За реклама

Начална страница:

Цените са за 1000 импресии

 

728x90 Leader board – 18 лв.

 

300x250 Rectangle – 16 лв.

 

300x600 Half banner – 20 лв.

 

 

 

Вътрешни страници:

Цените са за 1000 импресии

 

728x90 Leader board – 10 лв.

 

300x250 Rectangle – 10 лв.

 

300x600 Half banner – 12 лв.

 

 

Избрани страници:

Цените са за 1000 импресии

 

728x90 Leader board – 14 лв.

 

300x250 Rectangle – 12 лв.

 

300x600 Half banner – 17 лв.

 

 

 

Рекламен репортаж: 800 лв.

 

Рекламен очерк: 1000 лв.

 

Рекламно интервю: 2000 лв.

 

Публикуване на видео презентация: 300 лв. на ден.

 

Политическа реклама: +30%

 

Цените са без ДДС

 

___

РЕКЛАМНА ТАРИФА на сайта Епицентър.БГ за информационната кампания за Парламентарни избори - 14 ноември 2021

1. Еднократна самостоятелна дописка по конкретна тема или отразяване на
събитие плюс снимки - 600 лв.

2. Интервю – текстово + снимки - 1500 лв.

3. Видео интервю – до 30 мин.- запис от Епицентър.бг + излъчване във видео канала на Епицентър.бг – 2600 лв.

4. Видео-визитка /Репортаж/ – до 0.30 мин. - запис от Епицентър.бг + излъчване във видеоканала на Епицентър.бг – 1500 лв.

ОТРАЗЯВАНЕ КАМПАНИЯТА НА ЕДИН КАНДИДАТ-ДЕПУТАТ

5. ЦЯЛОСТНО отразяване на кампанията на ЕДИН КАНДИДАТ-ДЕПУТАТ- до 10 дописки със снимки, видео банери, блиц-интервю - 5200 лв.

6. РЕДУЦИРАНО отразяване на кампанията на един кандидат за депутат - 5 материала по избор на екипа на кандидата, включва и рекламни банери на страниците на сайта - 2500 лв.

ОТРАЗЯВАНЕ КАМПАНИЯТА НА ЕДНА ПАРТИЯ:

7. ЦЯЛОСТНО покриване на всички събития из страната – НЕОГРАНИЧЕНО, репортажи, интервюта, представяне на програми, снимки, видеа, банери, излъчване на живо - 45 000 лв.

8. РЕДУЦИРАНО отразяване на кампанията – 25 материала, видеа + банери - 20 000 лв.

9. Редуцирано отразяване на кампанията – 15 материала, видеа + банери – 10 000 лв.

Сумите са без ДДС

ДОПЪЛНЕНИЕ – Епицентър.бг има възможност за производство на всякакъв вид рекламни и видеоматериали, свързани с предизборната кампания

 

___

РЕКЛАМНА ТАРИФА на сайта Епицентър.БГ
за информационната кампания за Президентски избори – 14 ноември 2021

1. Еднократна самостоятелна дописка по конкретна тема или отразяване на събитие плюс снимки - 600 лв.

2. Интервю - текстово + снимки - 1500 лв.

3. Видео интервю - до 30 мин.- запис от Епицентър.бг + излъчване във видео канала на Епицентър.бг - 2 600 лв.

4. Видео-визитка /Репортаж/ - до 0.30 мин. - запис от Епицентър.бг + излъчване във видеоканала на Епицентър.бг - 1500 лв.

ОТРАЗЯВАНЕ КАМПАНИЯТА НА КАНДИДАТ-ПРЕЗИДЕНТСКА ДВОЙКА:

5. ЦЯЛОСТНО отразяване на кампанията на КАНДИДАТ-ПРЕЗИДЕНТСКА ДВОЙКА – неограничен брои дописки със снимки, видео банери, блиц-интервю – 20 000 лв.

 

6. РЕДУЦИРАНО отразяване на кампанията на КАНДИДАТ-ПРЕЗИДЕНТСКА ДВОЙКА – 15 материала по избор на екипа на кандидатите броя, включва и  рекламни банери на страниците на сайта – 10 000 лв.

 

 

Сумите са без ДДС

ДОПЪЛНЕНИЕ – Епицентър.бг има възможност за производство на всякакъв вид рекламни и видеоматериали, свързани с предизборната кампания