Контакти с нас

Адрес

1000 София, улица „Христо Белчев“ №16, ет 3.

 

ел. адрес: isa.analizi@gmail.com

Редакционен екип

Главен редактор – Валерия Велева

Отговорен редактор – Светлозар Бахчеванов 

Политика – Красина Кръстева

 

Общество – Таня Джоева 0876 700 643 

 

Събития - Димитрина Иванова

 

Мода и стил - Лора Борисова 0878852713

Култура – Магдалена Гигова

Системен администратор – Иво Иванов