Не сме покръстени за едно лято

38993 | 30 май 2014 | 14:33

По времето на Пресиан били избити 300 първенци за държавна измяна


„Св. цар Борис и покръстването на българите“, художник Димитър Гюдженов.


Какво точно се е случило през 864 година? В по-старата българска историография този въпрос имаше еднозначен отговор. До онази година етническите съставки на населението на България били езичници. Българското население било езическо. Вярвали сме в Тангра, Перун, Лодос, християнството било забранено и срещу християните имало гонения. Внезапно, сякаш с театрален Deus ex machina, през 864 г. кан Борис I се покръстил тайно с целия си двор и незнайно защо още в същия ден заповядал да се покръсти целият народ. Насилствено, разбира се, и поради това избухнал бунт на 52-ма провинциални боляри, който бил бързо потушен с нечувана жестокост. Избити били не само те, но и семействата им.


Тази представа, признавам, дава силно отражение и върху част от съвременните историци. Но в последните десетилетия 

тя е силно оспорвана 

от други български историци и археолози с аргументи, които заслужават внимание. Според тяхната теза към 864 г. преобладаващата част от българското население вече е била християнизирана. Тогава цар Борис, освен че се е покръстил в лично качество, е обявил християнството за единствено позволена религия в българската държава. И заповядал да се покръсти малката останала част от населението, която все още не е била християнизирана.

И така, кои са аргументите? Първо. Основателят на българската държава кан Кубрат е приел Светото кръщение още при пребиваването си в Константинопол заедно със свитата си от младежи - синове на български благородници. (По-късно те оглавили видни прабългарски родове.) Погребението му край Полтава показва, че това не е било лицемерен политически акт. Християнски знаци има и по пръстените печати, и върху облеклото на Кубрат, а между даровете има цял походен олтар.

За тези българи християни е създадена нова епископия към Вселенската патриаршия, т. нар. Оногондурска епископия. Повече от ясно е, че тя е имала значение не само за Кубрат, но и за целия род Дуло, управляващ до 759 г. Върху орела, увенчаващ знамето на кан Аспарух, има кръст. А за Тервел да не говорим. Освен че е с християнски символи на печатите си, през 705 г., той е обявен за кесар - титла, която във византийската йерархия се дава само на владетел християнин. Кан Кубрат не е покръстил насила целия български народ. Нито пък кан Аспарух или кан Тервел. Очевидно в тази епоха приемането на вярата е ставало по желание. Картината не се е различавала от тази при други държави, характеризиращи се с пълна религиозна толерантност. Карл Велики и дворът му също са били християни, но много от германските племена, влезли в империята му - не. Когато все пак решил да ги приобщи, е трябвало да потушава с голяма жестокост бунтовете на саксонци и баварци.

Така че да станеш християнин в България в VII и VIII век, не е било опасно и мнозина навярно са ставали. Кой, за да се докара на властващата християнска фамилия, кой искрено повярвал в Христа, благодарение на 

някой речовит мисионер.

 А християнски мисионери е имало предостатъчно. Сам Борис I пише на папа Николай II, че из страната му бродят мисионери, които учат хората му на различни неща - очевидно освен правоверни мисионери е имало и представители на различни секти - павликяни, ариани и др.

Второ. Освен неизвестните по численост прабългари християни, дошли тук заедно с Аспарух на територията, завладяна от него през 681 г., е имало и други групи християни. На първо място пак прабългари. Те са се заселили като федерати* на империята в периода 486-586 г. За това има сведения дори в стари български летописи. По археологически следи ги откриваме в последно време край Видин и Силистра. Поне край последния град потомците им и днес живеят в т.нар. гребенски села по дунавския бряг.

Като федерати са заселени и т.нар. седем славянски племена и готското племе севери край Преслав. А според византийската държавна практика всички федерати могат да минат Дунав, само ако станат християни. Това е задължително условие. Част от готите дори са успели да станат ариани, т.е. еретици, а някъде около днешното Велико Търново готският епископ Вулфила превежда Библията на езика на племето си. За християнското население в днешна Северна България говори и въпросът, отправен към българската делегация 

на църковния събор през 870 г. 

в Цариград: „Когато завладяхте земята си, какви свещеници заварихте там?“ Отговорът на водача на делегацията ни е чистосърдечен: „Заварихме гръцки свещеници.“ Иначе казано, заварихме значително християнско население в Мизия. Доказателство за това е, че епископията в Дръстър (дн. Силистра) оцелява и през целия VIII век обгрижва християните в България.

Трето. Християнското население в България рязко се увеличава след 812 г., когато кан Крум присъединява Тракия и Македония към българската държава заедно с тяхното население, християнизирано отдавна - от век и половина. Това обаче не е всичко. От останалата във Византия част от Тракия кан Крум през 813 г. отвлича 50 000 местни жители християни, които заселва във Влашката равнина. Ще ги видим в 837 г. да се вдигат на бунт срещу българската власт, за да се завърнат във Византия. Веднага трябва да се подчертае, че християните не се преследват дори по времето на кан Крум. В декрета на владетеля за административното устройство на завладяната Горна Тракия всички заместник областни управители са християни. Началникът на обсадната им артилерия е християнин. Зет на кан Крум също е християнин. Запазили се дори архиепископиите в Несебър, Созопол, Дебелт, Пловдив, Средец… Последният щрих към тезата за ранната християнизация на българите изнесе на научна конференция в началото на май т.г. проф. Павел Георгиев, дългогодишен проучвател на Плиска. Плиска винаги се е смятала за крепост на езичеството, а проф. Петър Мутафчиев смяташе, че именно това е наложило изграждането на нова столица в християнския Преслав. Оказва се обаче, че т.нар. Голяма базилика, катедралната църква на България, е построена върху по-стара църква, издигната във времето на кан Пресиан (на престола през 836-852 г.), за да обслужва внушителен квартал на християни, станали такива век преди официалното покръстване. И става дума не за християни пленници византийци, а за чисти прабългари, при това сравнително заможни.

И накрая най-куриозното. Изглежда че и цар Борис I е приел християнството 

поне осем години по-рано

Съществува един византийски източник, познат под името Брегалнишка легенда. Според него св. св. Кирил и Методий били на евангелизаторска мисия в България през 855-856 г. в долината на река Брегалница. Това са полетата на днешна Източна Македония около Щип, Кочани и Струмица. Светите братя покръстили 54 000 българи при това използувайки току-що създадената глаголическа азбука и преведените от тях богослужебни книги. А в град Равен покръстили и дошлия да се срещне с тях цар Борис.

Старите ни учени не бяха нещо съгласни с информацията на този източник. Първо, град Равен не бе известен. Второ, Борис е покръстен в Плиска през 864 г. Трето, азбуката била съставена за Моравската мисия на светите братя през 863 г. Да, но(!) Черноризец Храбър пише, че азбуката е създадена в 855 г. И е ясно, че е създадена за мисия в славянска страна, а друга около Византия освен България няма. Когато Великоморавия иска свещеници и книги от Византия, тя очевидно знае, че вече ги има. И последно, скопските археолози 

взеха, че откриха град Равен

Проф. Микулчик пише, че това е една малка Плиска, изградена от Крум или Пресиан като „база за българската агресия срещу Централна и Западна Македония“. Покръстването на Борис през 855 г. не пречи да бъде покръстен още веднъж през 864 г., за да му стане кръстник византийският император и така на ритуала да се придаде официален характер.

И така. Поради сериозни вътрешни и външнополитически причини цар Борис I през 864 г. обявява християнството за единствено позволена държавна религия в царството си. Но българският народ в огромното си мнозинство вече е изповядвал християнската вяра. Затова и актът на покръстването не е довел до такива кръвопролития, както във Франкската империя.

Птичи поглед към останки от първата столица на Първата българска държава - Плиска. Долу вдясно личат основите на голямата базилика. Напоследък се оказа, че тя е построена върху по-стара християнска черква, издигната по време на „езическия“ кан Пресиан (на престола от 836 до 852 година). Княз Борис-Михаил I. Стенопис от 1817 г. в съборната църква „Св. Георги Победоносец“ в Зографския манастир в Атон.Птичи поглед към останки от първата столица на Първата българска държава - Плиска. Долу вдясно личат основите на голямата базилика. Напоследък се оказа, че тя е построена върху по-стара християнска черква, издигната по време на „езическия“ кан Пресиан (на престола от 836 до 852 година).Княз Борис-Михаил I. Стенопис от 1817 г. в съборната църква „Св. Георги Победоносец“ в Зографския манастир в Атон.

   

Имало ли е преследвания при Омуртаг

       


Хан Омуртаг, изобразен на миниатюра от Мадридския препис на Хрониката на Йоан Скилица. Според пояснението за тази сцена владетелят се бори срещу християнските проповеди на византийски пленници.Златно медальонче с надпис в духа „на великия кан Омуртаг“. Християнските символи върху него и до днес биват обяснявани като лишени от религиозно значение, просто като знаци на властта.

         

Приписват антихристиянски гонения на българските владетели Омуртаг, управлявал от 814 до 831 г., и наследилия го Маламир. При първия, защото арестувал над 300 християнски първенци от Тракия и ги екзекутирал.

А вторият екзекутирал брат си Боян, щото бил християнин. Ако имаше антихристиянски гонения, Омуртаг и Маламир първо щяха да сринат всички църкви в Тракия, че и в Македония, Мизия и Влашко, строени преди 815 г.

А те си стоят и днес. Две дори в центъра на София - „Св. София“ и „Св. Георги“. Стоят си и в Несебър, и край Перущица, и на много други места. Каквото е сринато (а то е много), е сринато от турците след 1396 г.

Освен това ликвидацията на християнството би означавала и неизбежна война с Византия, която е държава на християнството, не на гърците, както погрешно смятат мнозина.

А Омуртаг е в най-топли дружески отношения с Византия през цялото си управление и дори й помага да потуши едно въстание (на Тома Славянина).

Личен прислужник му е християнинът Кинам, който се е опитвал да направи кана християнин. Омуртаг кротко дискутирал с него, докато му писнало и го изхвърлил от двореца.

Внимателният прочит на разказа за тези триста и кусур първенци показва, че те са осъдени на смърт не за християнската си вяра (между тях има и хора с езически имена), а за държавна измяна.

Подготвяли са заговор за отцепване на Тракия и вероятно присъединяване към Византия. Ако за християнство се наказваше със смърт, Омуртаг трябваше да разруши всички църкви и да избие много повече хора. Що се отнася до Боян-Енравота, нека да подчертаем, че той е претендент за трона.

Не е успял, първо го убиват, после му измислят обвинение. Дори и в съвременната политика в различни страни е наблюдавана тази последователност на събитията.

   

* След III век Римската империя допуска многобройни чужди заселници от различни племена, за да посъживи обезлюдените от варварските нашествия балкански територии. Статутът „федерати“ означава свободно селско население.


 


Еврохолд

От категорията

Радан Кънев: ПП-ДБ няма политическо бъдеще в сегашния си вид, ние сме на пързалкята надолу

Радан Кънев: ПП-ДБ няма политическо бъдеще в сегашния си вид-Radan-Kanev--PP-DB-nyama-politichesko-badeshte-v-segashniya-si-vid_1718529359.jpg

Идеята, че защото сме в опозиция и някакви избиратели ще започнат да се връщат ...

16 юни 2024 | 12:15

"Политико" нареди Ицо Хазарта в групата на "откачените и идиотите" в ЕП, наред с любимци на Путин

"Политико" нареди Ицо Хазарта в групата на "откачените и идиотите" в ЕП-1654166646.jpg

Сред "отличените" са Фидиас Панайоту – ютюбърът от Кипър, Галато ...

15 юни 2024 | 16:22

Съзвездията от сателити са вредни за озоновия слой

Съзвездията от сателити са вредни за озоновия слой-Kompaniyata-na-Ilon-Mask--SpeysEks--izgrazhda-mrezha-ot-stotitsi-shpionski-sateliti-za-amerikanskoto-razuznavane_1710764656.jpg

Учените са изчислили, че "гибелта" на типичен 250-килограмов сателит, ...

16 юни 2024 | 21:42

Божинов: Българите не сме известни с това, че ще се съберем - шутовете и плюнката лепят по-здраво

Божинов: Българите не сме известни с това, че ще се съберем - шутовете и плюнката лепят по-здраво-Bozhinov--Balgarite-ne-sme-izvestni-s-tova--che-shte-se-saberem---shutovete-i-plyunkata-lepyat-po-zdravo_1718557859.png

В момента изборите се превръщат в едно махленско плюене едни срещу други. А би ...

16 юни 2024 | 20:08

Най-важното

Необходимо е да видим кабинет с ясна политическа отговорност, коментират анализатори

Ключова политическа седмица. Борисов инициира преговори за кабинет: Време е за мъдри мъже и жени!

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов инициира  преговори за кабинет-Liderat-na-GERB-Boyko-Borisov-initsiira-pregovori-za-kabinet_1718595312.jpg

"Държавата трябва да се управлява от легитимно избраните от българските ...

17 юни 2024 | 06:14

Ген. Атанасов беше подчинил поведението на ДСБ на това да стане председател на НС по договореност с ГЕРБ

Разделението в ПП и ДБ е в ход. Диана Дамянова: Те са несъвместими идеологически, в ПП няма партия

 Христо Иванов подаде оставка, но ПП от гората искат реванш-Diana-Damyanova--PP-i-DB-sa-nesavmestimi-ideologicheski--razdelenieto-e-v-hod_1718597047.jpg

Посланието на клипа от гората е безумно, снимано е безумно, звучи безумно. Но ...

17 юни 2024 | 07:00

Официалната клетва на новите 240 народни представители ще даде старт и на процедурата по консултации

Президентът Радев насрочва първо заседание на 50-ото НС: Очаквам диалог между политическите сили

Президентът Радев насрочва първо заседание на 50-ото НС: Очаквам диалог между политическите сили-Prezidentat-Radev-nasrochva-parvo-zasedanie-na-50-oto-NS--Ochakvam-dialog-mezhdu-politicheskite-sili_1718600852.jpg

След формирането на парламентарните групи президентът трябва да проведе ...

17 юни 2024 | 08:02

Вторият мандат на Урсула фон дер Лайен начело на Комисията изглежда почти сигурен

Главчев заминава за Брюксел. Европейските лидери разпределят постовете в ЕС

Главчев заминава за Брюксел. Европейските лидери разпределят постовете в ЕС-Glavchev-zaminava-za-Bryuksel--Evropeyskite-lideri-razpredelyat-postovete-v-ES_1718600035.jpg

За поста председател на Европейския съвет се завъртя името на бившия ...

17 юни 2024 | 07:52

Вижте текста на документа, Камала Харис и Олаф Шолц, напуснаха събитието по-рано

Десетки страни, сред които тези от БРИКС и Ватикана, отказаха да подпишат декларацията в Швейцария

Десетки страни, сред които тези от БРИКС и Ватикана, отказаха да подпишат декларацията в Швейцария-Desetki-strani--sred-koito-tezi-ot-BRIKS-i-Vatikana--otkazaha-da-podpishat-deklaratsiyata-v-Shveytsariya_1718546453.png

Прави впечатление, че в комюникето няма искания за изтегляне на руските войски ...

16 юни 2024 | 16:59

Причина за изборния резултат е и суетата на ПП-ДБ с 60 депутата да поиска цялата власт

Радан Кънев: ПП-ДБ няма политическо бъдеще в сегашния си вид, ние сме на пързалкята надолу

Радан Кънев: ПП-ДБ няма политическо бъдеще в сегашния си вид-Radan-Kanev--PP-DB-nyama-politichesko-badeshte-v-segashniya-si-vid_1718529359.jpg

Идеята, че защото сме в опозиция и някакви избиратели ще започнат да се връщат ...

16 юни 2024 | 12:15

ЕС с неговите политика в момента е заплаха за европейската цивилизация, заяви лидерът на "Възраждане"

Костадинов: ПП-ДБ трябва да си "изкопаят една дупка и да се скрият, "Величие" е американски проект

Костадин Костадинов: Ще работим за своя група в ЕП-Kostadin-Kostadinov--Opitvat-da-unishtozhat-nezavisimata-balgarska-tsarkva_1717307986.jpg

Според лидера на „Възраждане“, "когато народът не вярва в държавата, ...

16 юни 2024 | 09:43

Заявките за реванш са опит да се създаде някакво самочувствие в условия на електорална катастрофа, смята тя

Проф. Румяна Коларова: "Продължаваме промяната" няма никакви перспективи за участие във властта

Проф. Румяна Коларова-1533017967.jpg

Според политолога присъствието на ПП в политическото пространство ще бъде ...

16 юни 2024 | 13:16

Мирослав Мурджов: Има много голяма вероятност част от ПП-ДБ също да се включат в ново правителство

Анализатори: Правителство ще има, ключът е в малките партии

Анализатори: Правителство ще има, ключът е в малките партии-Analizatori--Pravitelstvo-shte-ima--klyuchat-e-v-malkite-partii_1718527377.jpg

Доц. Стойчо Стойчев: По-малките формации са заинтересовани да няма предсрочни ...

16 юни 2024 | 11:35