Бившият директор на Гранична полиция о.р. ген. Валери Григоров:

И да искаме, няма как да затворим границата

15778 | 4 окт. 2013 | 07:26

Интервю на Илиана Динекова за нелегалните имигранти и готовността ни за ШенгенВалери Григоров е роден на 4 ноември 1959 г. в Трън. Завършва ПЖИ „Тодор Каблешков“ и право във Висшия институт на МВР. В системата е от 1985 г. Работил е в СДВР и в столичното Осмо РПУ. От 1998 г. е началник на отдел „Охранителна полиция“ в СДВР. От юни 2000 до 2006 г. е директор на Национална служба „Гранична полиция“. В момента е служител по сигурността на класифицираната информация в Софийския апелативен съд.

 

Ген. Григоров, заради увеличения поток от бежанци се заговори за затваряне на границата с Турция. Може ли това да стане на практика?

Това е политическо искане и то има такъв смисъл. На експертно ниво не бих могъл да обясня и да приложа на практика такова затваряне. Понятието обаче го познаваме. По време на военните действия в Ирак Турция си позволи да затвори общата им граница, но тя концентрира там сериозна войска, нещо, с което България не разполага. Затова не смятам, че това е възможно у нас. Политиците могат да кажат всичко. Въпросът е обаче какво казват експертите и как би могло да се приложи това на практика.

 Казват, че това е крайна мярка.

Крайна мярка, но как биха я изпълнили? За всяко едно нещо в управлението се прави план, стратегически или конкретен, и там се залагат варианти и възможности. Ресурсът на Гранична полиция в момента не е на това ниво, с което би могъл да изпълни практическо затваряне на границата. Освен това България не може да си го позволи, защото е страна член на ЕС и е поела ангажименти за миграционната и бежанската политика. Това предполага по-различно отношение.

Бихте ли дали конкретен пример?

На границата имаме много рискове. През 2000 г. задържахме група от 91 души на българо-гръцката граница. В нея голяма част бяха от Ирак. Половината от групата бяха с дизентерия, една голяма част - с краста. По всички правила ги изолирахме в стационар. Какво би станало, ако те бяха влезли в големите градове, в София? Това не е ли елемент от националната сигурност? Кой в момента си задава въпроса на какво са носители лицата, които влизат у нас.

Но на границата сега лекари преглеждат бежанците.

Прекалено е кратък периодът, за да се установи дали има рискове. Но трябва да се установи самоличността на хората, откъде идват, с какви документи. Да се събере информация за тях и тогава да сме сигурни и да сме наясно с кръга от рискове, на които те са носители.

От МВР пресметнаха, че за затварянето на границата ще са ни нужни 3000 гранични полицаи. Ще стигнат ли?

Към 1 януари 2006 г. в Гранична полиция имаше 9450 служители. След това започна поредица от структурни реформи, хаотични и непоследователни. Тя беше национална служба, самостоятелно юридическо лице. После стана част от Генералната дирекция на полицията и от нея бяха извадени основни звена - отделите за правна и международна дейност, логистика и човешките ресурси. Около 120 души бяха прехвърлени в една измислена генерална дирекция. През 2008 г. Гранична полиция беше подложена на силно съкращение - повече от 1000 служители. Това изобщо не се вписва в концепцията на поетите ангажименти на България към ЕС и за присъединяването ни към Шенген. Това със сигурност поставя сегашното ръководство в по-тежка ситуация да управлява процесите на границата. Единствено положително е, че техническото осигуряване е по-добро, но то не би могло да компенсира изваждането на този ресурс.

Това означава ли, че няма откъде да намерим тези полицаи?

Има ги, но ако ги изпратим на българо-турската граница, ще е за сметка на  други външни граници - с Македония и Сърбия. Когато завършихме структурната реформа, която продължи 6 г. и се приемаше от Европейската комисия, постигнахме параметри, които изцяло съответстваха на изискванията за външни граници - 67% от общия щатен състав бяха пряко ангажирани в охрана на държавната граница, 20% осъществяват ГКПП дейност, 6% - оперативно-издирвателна дейност, а административният и обслужващият персонал, включително и дежурните части, бяха под 10%. Сега балансът е нарушен. Ресурса го има, но той е недостатъчен, за да се подсигури охраната на външните граници.

Имало ли е все пак случаи, при които сме затваряли границата?

На мен това не ми е известно. Имало е периоди, в които охраната е била  усилена. През 1999 г. войната в Сърбия създаде нова ситуация и бяха предприети мерки. През 2001 г., когато започнаха военните действия в Афганистан, ситуацията беше аналогична. Тогава на границата с Турция изцяло бе възстановен кльонът, което ни помогна и при миграционните процеси заради войната в Ирак. В периода 2001-2003 г. имахме миграционна вълна, почти равна на сегашната. И тогава за денонощие задържахме по 100-150 души, но никой не се впечатляваше. Над половината от нелегалните имигранти бяха от Ирак и Афганистан, а останалите от Африка. И в момента виждаме вълната от Сирия, но никой не забелязва миграционните процеси от Африка. Трябва да има и по-активно сътрудничество с турската страна. Все пак границата е българо-турска и тя винаги ангажира и двете страни. След приемането ни в ЕС няма изграден център за настаняване на бежанци. Сега виждаме, че България не е готова да поеме този поток.

Как се справяхте тогава?

И тогава местата не достигаха. Домовете бяха значително по-малко, защото всички се построиха до приемането ни в ЕС. През 2001 г. имахме очакване и за миграционна вълна от Македония заради вътрешните проблеми в страната и въоръжените сблъсъци с албанците. С шефа на Генщаба ген. Никола Колев направихме прецизен анализ и разработихме план при бежанска вълна да имаме два палаткови лагера с възможности за настаняване до 5000 души. Бяха определени местата - на 500 метра до 1 км от държавната граница, а не във вътрешността на страната. Бяха изчистени всички детайли за привеждането на плана в действие. Смятам, че това и сега можеше да се реализира.

Войната в Сирия продължава близо 2 години, защо сега всички са изненадани от бежанския поток?

Няма човек на държавно ниво, който да смята, че има изненада. Но нищо не се прави. Когато има стратегическо планиране, анализ и прогноза на експертно ниво, това не може да бъде изненада. Преди имаше планиране и силно експертно начало. Съжалявам, че го казвам, но като погледна екипа на министър Йовчев, изпитвам съчувствие към него. Нито един от екипа му никога не е ръководил полицейска служба.

От МВР уверяват, че границата с Турция се охранява надеждно и показваме на партньорите, че сме готови за Шенген. Така ли е?

Не само службата, но и от МВР са поставени в една непрекъсната структурна реформа, и то хаотична, без анализ и изводи на необходимостта това да се прави. В момента МВР се намира в тежък дисбаланс. Казах ви параметрите за Гранична полиция, оценките за реформата бяха написани в докладите на ЕК. Съмнявам се, че някой си е направил труда да ги прочете, а 60% от глава 24 „Правосъдие и вътрешен ред“ беше за границите, управлението и сигурността им.

Има ли вариант нелегално преминаващите да бъдат връщани в Турция?

През 2001-2003 г. имаше такива случаи. Има спогодба от 1973 г. за гранично сътрудничество между България и Турция. На тази база успешно връщахме всички, за които доказвахме, че са минали през турската граница и са влезли у нас. Спогодбата не може да се приложи за сирийските граждани, но за останалите може в определена степен. Имаме и сериозни технически средства и можем много по-лесно да докажем преминаването на границата. Тогава при обиските на задържаните намирахме снимки, с които безспорно доказвахме, че някой се е снимал на Топкапъ например. Това са добри доказателства, че лицето идва оттам. Сега не се използват ресурсите на спогодбата. Но като страна член на ЕС при нас пада по-високата отговорност за приемането на бежанци, и то с хуманитарен статут.

Защо от близо 300 км граница с Турция само на 58 км е изградена система за видеонаблюдение?

Това е голям въпрос. Когато се развиваше комуникационната стратегия на службата, а и на МВР, в проекта за изграждане на Тетра системата до 1 януари 2006 г. бяха направени 5 базови станции. Три от тях покриват най-активната част от българо-турската граница от Капитан Андреево до Болярово и Елхово. Другите две бяха направени в София. Идеята беше системата да се развие в национален мащаб. Тя е криптирана, защитена и е невъзможно да бъде подслушван който и да е. Неслучайно станциите бяха направени в София, за да може да се използва освен от МВР и на държавно ниво. Системата на границата работи на база на изградените станции. Целта беше проектът да покрие цялата сухопътна граница. Много се изненадвам, когато се говори, че сме изпълнили всички критерии и технически изисквания за Шенген. Смехотворно е и това е конкретен пример. Интегрираното управление на сухопътната граница спря на 1 януари 2006 г. След това нищо не е направено.

Затова ли не ни искат в Шенген?

Има и други основания да не ни искат и те не са малко. Имаше два проекта за улесняване на търговията и транспорта. Първият беше изпълнен, но вторият - не. Целта беше изграждане на нови инфраструктури на Капитан Андреево и Калотина и изцяло изграждане на нови ГКПП на западната ни граница с Македония и Сърбия. Не знам да има нови гранични пунктове на която и да е граница с изключение на Маказа. Това е сериозно основание, за да не отговорим на изискванията за пропускателните възможности и сигурност при разделяне на трафика. 

(в. Преса, печатно издание, брой 270 (621 от 04 октомври 2013)


 


От категорията

Проф. Стоян Денчев: И ти ли Рюте?

Проф. Стоян Денчев: И ти ли Рюте?-1587151181.jpg

Те нямаше да допуснат моите деца да са по-малко европейци от техните. Те нямаше ...

3 дек. 2022 | 23:12

Калоян Методиев: Шенген е абсолютен външнополитически провал. Някой трябва да понесе отговорност!

Калоян Методиев: Шенген е абсолютен външнополитически провал. Някой трябва да понесе отговорност! -1629291305.jpg

Искам да попитам, двамата полицаи убити от автобус в Бургас – на границата ли ...

3 дек. 2022 | 23:33

Димитър Ганев: Хартиената коалиция няма да състави кабинет. Избори - в средата на март

Димитър Ганев: Хартиената коалиция няма да състави кабинет. Избори - в средата на март-1641382969.jpg

Да управлява сега с БСП и ДПС за ГЕРБ означава да подари местните избори на ПП ...

4 дек. 2022 | 16:54

Георги Марков: Радев да бойкотира срещата в Тирана! Всичко е пунта мара

Георги Марков: Радев да бойкотира срещата в Тирана! Всичко е пунта мара-1614159340.jpg

Рюте още 2017-та каза на Юнкер, който се застъпи за нас за Шенген, че е романтик

4 дек. 2022 | 11:22

Най-важното

Има вариант да се направи и с първия, и с втория, и с третия мандат, но трябва воля, заяви лидерът на ГЕРБ (ВИДЕО)

Борисов: ГЕРБ си имаме премиер, по-добър от мен няма! Но да мислим за такъв, който все пак ще мине
(Видео)

Борисов потвърди! Той ще е кандидат- премиерът: По-добър от мен няма!-Borisov-potvardi--Toy-shte-e-kandidat--premierat--Po-dobar-ot-men-nyama-_1670141708.jpg

"Вторият вариант е да предложим вариант за премиер, който все пак да мине ...

4 дек. 2022 | 10:12

Заложени са 724 млн. евро, посочва вицепремиерът

Пеканов предупреди: Парламентът не е одобрил нито един от законите по Плана за възстановяване

Пеканов предупреди: Парламентът не е одобрил нито един от законите по Плана за възстановяване-Atanas-Pekanov--Balgariya-ochakva-2-7-mlrd--lv--do-kraya-na-godinata_1669448416.jpg

Смятам, че щом влезем в еврозоната, ще имаме по-голямо влияние и ще можем да ...

4 дек. 2022 | 20:56

Първите изтребители F-16 може да са готови през 2024 г., казва военният министър

Димитър Стоянов: Ще дадем на Украйна въоръжение, но не ракетни системи С-300 и МиГ-29

Димитър Стоянов: Ще дадем на Украйна въоръжение, но не ракетни системи С-300 и МиГ-29-Dimitar-Stoyanov--Shte-dadem-na-Ukrayna-vaorazhenie--no-ne-raketni-sistemi-S-300-i-MiG-29_1670173411.jpg

Продължава търсенето на втора ръка изтребители на лизинг - изпратени са 4 писма ...

4 дек. 2022 | 18:52

Ако получи такива прокуратурата ще предприеме незабавни действия

Гешев ще изисква от Нидерландия доказателства за преминаване на границата ни за 50 евро

Гешев ще изисква от Нидерландия доказателства за преминаване на границата ни за 50 евро,-Ivan-Geshev--Namirame-v-sredata-na-konstitutsionna-kriza--Prizovavam-za-dialog-_1666182217.jpg

Припомняме, че Нидерландия ще гласува на 8 декември против приемането на ...

4 дек. 2022 | 08:43

Партиите от "хартиената коалиция" искат избори по новите правила, твърди съпредседателят на ПП

Кирил Петков: Европейски лидери ми признаха, че 10 години Борисов ги е лъгал за Шенген

Кирил Петков: Европейски лидери ми признаха, че 10 години Борисов ги е лъгал за Шенген-Kiril-Petkov--Radostin-Vasilev-predupredi-BSP--che-koalitsiya-s-PP-shte-e-nevazmozhna_1667545957.jpg

Докато има шанс Борисов да се върне, западните премиери нямали доверие, че ...

4 дек. 2022 | 11:50

Политическата криза у нас пречи да реализираме външнополитическите си приоритети, подчертава евродепутатът от ДПС

Илхан Кючук: Случващото се с Шенген подкопава доверието на българските граждани в Европейския съюз

Илхан Кючук: Случващото се с Шенген подкопава доверието на българските граждани в Европейския съюз-Ilhan-Kyuchuk--Sluchvashtoto-se-s-Shengen-podkopava-doverieto-na-balgarskite-grazhdani-v-Evropeyskiya-sayuz_1670139007.jpg

След като ГЕРБ-СДС получи първия мандат, ДПС е готово да преговаря с ...

4 дек. 2022 | 09:27

Напролет червените линии ще поизбледнеят, смята анализаторът

Димитър Ганев: Хартиената коалиция няма да състави кабинет. Избори - в средата на март

Димитър Ганев: Хартиената коалиция няма да състави кабинет. Избори - в средата на март-1641382969.jpg

Да управлява сега с БСП и ДПС за ГЕРБ означава да подари местните избори на ПП ...

4 дек. 2022 | 16:54

По думите й двамата не са имали напрежение в отношенията преди това

Актрисата Диана Димитрова за преживяното насилие: Лицето продължава да ме заплашва

Актрисата Диана Димитрова за преживяното насилие: Лицето продължава да ме заплашва-Aktrisata-Diana-Dimitrova-za-prezhivyanoto-nasilie--Litseto-prodalzhava-da-me-zaplashva_1670178038.jpg

Тя обясни, че тази седмица е разбрала кои са истинските й приятели и на кого ...

4 дек. 2022 | 20:11

Срещата ЕС - Западни Балкани нищо няма да реши

Георги Марков: Радев да бойкотира срещата в Тирана! Всичко е пунта мара

Георги Марков: Радев да бойкотира срещата в Тирана! Всичко е пунта мара-1614159340.jpg

Рюте още 2017-та каза на Юнкер, който се застъпи за нас за Шенген, че е романтик

4 дек. 2022 | 11:22