Доц. Чилингирова: Оръжия в борбата с рака са таргетна терапия, радиохирургия и доверие от пациента

МБАЛ "Сърце и Мозък"-Плевен прилага мултидисциплинарен и високотехнологичен подход на лечение, обясни тя

Доц. Чилингирова: Оръжия в борбата с рака са таргетна терапия, радиохирургия и доверие от пациента

15171 | 4 февр. 2022 | 00:55

Въвеждането на дигитални технологии и платформи, телемедицината в реалната клинична практика са катализатор за постигане на още по-добри резултати. Целта е да бъде провеждан адекватен скрининг на таргетни популации, смята доц. Чилингирова


На 4 февруари отбелязваме Световния ден за борба с онкологичните заболявания. Кампанията на Международния съюз за контрол на рака (UICC) тази година е под мотото „Стесняване на пропастта в достъпа до лечение“ и фокусира общественото внимание върху неравнопоставеността при лечението на рака по света. Разговаряме с доц. д-р Наталия Чилингирова, един от водещите онколози в България.

- Доц. Чилингирова, къде се намира България на световната онкологична карта?
- Онкологичните заболявания заемат второ място по смъртност след сърдечносъдовите заболявания, като тенденцията за увеличение на заболяемостта и смъртността се запазва през годините. По данни на СЗО, през 2020 г. в света са регистрирани 19,3 млн. нови случая и 10 млн. смъртни случая в следствие на онкологично заболяване. Докато през 2018 г. белодробният карцином бе водещата по заболяемост неоплазма, през 2020 г. най-разпространеният рак вече е карциномът на гърдата при жените (2,3 млн. нови случая или 11,7% от всички онкологични заболявания). Но от своя страна белодробният карцином остава най-смъртоносен.

В Европейския съюз 2,7 млн. души са били диагностицирани с онкологично заболяване през 2020 г. – 1,3 млн. са починали, а прогнозите са, че смъртността ще се повиши с повече от 24% към 2035 г. Статистиката и за България следва тези притеснителни тенденции, като у нас за съжаление по-голямата част от заболяванията се диагностицират в напреднал стадий, а това променя терапевтичното поведение. Имайки предвидзаболяемостта и смъртността от онкологични заболявания, можем да твърдим, че България категорично присъства на световната онкологична карта. Дали обаче страната ни ще заема челните места, зависи от нас. Затова аз и колегите ми не спираме да обръщаме внимание върху значението на скрининга и профилактиката.

- На фона на многото проблеми в здравеопазването, като че ли профилактиката не е част от дневния ред на обществото…
- А би трябвало. Вярвам, че именно превенцията, както и скрининговите програми (в това число профилактичните прегледи), са основен инструмент за ранно откриване на заболяването, а това е начинът да променим мрачната статистика. Това е доказано работещият подход и основен постулат дори в ерата на прецизната медицина и иновациите в онкологията. Въвеждането на дигитални технологии и платформи, телемедицината в реалната клинична практика са катализатор за постигане на още по-добри резултати. Целта е да бъде провеждан адекватен скрининг на таргетни популации, например за рак на гърдата, маточната шийка, белия дроб, колоректалния кардцином и др. Такива програми съществуват и се провеждат на национално ниво в редица държави, но тук в България процесът не е завършен, въпреки постоянните усилия на колегите.

На този фон ‚Сърце и Мозък‘ Плевен прилага съвременен, мултидисциплинарен и високотехнологичен подход, а онкологичният ни център е на международно ниво. При нас всички необходими стъпки – диагностичният и терапевтичният процес, както и ключовото дългосрочно проследяване, се осъществяват на едно място, без пациентът да се лута между отделни институции в толкова тежък момент.

 

Неразривна част от успеха на лечението е и осигуряването на психологическа подкрепа и рехабилитация. За проследяване на специфични странични ефекти, най-честият от които е кардиотоксичността, интегрирахме в реалната си клинична практика достиженията на кардиоонкологията – ново хибридно направление в медицината, което обединява диагностично-терапевтичните подходи на кардиолози и онколози с цел по-доброто лечение на онкологично болните.

- Доц. Чилингирова, Вие сте един от малкото представители на нашата страна и единствен специалист по медицинска онкология от България, участвал в изслушванията пред Специалния комитет за борба с рака (ВЕСА) към Европейския парламент относно европейския антираков план. Какви са целите на плана и каква е ролята му за нас?
- Поради огромната социална значимост на онкологичните заболявания Европа се ангажира със свой антираков план (Europe’s Beating Cancer Plan), приеман за основен стълб на здравната политика на ЕС. Целта му е да постави начало на нова ера в превенцията и грижите за онкологично болните благодарение на устойчивото развитие на иновациите като съвременно оръжие в битката с рака. Планът отразява колективните, координирани действия по отношение на превенцията, скрининга, лечението, грижите за онкоболните и не на последно място – постигането на добро качество на живот на пациентите с онкологично заболяване и преживелите такова, като ефективната здравна политика зависи от работещо сътрудничество между държавите. Освен това новата амбициозна програма EU4Health и други инструменти на ЕС ще осигурят значителна финансова подкрепа на държавите членки в усилията им да направят здравните си системи по-стабилни и по-способни да се справят с рака.

Планът цели и подпомагане на изследователите в обмяната на опит, достижения и концепции между отделните държави членки. В ерата на дигиталните технологии от ключово значение е достъпът до важни здравни данни за потенциалните причини за рак, но и за обещаващи терапевтични открития. Ние, лекарите изследователи, медицинският персонал и болниците ще можем да се възползваме от незаменимото предимство на споделената информация, опит и ресурси. В крайна сметка това ще гарантира, че пациентите в Европа ще могат равнопоставено да получат от по-добри грижи и лечение. Конкретно, България е на прага на въвеждането на своя антираков план, който да постави ясни цели, да стъпи на възможностите на новите технологии и иновациите за предоставяне на съвременна грижа на всички наши пациенти. Затова планът е екипна работа на национално ниво. Освен правилни насоки и ясни цели в борбата с рака, за нас той означава и осигуряване на достатъчно целеви ресурси за постигането им. Така формулираните стратегии очертават бъдеще, което трябва да разпознаем и да вградим в настоящето.

Именно това е фокусът на работата ни в комплексния онкологичен център на ,Сърце и Мозък‘ в Плевен – да предоставим на своите пациенти безкомпромисна грижа на европейско ниво днес в България. Усилията ни са насочени както към превенцията и скрининга, така и към точната диагностика и иновативни терапевтични подходи, за да сме сигурни, че пациентите ни получават грижи, отговарящи на най-високите световни стандарти. Изключително ценно е, че на едно място разполагаме с възможностите на неоадювантната и адювантната химиотерапия, таргетната и хормоналната терапия, имунотерапията и палиативната химиотерапия, наред с лъчетерапията и радиохирургичното лечение. Болница ‚Сърце и Мозък‘ е единствената на Балканите, която е оборудвана с последно последно поколение Гама нож – за лечение на мозъчни тумори, и линеен ускорител, който чрез прецизно насочване позволява да бъдат унищожени болните тъкани без необходимост от отворени операции и високо лъченатоварване. През тази пролет въвеждаме и високотехнологична роботизирана хирургия за лечение на солидни тумори.


- А къде е мястото на генетиката в съвременната онкология?
- Навсякъде, във всяка една стъпка от диагнозата до лечението и проследяването. Днес ракът се приема и за заболяване на генома. А водеща задача на раковия геномен анализ е изясняването на молекулярните механизми, подлежащи в биологията на рака, и идентифицирането на онкогени, които по дефиниция носят мутации и могат да бъдат обект за нови прицелни терапии. Именно концепцията за прецизна медицина върви ръка за ръка с разбирането за генома на рака.

 

С откриването на съответните таргети (мутации) бе отбелязана нова ера в лечението на редица злокачествени тумори, като пациентите получиха иновативни възможности за лечение с по-добри резултати по отношение на отговора към терапията и преживяемостта.

В МБАЛ ‚Сърце и Мозък‘ Плевен разполагаме със супер модерна напълно оборудвана генетична лаборатория с утвърдени специалисти, които прилагат достиженията на съвременната генетика в реалната ни клинична практика, така че терапевтичният подход към всеки наш пациент да бъде строго индивидуален на база характеристиките на неговия тумор. Така можем да постигнем по-добри резултати от лечението (напр. при карцином на гърдата, белия дроб, яйчниците, при редки тумори и тн.). В съвременната онкологията генетиката е крайъгълният камък за прецизно лечение, а в нашата болница е реална част от ежедневната грижа за пациента.

____

Доц. д-р Наталия Чилингирова е Началник на Клиниката по медицинска онкология в МБАЛ ‚Сърце и Мозък‘ Плевен. Завършва МУ София. След това професионалният ѝ път продължава в СБАЛ по онкология в София, където специализира медицинска онкология и работи като асистент в клиниката. Защитава научна дисертация в областта на лечението на карцинома на белия дроб, като разработва нови подходи за индивидуализиране на лечението му с акцент върху генетичните аспекти.


Доц. Чилингирова се е посветила на лечението на пациенти от цялата страна и прилагането на последните научни постижения в областта на онкологията.


Специализира в Швейцария и Австрия, преминава успешно редица международни обучения и онкологични семинари на едни от най-реномираните световни научни центрове като MSKCC в САЩ. Член е на български и международни научни дружества – ESMO, ASCO и др. Автор е на над 50 научни труда в български и международни сборници и списания.

 


От категорията

Ахмед Доган: Урната решава кой да вземе властта! Политическият катарзис не се е състоял

Доган: Власт не се предлага така! Урната решава кой да вземе властта-Dogan--Vlast-ne-se-predlaga-taka--Urnata-reshava-koy-da-vzeme-vlastta_1680073864.jpg

Разбираш ли какво значи да посегнат на името ти, на личността ти? В знак на ...

29 март 2023 | 09:32

Асен Василев и Христо Иванов: Без коалиция с ГЕРБ! Кабинет на малцинството с премиер Асен Василев

Асен Василев и Христо Иванов: Без коалиция с ГЕРБ, предлагаме правителство на малцинството-Asen-Vasilev-i-Hristo-Ivanov--Bez-koalitsiya-s-GERB--predlagame-pravitelstvo-na-maltsinstvoto_1680036997.jpg

Василев обяви, че си представя отново да бъде министър на финансите в него или ...

28 март 2023 | 23:52

Би Би Си: Защо авиацията играе малка роля във войната в Украйна

Би Би Си: Защо авиацията играе малка роля във войната в Украйна-Bi-Bi-Si--Zashto-aviatsiyata-igrae-malka-rolya-vav-voynata-v-Ukrayna_1680117757.jpg

И дори ако пилоти, които вече имат боен опит, се прехвърлят към тях, е трудно ...

29 март 2023 | 22:21

Марчела Абрашева: Важно е кого ще подкрепят решилите да гласуват в последния момент

Марчела Абрашева: Важно е кого ще подкрепят решилите да гласуват в последния момент-1589263250.png

И след тези избори първият или вторият няма да съберат достатъчно мнозинство, ...

29 март 2023 | 21:49

Най-важното

Зърнопроизводителите искат прекратяване на безмитния внос на украински стоки в Европейския съюз

Румен Радев ще се срещне с български зърнопроизводители

Румен Радев ще се срещне с български зърнопроизводители-Rumen-Radev--KT--Podkrepa--e-kritik--no-i-tsenen-partnyor-na-vlastta_1675848214.jpg

България, Полша, Унгария, Чехия и Румъния настояват за спешно регулиране на ...

30 март 2023 | 07:40

Ще се противодейства на битовата престъпност и купуването на гласове

Спецоперация започна рано тази сутрин във Варненска област

Спецоперация започна рано тази сутрин във Варненска област-Spetsializirana-politseyska-aktsiya-se-provezhda-v-Ruse_1663653833.png

На входа на варненското село Каменар има контролно-пропускателен пункт

30 март 2023 | 07:54

Вчера руските атаки са били само 57 нападения, регистрира украинската армия

Украйна призна за руски напредък в Бахмут

Украйна призна за руски напредък в Бахмут-Kiev--Ukrainskite-sili-prodalzhavat-da-udarzhat-pozitsiite-si-v-rayona-na-Bahmut_1677774477.jpg

Битката за града продължава няколко месеца и е най-кръвопролитната от началото ...

30 март 2023 | 07:49

Те не желаят да поемат политически риск, посочи съветникът на премиера

Проф. Александър Маринов: Вероятността ГЕРБ и ПП да се коалират е много малка

Проф. Александър Маринов: Вероятността ГЕРБ и ПП да се коалират е много малка-1637593459.png

Според него не е хубаво да се смесват парламентарните и местните избори

30 март 2023 | 08:19

Моята сестра не избяга от България, а излекува хиляди бебета, отговори на Лена Бориславова Борисов

Борисов от Добрич: Хората не искат да ни изчегъртат, искат ГЕРБ да управлява!
(Видео)

Борисов в Добрич-Borisov-v-Dobrich_1680104400.png

Аз съм 100% да помагаме на Украйна, но не на контрабандата на зърно“, изтъкна ...

29 март 2023 | 17:43

За нас, в тези кризи, най-важно е да се погрижим за хората и държавата да им помогне, коментира Нинова

БСП закри предизборната си кампания във Варна, Нинова поиска нов модел на управление

БСП закри предизборната си кампания във Варна, Нинова поиска нов модел на управление-BSP-zakri-predizbornata-si-kampaniya-vav-Varna--Ninova-poiska-nov-model-na-upravlenie_1680116561.jpg

Ние сме за таван на цените, за преизчисляване на пенсиите, за повишаване на ...

29 март 2023 | 21:57

Каузата ни е българският национален интерес, независимостта и суверенитета на страната

БСП в предизборния клип: Да, можем! Да увеличим доходите и да намалим неравенствата (ВИДЕО)
(Видео)

БСП в предизборния клип: Да, можем! Да увеличим доходите и да намалим неравенствата--_1680088988.jpg

Ще се борим срещу корупцията в държавата и джендър идеологията в училищата, ...

29 март 2023 | 14:22

В затвора искаха да ме сломят, да ме пречупят, тогава изградих самоконтрола върху себе си

Ахмед Доган: Урната решава кой да вземе властта! Политическият катарзис не се е състоял

Доган: Власт не се предлага така! Урната решава кой да вземе властта-Dogan--Vlast-ne-se-predlaga-taka--Urnata-reshava-koy-da-vzeme-vlastta_1680073864.jpg

Разбираш ли какво значи да посегнат на името ти, на личността ти? В знак на ...

29 март 2023 | 09:32

ГЕРБ мисли за доходите, за да можете да си позволите повече. Ние ще увеличаваме, каза Десислава Танева

Борисов в Ямбол: Ние сме с 10-15% пред ПП, няма да ги подкрепим за кабинет. Идва генерална промяна!
(Видео)

Борисов събра симпатизанти в Ямбол, продължава обиколката в страната-Borisov-sabra-simpatizanti-v-Yambol--prodalzhava-obikolkata-v-stranata_1680017137.png

Тя се възмути от Асен Василев и за неизнесеното зърно на производителите. ...

28 март 2023 | 17:53