Доц. Чилингирова: Оръжия в борбата с рака са таргетна терапия, радиохирургия и доверие от пациента

МБАЛ "Сърце и Мозък"-Плевен прилага мултидисциплинарен и високотехнологичен подход на лечение, обясни тя

Доц. Чилингирова: Оръжия в борбата с рака са таргетна терапия, радиохирургия и доверие от пациента

20235 | 4 февр. 2022 | 00:55

Въвеждането на дигитални технологии и платформи, телемедицината в реалната клинична практика са катализатор за постигане на още по-добри резултати. Целта е да бъде провеждан адекватен скрининг на таргетни популации, смята доц. Чилингирова


На 4 февруари отбелязваме Световния ден за борба с онкологичните заболявания. Кампанията на Международния съюз за контрол на рака (UICC) тази година е под мотото „Стесняване на пропастта в достъпа до лечение“ и фокусира общественото внимание върху неравнопоставеността при лечението на рака по света. Разговаряме с доц. д-р Наталия Чилингирова, един от водещите онколози в България.

- Доц. Чилингирова, къде се намира България на световната онкологична карта?
- Онкологичните заболявания заемат второ място по смъртност след сърдечносъдовите заболявания, като тенденцията за увеличение на заболяемостта и смъртността се запазва през годините. По данни на СЗО, през 2020 г. в света са регистрирани 19,3 млн. нови случая и 10 млн. смъртни случая в следствие на онкологично заболяване. Докато през 2018 г. белодробният карцином бе водещата по заболяемост неоплазма, през 2020 г. най-разпространеният рак вече е карциномът на гърдата при жените (2,3 млн. нови случая или 11,7% от всички онкологични заболявания). Но от своя страна белодробният карцином остава най-смъртоносен.

В Европейския съюз 2,7 млн. души са били диагностицирани с онкологично заболяване през 2020 г. – 1,3 млн. са починали, а прогнозите са, че смъртността ще се повиши с повече от 24% към 2035 г. Статистиката и за България следва тези притеснителни тенденции, като у нас за съжаление по-голямата част от заболяванията се диагностицират в напреднал стадий, а това променя терапевтичното поведение. Имайки предвидзаболяемостта и смъртността от онкологични заболявания, можем да твърдим, че България категорично присъства на световната онкологична карта. Дали обаче страната ни ще заема челните места, зависи от нас. Затова аз и колегите ми не спираме да обръщаме внимание върху значението на скрининга и профилактиката.

- На фона на многото проблеми в здравеопазването, като че ли профилактиката не е част от дневния ред на обществото…
- А би трябвало. Вярвам, че именно превенцията, както и скрининговите програми (в това число профилактичните прегледи), са основен инструмент за ранно откриване на заболяването, а това е начинът да променим мрачната статистика. Това е доказано работещият подход и основен постулат дори в ерата на прецизната медицина и иновациите в онкологията. Въвеждането на дигитални технологии и платформи, телемедицината в реалната клинична практика са катализатор за постигане на още по-добри резултати. Целта е да бъде провеждан адекватен скрининг на таргетни популации, например за рак на гърдата, маточната шийка, белия дроб, колоректалния кардцином и др. Такива програми съществуват и се провеждат на национално ниво в редица държави, но тук в България процесът не е завършен, въпреки постоянните усилия на колегите.

На този фон ‚Сърце и Мозък‘ Плевен прилага съвременен, мултидисциплинарен и високотехнологичен подход, а онкологичният ни център е на международно ниво. При нас всички необходими стъпки – диагностичният и терапевтичният процес, както и ключовото дългосрочно проследяване, се осъществяват на едно място, без пациентът да се лута между отделни институции в толкова тежък момент.

 

Неразривна част от успеха на лечението е и осигуряването на психологическа подкрепа и рехабилитация. За проследяване на специфични странични ефекти, най-честият от които е кардиотоксичността, интегрирахме в реалната си клинична практика достиженията на кардиоонкологията – ново хибридно направление в медицината, което обединява диагностично-терапевтичните подходи на кардиолози и онколози с цел по-доброто лечение на онкологично болните.

- Доц. Чилингирова, Вие сте един от малкото представители на нашата страна и единствен специалист по медицинска онкология от България, участвал в изслушванията пред Специалния комитет за борба с рака (ВЕСА) към Европейския парламент относно европейския антираков план. Какви са целите на плана и каква е ролята му за нас?
- Поради огромната социална значимост на онкологичните заболявания Европа се ангажира със свой антираков план (Europe’s Beating Cancer Plan), приеман за основен стълб на здравната политика на ЕС. Целта му е да постави начало на нова ера в превенцията и грижите за онкологично болните благодарение на устойчивото развитие на иновациите като съвременно оръжие в битката с рака. Планът отразява колективните, координирани действия по отношение на превенцията, скрининга, лечението, грижите за онкоболните и не на последно място – постигането на добро качество на живот на пациентите с онкологично заболяване и преживелите такова, като ефективната здравна политика зависи от работещо сътрудничество между държавите. Освен това новата амбициозна програма EU4Health и други инструменти на ЕС ще осигурят значителна финансова подкрепа на държавите членки в усилията им да направят здравните си системи по-стабилни и по-способни да се справят с рака.

Планът цели и подпомагане на изследователите в обмяната на опит, достижения и концепции между отделните държави членки. В ерата на дигиталните технологии от ключово значение е достъпът до важни здравни данни за потенциалните причини за рак, но и за обещаващи терапевтични открития. Ние, лекарите изследователи, медицинският персонал и болниците ще можем да се възползваме от незаменимото предимство на споделената информация, опит и ресурси. В крайна сметка това ще гарантира, че пациентите в Европа ще могат равнопоставено да получат от по-добри грижи и лечение. Конкретно, България е на прага на въвеждането на своя антираков план, който да постави ясни цели, да стъпи на възможностите на новите технологии и иновациите за предоставяне на съвременна грижа на всички наши пациенти. Затова планът е екипна работа на национално ниво. Освен правилни насоки и ясни цели в борбата с рака, за нас той означава и осигуряване на достатъчно целеви ресурси за постигането им. Така формулираните стратегии очертават бъдеще, което трябва да разпознаем и да вградим в настоящето.

Именно това е фокусът на работата ни в комплексния онкологичен център на ,Сърце и Мозък‘ в Плевен – да предоставим на своите пациенти безкомпромисна грижа на европейско ниво днес в България. Усилията ни са насочени както към превенцията и скрининга, така и към точната диагностика и иновативни терапевтични подходи, за да сме сигурни, че пациентите ни получават грижи, отговарящи на най-високите световни стандарти. Изключително ценно е, че на едно място разполагаме с възможностите на неоадювантната и адювантната химиотерапия, таргетната и хормоналната терапия, имунотерапията и палиативната химиотерапия, наред с лъчетерапията и радиохирургичното лечение. Болница ‚Сърце и Мозък‘ е единствената на Балканите, която е оборудвана с последно последно поколение Гама нож – за лечение на мозъчни тумори, и линеен ускорител, който чрез прецизно насочване позволява да бъдат унищожени болните тъкани без необходимост от отворени операции и високо лъченатоварване. През тази пролет въвеждаме и високотехнологична роботизирана хирургия за лечение на солидни тумори.


- А къде е мястото на генетиката в съвременната онкология?
- Навсякъде, във всяка една стъпка от диагнозата до лечението и проследяването. Днес ракът се приема и за заболяване на генома. А водеща задача на раковия геномен анализ е изясняването на молекулярните механизми, подлежащи в биологията на рака, и идентифицирането на онкогени, които по дефиниция носят мутации и могат да бъдат обект за нови прицелни терапии. Именно концепцията за прецизна медицина върви ръка за ръка с разбирането за генома на рака.

 

С откриването на съответните таргети (мутации) бе отбелязана нова ера в лечението на редица злокачествени тумори, като пациентите получиха иновативни възможности за лечение с по-добри резултати по отношение на отговора към терапията и преживяемостта.

В МБАЛ ‚Сърце и Мозък‘ Плевен разполагаме със супер модерна напълно оборудвана генетична лаборатория с утвърдени специалисти, които прилагат достиженията на съвременната генетика в реалната ни клинична практика, така че терапевтичният подход към всеки наш пациент да бъде строго индивидуален на база характеристиките на неговия тумор. Така можем да постигнем по-добри резултати от лечението (напр. при карцином на гърдата, белия дроб, яйчниците, при редки тумори и тн.). В съвременната онкологията генетиката е крайъгълният камък за прецизно лечение, а в нашата болница е реална част от ежедневната грижа за пациента.

____

Доц. д-р Наталия Чилингирова е Началник на Клиниката по медицинска онкология в МБАЛ ‚Сърце и Мозък‘ Плевен. Завършва МУ София. След това професионалният ѝ път продължава в СБАЛ по онкология в София, където специализира медицинска онкология и работи като асистент в клиниката. Защитава научна дисертация в областта на лечението на карцинома на белия дроб, като разработва нови подходи за индивидуализиране на лечението му с акцент върху генетичните аспекти.


Доц. Чилингирова се е посветила на лечението на пациенти от цялата страна и прилагането на последните научни постижения в областта на онкологията.


Специализира в Швейцария и Австрия, преминава успешно редица международни обучения и онкологични семинари на едни от най-реномираните световни научни центрове като MSKCC в САЩ. Член е на български и международни научни дружества – ESMO, ASCO и др. Автор е на над 50 научни труда в български и международни сборници и списания.

 


От категорията

Бил Гейтс: AI ще ни докара 3-дневна работна седмица

Бил Гейтс: AI ще ни докара 3-дневна работна седмица-1620107434.jpg

Той не е първият технологичен лидер и милиардер, който прогнозира, че ...

28 ноем. 2023 | 11:07

Взрив от гняв срещу културолога Слава Янакиева: Позор! Да бъде уволнена дисциплинарно от СУ!

Слава Янакиева-Slava-Yanakieva_1701102171.png

В посочената публикация отпреди около 2 години Слава Янакиева, която е ...

27 ноем. 2023 | 18:15

Сръбската Ванга: Четири държави в Европа изчезват! Русия, Китай и Индия ще станат център на света

Сръбската Ванга: Четири държави в Европа изчезват! Русия, Китай и Индия ще станат център на света-Srabskata-Vanga--Chetiri-darzhavi-v-Evropa-izchezvat--Rusiya--Kitay-i-Indiya-shte-stanat-tsentar-na-sveta_1701182010.jpg

Разпад прогнозирала тя и на Испания и Италия. Франция пък щяла да бъде ...

28 ноем. 2023 | 16:31

The American Conservative: Необходими са спешни дискретни преговори с Русия за край на войната

Унищожена украинска бронирана техника на фронта-Unishtozhena-boyna-tehnika-na-ukrainskite-sili_1689513438.jpg

Тръмп е прав - прекратяването на конфликта е въпрос на един ден и зависи ...

28 ноем. 2023 | 15:15

Най-важното

По-голяма безхаберност и безпомощност в София не съм виждала последните години, заяви тя

Илияна Йотова: Асен Василев беше разкрит - в многото цифри е прикрил продажбата на държавна земя

Йотова: В управлението и в подкрепящите партии има тежки съмнения как са правени сметките в държават-Iliyana-Yotova-Snimka--BTA_1700128071.jpg

Финансовият министър беше разкрит, каза вицепремиера. Според нея Асен Василев ...

28 ноем. 2023 | 17:47

Любомир Дацов, председател на Фискалния съвет, посочи, че споделя критиките и препоръките на БНБ (На живо)

Бюджетът мина в комисията! БНБ с критики: Липсва буфер, създава дисбаланси, дефицитът е голям

Управителят на БНБ Димитър Радев препоръча 10-процентен буфер в бюджета. Снимка БНТ-Upravitelyat-na-BNB-Dimitar-Radev-preporacha-10-protsenten-bufer-v-byudzheta_1701170056.png

С този бюджет искаме България да се придвижи напред по доходи. Не трябва да ...

28 ноем. 2023 | 12:19

Според нея Василев е допуснал "груби грешки по отношение на вноската от транзит на газ с руски произход"

Плугчиева уличи Асен Василев в лъжа: Намерението му да продава земя е престъпление към държавата!

Плугчиева уличи Асен Василев в лъжа: Намерението му за продажба на земя е престъпление към държавата-1489390488.jpg

Идеята на Асен Василев да продава държавна земя е абсолютно недопустима и ...

28 ноем. 2023 | 13:27

Когато в списъка има човек, който е включен в санкционните списъци на ЕС, той няма право да пътува

Габриел: Не всички членове на делегацията на Лавров са получили разрешение да прелетят над България

Мария Габриел ще участва в срещата на министрите на външните работи на страните членки на НАТО-Mariya-Gabriel-Snimka--BTA_1698395453.jpg

Габриел ще участва в срещата на министрите на външните работи на страните ...

28 ноем. 2023 | 13:57

Хюсменова беше гост на кръгла маса, организирана от екипа на детската градина на тема „Заедно за децата ни!“

Филиз Хюсменова стана посланик на дарителска кампания

Филиз Хюсменова  стана посланик на дарителска кампания-Filiz-Fyusmentsva-stana-poslanik-na-daritelska-kampaniya_1701182766.jpg

Филиз Хюсменова подчерта, че подкрепя всяка образователна институция, която ...

28 ноем. 2023 | 16:44

Най-възрастният общинар е Грети Стефанова от ПП - ДБ

Нинова с идея как да се реши кризата в СОС: Да се избере най-възрастният общинар за председател

Корнелия Нинова: БСП се събира с 16 партии, за да прави политики-Korneliya-Ninova--BSP-se-sabira-s-16-partii--za-da-pravi-politiki_1701185688.jpg

Ние сме против знамето, което развява в последните години ПЕС - за трети пол, ...

28 ноем. 2023 | 17:33

Констатациите, направени от „Вътрешен одит“ към МЗ трябва да се потвърдят от външен одит, каза той

Костадин Ангелов: Готвят политическа чистка в "Пирогов"

Костадин Ангелов: Готвят политическа чистка в "Пирогов"-Prof--Kostadin-Angelov-pozdravi-meditsite-za-Denya-na-balgarskiya-lekar_1697696773.png

По-рано днес министърът на здравеопазването проф. Христо Хинков каза, че има ...

28 ноем. 2023 | 17:03

Към месец ноември 2023г. болничното заведение е на печалба в размер на 1 012 000лв.

Шефът на "Пирогов" уличи в лъжа министър Хинков: Нямаме нито лев задължения, болницата е на печалба

Шефът на "Пирогов" уличи в лъжа министър Хинков: Нямаме нито лев задължения, болницата е на печалба-Shefat-na--Pirogov--d-r-Valentin-Dimitrov--Postradaloto-rumanche-ot-Bansko-e-s-frakturi-na-preshlen--tri-rebra-i-kolyanoto_1677221753.jpg

Във връзка с негативната кампания която се води срещу болница „Пирогов“ и лично ...

28 ноем. 2023 | 19:17

Лечебното заведение е в лошо финансово състояние, посочи проф. Хинков

Здравният министър: Констатирани са финансови нарушения в „Пирогов", очаквам прокурорски проверки

Здравният министър: Констатирани са финансови нарушения в „Пирогов"-Prof--Hristo-Hinkov-Snimka--MZ_1693925166.jpg

Докладът е представен на премиера акад. Николай Денков и на проф. Костадин ...

28 ноем. 2023 | 12:32