За реклама

Начална страница:

Цените са за 1000 импресии

 

728x90 Leader board – 18 лв.

 

300x250 Rectangle – 16 лв.

 

300x600 Half banner – 20 лв.

 

 

 

Вътрешни страници:

Цените са за 1000 импресии

 

728x90 Leader board – 10 лв.

 

300x250 Rectangle – 10 лв.

 

300x600 Half banner – 12 лв.

 

 

Избрани страници:

Цените са за 1000 импресии

 

728x90 Leader board – 14 лв.

 

300x250 Rectangle – 12 лв.

 

300x600 Half banner – 17 лв.

 

 

 

Рекламен репортаж: 800 лв.

 

Рекламен очерк: 1000 лв.

 

Рекламно интервю: 2000 лв.

 

Публикуване на видео презентация: 300 лв. на ден.

 

Политическа реклама: +30%

 

Цените са без ДДС

 

___

 

РЕКЛАМНА ТАРИФА на сайта Епицентър.БГ

за информационната кампания за извънредни Парламентарни избори – октомври 2022

 

1. Еднократна самостоятелна дописка по конкретна тема или отразяване на събитие плюс снимки - 600 лв.


2. Интервю - текстово + снимки – 2 000 лв.

3. Видео интервю - до 30 мин.- запис от Епицентър.бг + излъчване във видео канала на Епицентър.бг – 3 000 лв.

4. Видео-визитка /Репортаж/ - до 0.30 мин. - запис от Епицентър.бг + излъчване във видеоканала на Епицентър.бг – 2 000 лв.

 


ОТРАЗЯВАНЕ КАМПАНИЯТА НА ЕДИН КАНДИДАТ-ДЕПУТАТ:

5. ЦЯЛОСТНО отразяване на кампанията на ЕДИН КАНДИДАТ-ДЕПУТАТ-до 10 дописки със снимки, видео банери, блиц-интервю – 6 000 лв.

6. РЕДУЦИРАНО отразяване на кампанията на един кандидат за депутат - 5 материала по избор на екипа на кандидата, включва и рекламни банери на страниците на сайта – 3 000 лв.

 


ОТРАЗЯВАНЕ КАМПАНИЯТА НА ЕДНА ПАРТИЯ:

7. ЦЯЛОСТНОпокриване на всички събития из страната – НЕОГРАНИЧЕНО

репортажи, интервюта, представяне на програми, снимки, видеа, банери, излъчване на живо - 45 000 лв.

8. РЕДУЦИРАНОотразяване на кампанията - 25 материала, видеа + банери - 25 000 лв.

9. Редуцирано отразяване на кампанията- 15 материала, видеа + банери -
10 000 лв.

 


Сумите са без ДДС


ДОПЪЛНЕНИЕ
- Епицентър.бг има възможност за производство на всякакъв вид рекламни и видеоматериали, свързани с предизборната кампания


РЕКЛАМЕН ОТДЕЛ
ЕПИЦЕНТЪР.БГ