Няма чума, убедена е и баба Дора от с. Шарково, която единствена успа да спаси козите си

Правят впечатления необяснимо тежките ограничителни мерки на ЕК, засягащи цялата област Ямбол

НЯМА ПРИЗНАЦИ ЗА ЧУМА, пише в доклада на Центъра за оценка на риска по хранителната верига към МЗХГ

63463 | 16 юли 2018 | 14:33

При убиването и загробването също НЕ СА УСТАНОВЕНИ ХАРАКТЕРНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ в илеоцекалната клапа и ивичести кръвоизливи в дебелите черва (т.н. „зебра стрипинг“), КОИТО СА ПРИЗНАЧИ ЗА БОЛЕСТТА ЧУМА.


НЯМА ПРИЗНАЦИ ЗА ЧУМА по дребните преживни животни (ДПЖ) в България, пише в Доклада (научно становище) на Центъра за оценка на риска по хранителната верига  (ЦОРХВ) към МЗХГ, който Епицентър.бг публикува. 

Документът, озаглавен “ОЦЕНКА НА ЕПИЗООТИЧНАТА СИТУАЦИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪЗНИКНАЛИТЕ ОГНИЩА НА ЗАБОЛЯВАНЕТО ЧУМА ПО ДРЕБНИТЕ ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ (PPR) И БЪРЗА ОЦЕНКА НА РИСКА“, е изготвен от проф. д-р Георги Георгиев, д-р Силвия Пеева, д-р Лиляна Полихронова и д-р Мадлен Василева от ЦОРХВ въз основа на заповед на директора на Центъра от 25.06.2018 година и е предаден на 4 юли 2018 година.

В него е записано, че при „при убиването и загробването на дребни преживни животни (в Ямболско) не са установени характерните изменения в илеоцекалната клапа и ивичести кръвоизливи в дебелите черва (т.н. „зебра стрипинг“), които се срещат при болестта чума (PPR). Категорично няма и епидемия от чума по овцете и козите в България. Единичните случаи на заболяване не са потвърдени с повторни изследвания, че става въпрос за чума. По-скоро съмненията са за други болести: шап, син език, шарка...

От написването на доклада досега в България са евтаназирани над 4000 овце и кози заради съмнения за чума. Това е „единствената възможна мярка при създалата се ситуация и липсата на комуникация със стопаните“, заяви тази сутрин в тв ефира директорът на Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) инж. Дамян Илиев.

 

Той не посочи въз основа на какъв документ се избиват животните, не стана ясно дали се прави разчет колко от тях са болни и колко здрави, както и няма черно на бяло доказателства, че това именно е болестта чума по дребните преживни животни, известна като (Peste des petits ruminants - PPR).

Илиев заяви, че е видял болни животни, а заболяването е такова, че невинаги се развива клиника. Затова и е било решено да се избият всички стада, които може да са били в контакт с болни животни.

Ето обаче какво четем в ДОКЛАДА на експертите, който от 4 юли е на бюрото както на инж. Дамян Илиев, така и на министъра на земеделието Румен Порожанов.

След като подробно се описват правните основания за изготвяне на доклада, симптомите на болестта чума (PPR), нейното появяване и разпространение по света, конкретно на Балканите и специално в Турция (няма огнища в европейската част през 2018) , авторите дават подробна

ХРОНОЛОГИЯ на епизиоотичната обстановка по отношение на PPR в България

от 4 юни 2018 година. Тогава за първи път стадото на Йордан Трифонов от с. Воден, общ. Болярово, обл. Ямбол се появяват съмнения за чума.
На 19 юни 2018 година излиза лабораторният резултат и в с. Воден е обявено огнище на чума.

На 25 юни със заповед на Изпълнителния директор на БАБХ (инж. Дамян Илиев) “по хуманен начин“ са евтаназирани 1408 броя ДПЖ  (овце и кози) в село Воден, взети са 1337 кръвни проби.
На 28 юни в две ферми на с. Костен, обл. Бургас, които нямат допирни точки, са убити и загробени 150 животни във всяка стадо.

По думите на собственика на едно от стадата Атанас Петров десетина от животните са имали затруднено дишане и олюляване.

НО НИТО ЕДНО ОТ ЖИВОТНИТЕ НЕ Е ИМАЛО ДИАРИЯ, КОЯТО Е ХАРАКТЕРНА ЗА ЧУМАТА. Не са наблюдавани болестни симптоми при нито една от козите в стадото. Смъртността е била 0%.  (При чумата смъртността е от 90% до 100% като фаталният изход настъпва след 10-15 дни от началото на болестта. За категоричност при установяването на диагнозата се взимат двойни кръвни проби през 14 дни. В настоящата ситуация двойни проби не са правени.)

Има нещо СЕРИОЗНО СМУЩАВАЩО и то е отбелязано в доклада.

Няколко дни преди появата на клиничните признаци по животните, собственикът на едно от стадата в с.Кости Атанас Петров е чул лай на кучетата, които охраняват обора (кучетата са лаели особено, „като за чужди хора“!). На сутринта, около обора са намерени бутилки от минерална вода (не българско производство) и районът е бил отъпкан. Фермерът споделил, че много често е виждал преминаващи групи мигранти и най-вероятно в същата вечер е имало група хора преминаващи браздата между България и Турция.

И СЕГА ЗАБЕЛЕЖЕТЕ!

На 22.06.2018 г.  (шест дни преди избиването на стадата) са взети кръвни проби за изследване в лабораторията по екзотични и особено опасни инфекции към НДНИВМИ (Националната ветеринаро-медицинска лаборатория ), гр. София. Освен кръвните проби са изпратени за изследване и очни тампони, струпеи, материал от язвичките по езика, бял дроб, далак, глътка и сливици и мезентериални лимфни възли. При направената аутопсия на ветеринарния лекар му е направило впечатление, че не е имало никакви гастроинтестинални промени. При убиването и загробването също НЕ СА УСТАНОВЕНИ ХАРАКТЕРНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ в илеоцекалната клапа и ивичести кръвоизливи в дебелите черва (т.н. „зебра стрипинг“), КОИТО СА ПРИЗНАЦИ ЗА БОЛЕСТТА ЧУМА. 

 

Ако това, което пишат екстретите, е вярно, то тогава властта лъже, че у нас има чума, а масовото убийство на животни се прави по други, неизвестни за нас причини.

Ако пък властта е убедена, че тази болест по овцете и козите е именно чума, то тогава тези експерти лъжат в доклада си.

Експертната група, изготвила Доклада, пише в ЗАКЛЮЧЕНИЯТА си: "Клиничните признаци при PPR не са типични само за това заболяване, затова е необходимо на 100% да се направи и лабораторно потвърждаване на диагнозата. В диференциално диагностично отношение следва да се имат в предвид шап, син език, ектима (Orff), шарка по овцете и козите, заразна плевропневмония по козите, ентеротоксемия.

Авторите отбелязват специално, че при „епизоотологичното обследване на огнището в с. Воден, обл. Ямбол прави впечатление, че броят на животните, показали клинична симптоматика и патологоанатомични признаци е твърде малък и само в едно от трите стада, попадащи в 3 км. зона. Липсва епизоотичен ход на болестта и позитивен серологичен отговор за специфични антитела при първите изследвани контактни животни. Правят впечатление необяснимо тежките рестриктивни и непропорционални за това заболяване ограничителни мерки, наложени от Европейската Комисия, засягащи цялата област Ямбол.“

 

От този извод в Доклада естествено възниква ВЪПРОСЪТ - да не би пък по заповед на ЕК съвсем целенасочено у нас да се извършва масово убийство на животни, съсипването на цял отрасъл и принуждаването на хората да избягат от родните си места? Защо? За да освободят територия? За кого? В интервюта през 2016 години Румяна Бъчварова и Красимир Каракачанов обясняват как пограничните райни и особено Странджа са подходящи места за обособяване на бежански лагери.

Докладът подчертава още, че „от епизоотологична гледна точка изглежда, че няма връзка между двата случая на съмнеия за чума в с. Воден и в с. Кости. Двете ЕО е различават и твърде много по наблюдаваната клинична симптоматика и непълнотите в патологичната находка. Най-вече разликата между тях е в скоростта на развитие на епизоотичния процес и отсъствието на важни за предварителната диагностика симптоми на PPR при ДПЖ и в двете стопанства“.

ПРЕПОРЪКИТЕ на авторите на Доклада включват: повишена информираност и обучение за болестта PPR на фермери и ветеринарни лекари, особено на тези в пограничните райони, по-добра проследимост и контрол на нерегламентирания транспорт на ДПЖ, адекватни ветеринарни мерки и своевременното им предприемане при възникване на заболяване, разработване и спазване на адекватна стратегия за предотвратяване проникване и разпространение на заболяването в България“.
НИКЪДЕ НЕ ПИШЕ ЗА МАСОВО ЕВТАНАЗИРАНЕ НА ЖИВОТНИТЕ.

 

Очакваме и резултатите от "френската" референтната лаборатория за ЕС в Монпелие, които трябва да предоставят заключенията си и генетичния тест. Защото от данните и от Доклада излиза, че лабораториите у нас дават заключение за PPR, а признаците не са за подобна болест.

Освен това от действията на органите в последните дни се вижда, че не се прави нищо за масова и тотална дизинфекция. Убиват се животните - бързо и скоротечно, а ударението при такива кризи трябва да се постави върху дезинфекцията.

И още нещо - в стадата, които има диагностицирани заболели животни, всички стопани твърдят, че стадата им са били изолирани от контакт с други животни. Тогава за каква вероятна епидемия от Странджа до Видин говори Дамян Илиев?

 

Прозира и схема във връзка с извода, че ЕК прилага необяснимо тежки ограничителни мерки за цялата област Ямбол - на властта ѝ трябва ЕК да одобри плащанията като обезщетения за избитите животни, самите животни са колатерална жертва, и за това им трябват свръхрестрикции и свръхмерки. И ги получават от еврочиновниците. А след това в София  ще си измият ръците с отговорността на ЕК и Брюксел. Не случайно изплащането на обезщетенията за селата Воден и Кости започна изключително бързо и без никакви формалности.

Хората ще видят пълнитеси банкови сметки и ще се успокоят, надяват се сигурно от БАБХ.


В Доклада ясно е подчертано, че в европейската част на Турция няма огнище на чума.

Оттук следват ДВА СТРАШНИ ИЗВОДА  - или властите лъжат, че има заразяване с пренос през граница с Турция или става въпрос за БИОТЕРОРИЗЪМ, целеви внос на вирус и предумишлено заразяване, при което мерките и реакциите на правителството са тотално неадекватни, особено при квалификацията на заплахата.

Управителният съвет на Центъра за оценка на риска по хранителната верига се състои от петима членове, които включват директора на центъра – проф. д-р Бойко Ликов, заместник-министрите на земеделието, храните и горите д-р Цветан Димитров и д-р Лозана Василева и заместник-министрите на здравеопазването д-р Бойко Пенков и Светлана Йорданова.

Ето и целият доклад на Центъра за оценка на риска по хранителната верига за болестта чума у нас

 

2018_07_04_Становище_Чума_по_дребните_преживни_животни


От категорията

На Велика сряда Юда предава Христос! Народът спазва строга забрана за домашна работа

На Велика сряда Юда предава Христос! Народът спазва строга забрана за домашна работа-1556011015.jpg

Според традицията още в ранното утро родителите изпращат децата да наберат ...

24 апр. 2019 | 00:01

ВКП нареди проверка за къщи за гости, финансирани със средства на ЕС от семейството на Елена Йончева

ВКП нареди проверка за къщи за гости, финансирани със средства на ЕС от семейството на Елена Йончева-1556029188.jpg

Ще се изискат от съответното РУ на МВР по местонахождение на къщите за гости ...

23 апр. 2019 | 17:18

Мария Габриел: ГЕРБ преживя нелесен период, но наложихме стандарт за отговорност

-1549212589.jpg

„Кога, ако не сега може да покажем резултатите си от изминалите години. ...

24 апр. 2019 | 09:02

Валери Симеонов: Не съм си купил дори кучешка колиба

-1552555216.jpg

Не съм баба Ванга, не знам как скандалите с апартаментите ще се отразят на ...

24 апр. 2019 | 08:35

За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


yan


17 юли 2018 | 11:06"НЯМА ПРИЗНАЦИ ЗА ЧУМА," Има признаци за чума.Вдържавата.


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


ДАНЪКОПЛАТЕЦ


17 юли 2018 | 11:15И ЧУМАТА си има име. ___Лично име и фамилия !


Marta


17 юли 2018 | 08:55Съд и Затвор за всички Чумави Гербери.....СЪД И ЗАТВОР на цялата ШАЙКА


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Арсений Трифонич


17 юли 2018 | 07:51Форумният лумпеньоч тук и от ветеринария разбирал, бре:)))))


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


ДАНЪКОПЛАТЕЦ


17 юли 2018 | 10:36АРСЕНЪТ е отрова ! Не ни трови с простотията си!___Между другото, дните на платецът ви Шорош вече са преброени. Шъ умрете от глад, продажници такива!


някой си там


17 юли 2018 | 00:31От International Herald Tribune утре ще излязат с обширен материал за това какво се случва в България и защо се убиват животните на хората в Странджа, в материала основно се набляга на имената на Бойко Борисов, Лиляна Павлова и еврокомисарката на България Мария Габриел, която се оказва с основна роля в схемата с френската лаборатория, като всичко се случва през нейните роднини по мъж във Франция, които са и основни акционери в Изследователският Център във Франция, който българските власти предствят като лаборатория пред медиите в България. От Хералд Трибюн обясняват още, че според тяхната информация над 50 милиона евро по време на българското европредседателство са преведени като дарения именно към този изследователски център от министерството на Лиляна Павлова, като траншовете са били четири и са извършени в последните седмици на председателството или малко след като Бойко Борисов се е договорил с Ангела Меркел България да приеме над 150 0


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


ДАНЪКОПЛАТЕЦ


17 юли 2018 | 10:35Допиши и останалото докрай в нов прозорец.____Информацията си заслужава вниманието !___Дай и линк към сайта с инфото.


Visitor


16 юли 2018 | 21:08Пламен Пасков беше убийствен днес при Николай Колев в ДЕЛНИЦИ по ЕВРОКОМ!!! Вижте го: http: eurocom.bg shows video delnici 7752 и http: eurocom.bg shows video delnici 7753


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Гошо


16 юли 2018 | 20:08Но мин. Порожанов се крие зад ЕК. Причина: най вероятно те са му наредили да се умъртвят овцете и козите и сега ще потвърдят тази присъда . То България начело с Б.Б. за всички дивотии и простотии става. Ама хайванчетата вече ги няма. Само че премиерът като нищо ще награди онзи с напредналата възраст шеф на БАБХ с орден Стара планина I степен. Но президентът няма да подпише.


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Гошо


16 юли 2018 | 20:08Боце се скри, както прави това много пъти, макар че той пусна заповед за съдействие на Главния убиец на гръбначни животни в България от страна на МВР, жандармерия, че и ДАНС! Усети дебелия и изчезна! Дамянчо продължава да настоява за умъртвяване, министърът да лъже, защото той е икономист и нищо не отбира от ветеринарна медицина. А можеха да се оправят и то по най безболезенния начин: министърът на МЗГ мобилизира ветеринарните лекари , на тях им се заплаща труда и те за една седмица решават проблема кои животни са болни и от какава болест и кои са здрави. Здравите се ваксинират, болните се унищожават и паралелно Факултетът по ветеринарна медицина към Тракийския университет се заема с обследването от каква болест са болни животинките.


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Гошо


16 юли 2018 | 20:04Това означава, че премиерът е знаел предварително, че ИМА СЪМНЕНИЯ ения за чума, но не и пандемия на такава. Да, но министърът на МЗГ е икономист, тримата замове са икономисти, а четвъртият е завършил зоотехника. Нито един ветеринар, забележете това! Търси се кон с капаци, който да умъртви животните, докато умните се наумуват. Ами, намира се: шефът на БАБХ, човек на преклонна възраст, който се наема ако се наложи да умъртви и всички животни в цяла ЮИ България, за да бъде забелязан Боце се скри, както прави това много пъти, макар че той пусна заповед за съдействие на Главния убиец на гръбначни животни в България от страна на МВР, жандармерия, че и ДАНС! Усети дебелия и изчезна!


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Гошо


16 юли 2018 | 19:46Стова означава, че премиерът е знаел предварително, че има съмнения за мума, но не и пандемия на такава. Да, но министър на МЗГ икономист, трима замове икономисти, с четвъртият зоотехника. Нито един ветеринар, забележете това! Търси се кон с капаци, който да умътрви


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Емил Станоев


16 юли 2018 | 16:47Цялото Правителство трябва да подаде Оставка Незабавно ! Това са не Българи а някакви други поданници !


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Сурвакар Балкански


16 юли 2018 | 16:23Съмненията ,че истинските причини за тези доста масови умъртвявания на ДПЖ _овце и кози ,започнати по нареждане на директора на БАБХ инж,Деян Илиев ,но по настояване на Е К ,налагат намесата на най висшите ни политици и институции ,както и служби за сигурност за да се спрат тези намерения ,които повсяка вероятност са продиктувани от нечисти цели !И най щателен разпит на лицето Д. Илиев?!?.,който е вероятният изпълнител на поръчката ?! .


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


ruth


16 юли 2018 | 16:01Бясна съм и нямам думи!


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


walnut


16 юли 2018 | 15:08това си е чист тероризъм и престъпниците организирали този терор трябва да бъдат преследвани като терористи.


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Незабравка


16 юли 2018 | 15:45Естествено боко и шайка! Те не могат да правят друго освен "Загробване"!


ДАНЪКОПЛАТЕЦ


16 юли 2018 | 15:25И най вече Главния Терорист и подопечните МУ.