с ДПС стана ясно, че са обсъждани не имена и постове, а политики и ...

18 юни 2024 | 07:47

Това е планирано за следващата седмица, добави председателят на Европейския съвет

Урсула фон дер Лайен не получи одобрение от европейските лидери за втори мандат

Урсула фон дер Лайен не получи одобрение от европейските лидери за втори мандат-Ursula-fon-der-Layen-ne-poluchi-odobrenie-ot-evropeyskite-lideri-za-vtori-mandat_1718687026.jpg

Френският президент Еманюел Макрон изрази увереност, че споразумението е близо, ...

18 юни 2024 | 07:56

Той е първият с лична карта от ново поколение

Калин Стоянов е готов да остане министър на вътрешните работи, ако получи предложение

Министър Стоянов е първият с лична карта от ново поколение. Снимка БТА-Ministar-Stoyanov-e-parviyat-s-lichna-karta-ot-novo-pokolenie--Snimka-BTA_1718620050.jpg

България има огромна нужда от редовно стабилно правителство, което да продължи ...

17 юни 2024 | 13:09

ПП-ДБ трябва да се запита може ли да има ясни отговорници по различни политики

Радан Кънев: ПП-ДБ никога не е имала дори подобие на колективен формат за обсъждане и решения

Радан Кънев: ПП-ДБ никога не е имала дори подобие на колективен формат за обсъждане и решения-Radan-Kanev--PP-DB-nyama-politichesko-badeshte-v-segashniya-si-vid_1718529359.jpg

Според него трябва да се направят ясни и прозрачни колективни формати. ...

17 юни 2024 | 19:48

Ако продължаваме с експериментите и дадем възможност да влизат нови екстравагантни субекти, ориентацията на България може да бъде поставена под съмнение

Румен Христов: Трябва да имаме проевропейско правителство, с четири годишен мандат на управление

Румен Христов: Трябва да имаме проевропейско правителство, с четири годишен мандат на управление-Dnes-SDS-stava-na-34-godini--Tolkova--na-kolkoto-e-demokratsiyata-u-nas--kazva-Rumen-Hristov_1701936764.jpg

170 народни представители са проевропейски насочени – това са ГЕРБ – СДС, ДПС, ...

17 юни 2024 | 16:18

Сайтът PERSPECTIVAINTERNACIONAL е на бившия посланик на Аржентина в София Н.П. Алфредо Атанасов

И в Аржентина четат Епицентър.бг - PERSPECTIVAINTERNACIONAL препечата интервю на Велева с Чуков

И в Аржентина четат Епицентър.бг-I-v-Arzhentina-chetat-Epitsentar-bg_1718624078.png

Медия Епицентър, чрез своя журналист Валерия Велева, интервюира българския ...

17 юни 2024 | 14:27

Конфликтът ще се реши по сегашната демаркационна линия

Киевски политолог: Русия фактически поглъща Украйна парче по парче

Украински войници на фронта-Ukrainski-voynitsi-na-fronta_1718618919.jpg

"Очевидно извиненията, че не можем да участваме в преговори, вече няма да ...

17 юни 2024 | 13:07

Китай инвестира в модерни оръжия, предупреди той

НАТО поставя ядрените си оръжия в бойна готовност

НАТО поставя ядрените си оръжия в бойна готовност-yadreni--raketi_1717838126.jpg

Според генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг блокът трябва да покаже на ...

17 юни 2024 | 09:34